Visa utbildning.se som: Mobil

Skuldförvaltning med valutaswap & ränteswappar

HRA Finansiell Utbildning
Kort om utbildningen
1 dag
Nästa tillfälle: Kontakta utbildningsföretaget för förslag på upplägg och prisförslag - Sverige
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Beskrivning av: Skuldförvaltning med valutaswap & ränteswappar

Det har blivit vanligare att skaffa kapitalmarknadsfinansiering med certifikat och obligationer, både i kronor och utländsk valuta. Dagens marknads-
situation och negativa räntor
skapar dock många frågetecken när det gäller hanteringen av finansiella kostnader och risker.

Kursledaren har som målsättning att ge kunskaper om hur instrumenten används och förklara varför de används för olika ändamål i olika situationer. Både i traditionell ”normal räntemiljö” och i dagens räntemiljö.

Som deltagare får du ökad förståelse för hur valutamarknaden och räntemarknaden
sammanknyts på olika sätt och effekterna av centralbankers penningpolitik.

Kursledaren utkristalliserar vedertagna finansiella riskbegrepp och marknads-terminologi inom finansiell riskhantering. Med praktikfall och verkliga exempel sammanknyts teori med verklighet.

Kursinnehåll

 • Introduktion – Bakgrund till dagens marknadsförutsättningar
 • Innebörden av olika finansiella risker i skuldförvaltning
 • Kort repetition av kort- & lång finansiering med räntepapper
 • Begreppet terminsräntor och hur man kan tolka marknadsförväntningar
 • Ränteswap i praktiken. I tider med negativ STIBOR?
  – Principerna bakom marknadsvärdet och redovisningseffekter
 • Använda valutaswap vid certifikatupplåning i utländsk valuta
  – Hedga sig mot valutarisk och även möjligheten att få betalt?
 • Använda valutaränteswap vid emission av obligationer i utländsk valuta
  – Förändra räntebindningstid och hedga valutarisken
 • Praktikfall med exempel från verklig skuldförvaltning & policyfrågor
 • Övningar i olika former

Målgrupp & mål

Ekonomi- och finansansvariga, redovisningsansvariga, riskkontroll, internal audit, compliance, deltagare i olika yrkesroller inom en treasury (internbank) och revisorer.

Utbildningen passar deltagare som vill få grundläggande kunskaper om hur man hanterar både valutarisk och ränterisk i en skuldportfölj. Risker har blivit allt mer komplexa och som deltagare vill du även uppdatera dina kunskaper om finansiella risker och skuldförvaltning.

Förkunskaper
Det är bra om du som deltagare har grundkunskaper om räntepapper och någon kunskap om valutamarknaden.

Kontakta gärna utbildningsansvarig om du är osäker eller har frågor.

Investering

Kontakta oss för ett förslag på upplägg och offert.

Kursledare

Heléne Rasmussen-Anderberg
Utbildningsansvarig
HRA Finansiell Utbildning AB

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Skuldförvaltning med valutaswap & ränteswappar, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

HRA Finansiell Utbildning

HRA Finansiell Utbildning

HRA Finansiell Utbildning AB

År 2019 har vi i 10 år erbjudit tidseffektiv kvalificerad finansutbildning för arbetslivet med inriktning räntemarknaden och valutamarknaden. Kunskaper som ofta är svåra att läsa sig till. Utbildningen sker i form av öppna kurser, företags-beställd grupputbildning och individuell utbildning.Vi anlitas även...


Läs mer om HRA Finansiell Utbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till HRA Finansiell Utbildning

HRA Finansiell Utbildning

Babordsg. 11
12064 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Skuldförvaltning med valutaswap & ränteswappar!

Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 5 recensioner
Alla recensioner för arrangören