Visa utbildning.se som: Mobil

Entreprenadjuridik

Hjärtum Utbildning
Kort om utbildningen
Längd: 2 dagar
Pris: 10 980 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2018-11-21 - Stockholm
Ort: Stockholm
Typ: Öppen utbildning
Kommande starter
Stockholm
2018-11-21  
10 980 SEK
2018-12-06  
10 980 SEK
2019-05-15  
10 980 SEK

Kursbeskrivning

Entreprenadjuridik - en heltäckande kursEntreprenadjuridik - AB 04 ABT 06

Kurs i entreprenadjuridik som ger dig heltäckande kunskaper i hur standardavtalen AB 04 och ABT 06 ska tillämpas i praktiken. Kursen tar även upp ABT-U 07 och AB-U 07 samt ABK 09. Du får juridisk grundkunskap och insikt i alla de juridiska regler som en entreprenadverksamhet omfattas av.

En entreprenad utan juridiska misstag

Kursen Entreprenadjuridik går igenom AB 04 och ABT 06 och kopplar dessa till olika entreprenadformer. Du får en helhetsbild ur ett juridiskt perspektiv, från upphandling och organisation till slutavräkning och besiktning.

Ur innehållet:

• Allt om standardavtalen AB 04 och ABT 06
• Entreprenadformer
• Upphandling, organisation och samordning
• Skyldigheter efter avtalets ingående
• Skriftlighetskraven
• ÄTA-arbeten
• Hinder och men
• Ansvars- och garantitid
• Ekonomin i entreprenaden

Säkerställ att entreprenaden genomförs på ett både professionellt och lönsamt sätt. Kursen i entreprenadjuridik ger viktiga kunskap om rättigheter, skyldigheter och risker i entreprenadavtal!

Målgrupp

Denna utbildning i entreprenadjuridik vänder sig till dig som är utförare eller beställare av entreprenader. Du kan t ex vara:
• byggherre, fastighetsägare eller förvaltare
• entreprenör eller underentreprenör
• konsult, projektledare eller ombud

Program

Vill du att vi mailar programfoldern till dig?
Där kan du läsa mer om innehåll, föreläsare mm.
Gör en intresseanmälan så mailar vi dig

Innehåll

Kursen i entreprenadjuridik innehåller:


Allmänt om standardavtalen AB 04 och ABT 06

• Vad är ett standardavtal?
• Några centrala begrepp i AB 04 och ABT 06
• Hur blir AB en del av entreprenadavtalet?
• Kan AB användas som lag av domstol?
• Kan delar av AB avtalas bort?

Genomgång av entreprenadformer

• Utförandeentreprenader AB 04
• Totalentreprenader ABT 06

Upphandling och organisation

• Enkel entreprenad
• Delad entreprenad (sidoentreprenörer)
• Generalentreprenad (styrd eller inte styrd)

Samordningsansvaret

• Beställaren huvudansvarig
• Kan överföras till huvudentreprenör

Avtal enligt AB 04 och ABT 06

• Eventuell intresseanmälan
• Förfrågningsunderlaget
• Allmänna Föreskrifter - tekniska och administrativa delar
• Genomgång av förfrågningsunderlaget, begäran om förtydliganden och information
• Anbudet - jämförelse oren accept, för sen accept mm
• Beställningsskrivelse
• Vad utgör kontraktshandling?
• Eventuell beställningsbekräftelse och dess betydelse

Vad händer vid motstridiga bestämmelser i kontraktshandlingarna?

• Vilken kontraktshandling har företräde?
• Motstridiga uppgifter i samma kontraktshandling
• Särskilt angående skriftliga sidolöpares betydelse

Allmänt om avtalets förutsättningar

• Kännedom om arbetsområdet före anbud
• Arbetsområdets skick vid övertagandet
• Om inget har uppgivits eller uppdagats rörande arbetsområdets skick
• Förfrågningsunderlagets kvalitet
• Ansvaret för lämnade uppgifter, central betydelse
• Totalentreprenad - utökad undersökningsplikt

Allmänna skyldigheter efter avtalets ingående

• Skyldighet att granska handlingar samt underrätta motparten vid upptäckter
• Kvalitets- och miljöplaner
• Tidplan
• Att utse ombud
• Att delta i startmöten och byggmöten
• Att föra dagbok över viktiga omständigheter som behöver dokumenteras och bevisföras - bevismedel vid tvist

Allmänt om skriftlighetskrav i AB

• Information som kan läsas och lagras
• Infört i justerade protokoll
• Av motparts ombud godkänt införande i dagbok (signering}
• Bevisbördan för givande och mottagande av information

Ändringsarbeten - Tilläggsarbeten - Avgående arbeten (ÄTA)

• Vad är ÄTA-arbeten?
• Föreskrivna och föranledda ÄTA-arbeten
• Är entreprenören skyldig att utföra föreskrivna ändringar och tillägg samt acceptera avgående arbeten?
• Är entreprenören skyldig att utföra annat in kontrakts- och ÄTA-arbeten?
• Lag om offentlig upphandling kan innebära begränsningar i rätten och skyldigheten att utföra ÄTA-arbeten
• Formkrav för föreskrivna ÄTA-arbeten
• Föranledda ÄTA-arbeten
• Underrättelseskyldighet mm för föranledda ÄTA-arbeten

ÄTA-arbetenas ekonomiska konsekvenser

• Brist i formkrav
• Särskild ersättning för ÄTA-arbeten
• Om entreprenören inte får utföra ÄTA-arbeten
• Om ÄTA-arbeten innebär väsentlig rubbning
• Hur ersättning för ÄTA-arbeten ska bestämmas
• Fakturering av ÄTA-arbeten

ÄTA-arbeten och färdigställandetiden

• Förlängning av kontraktstiden
• Underrättelseskyldighet

Utförandet

• Fackmannamässigt
• Av beställaren godkänd teknisk lösning vid totalentreprenad
• Utsättning och provning
• Beställarens kontroll
• Uppmätning
• Färdigställande

Hinder och men

• Rätt till tidsförlängning vid hinder
• Underrättelse om hinder eller rubbning
• Rätt till ersättning
• Forcering

Ansvar

• Allmän ansvarstid är 10 år
• Garantitid 5 respektive 2 år
• Förlängning av garantitid
• Garantitid efter hävning av avtal
• Entreprenörens ansvar under och efter garantitid

Entreprenörens allmänna ansvar under entreprenadtiden

• Skada på ej avlämnad del
• Fel som skadar entreprenaden
• Skada på motpartens eget arbete
• Anställds vållande (principalansvar)
• Tredjemansskador
• Generell skadeståndsskyldighet
• Underrättelseskyldighet vid skada

Entreprenörens avhjälpandeskyldighet

• Ej smärre fel
• Rätt till tillträde för avhjälpande

Ekonomi

• Slutavräkning
• Betalning
• Preskription av entreprenadfordringar
• Säkerheter

Allmänt om:

• besiktningar
• hävning av entreprenadavtal
• underentreprenörers ställning i förhållande till general- eller huvudentreprenör
• entreprenadtvister

Investering

10.980 kr per person inkl luncher, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.

Tips! Är ni flera från samma företag kan det vara fördelaktigt att genomföra denna kurs som en företagsanpassad utbildning. Använd gärna formuläret längre ned på sidan, så kontaktar vi dig!

Intresseanmälan

Vill du få mer information om Entreprenadjuridik? Fyll i formuläret så blir du kontaktad av utbildningsarrangören.

Recensioner

Magnus Persson, entreprenadingenjör, Peab Asfal...   |   2017-05-23
5 av 5
          (5)
Joakim Lindqvist, projektledare, KTC Control AB   |   2017-03-31
Bra och relevant innehåll. Mycket bra och kunnig föreläsare.
          (5)
Kursdeltagare   |   2017-03-31
5 av 5
          (5)

Hjärtum Utbildning

Hjärtum utbildning

Hjärtum Utbildning

Vi har mer än 20 års erfarenhet av kursverksamhet och erbjuder öppna kurser och utbildningar inom ledarskap, kundservice och kundbemötande, arbetsrätt, entreprenadjuridik, ekonomi mm. Vi är det lilla utbildningsföretaget med det stora nätverket av professionella utbildare och föreläsare. Vi månar...


Läs mer om Hjärtum Utbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Hjärtum Utbildning

Karlaplan 9 B
114 60 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Entreprenadjuridik
Kursrecensioner
          (5,0)
Baseras på 11 recensioner
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
          (4,9)
Baseras på 646 recensioner
Alla recensioner för arrangören
Reportage
Vässa kompetensen med Hjärtum Ut...

”Bästa utbildning jag varit på, alla kategorier.”

"Nyvunnen kunskap, nya verktyg, bra exempel, dialog, balansen teori-praktik."

 Vilka säger så och om vad?

Läs mer