Visa utbildning.se som: Mobil

Entreprenadjuridik

Hjärtum Utbildning
Kort om utbildningen
2 dagar
10 980 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-05-06 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

En heltäckande utbildning i entreprenadjuridikUtbildning i entreprenadjuridik

Entreprenadjuridik eller entreprenadrätt handlar om de juridiska frågor som rör utförandet av en entreprenad. Entreprenadrätten bygger bl a på avtalsrätten samt byggbranschens sk standardavtal; AB04 och ABT06. 

Vår utbildning i entreprenadjuridik ger dig juridisk grundkunskap och insikt i alla de juridiska regler som en entreprenadverksamhet omfattas av samt hur standardavtalen ska tillämpas i praktiken.

Utbildningen tar även upp ABT-U07 och AB-U07 samt ABK09.

En entreprenad utan juridiska misstag

Utbildningen går igenom AB04 och ABT06 och kopplar dessa till olika entreprenadformer. Du får en helhetsbild ur ett juridiskt perspektiv, från upphandling och organisation till slutavräkning och besiktning.

Ur innehållet:

  • Allt om standardavtalen AB04 och ABT06
  • Entreprenadformer
  • Upphandling, organisation och samordning
  • Skyldigheter efter avtalets ingående
  • ÄTA-arbeten
  • Hinder och men
  • Ansvars- och garantitid
  • Ekonomin i entreprenaden

Säkerställ att entreprenaden genomförs på ett både professionellt och lönsamt sätt. Utbildningen i entreprenadjuridik ger viktiga kunskap om rättigheter, skyldigheter och risker i entreprenadavtal!

Målgrupp

Denna utbildning i entreprenadjuridik vänder sig till dig som är utförare eller beställare av entreprenader. Du kan t ex vara:
• byggherre, fastighetsägare eller förvaltare
• entreprenör eller underentreprenör
• konsult, projektledare eller ombud

Program

Vill du att vi mailar programfoldern om vår utbildning i entreprenadjuridik till dig? Entreprenadjuridik
Där kan du läsa mer om innehåll, föreläsare mm.
Gör en intresseanmälan så mailar vi dig!

Innehåll

UR INNEHÅLLET - ENTREPRENADJURIDIK:


Allmänt om standardavtalen AB 04 och ABT 06

• Vad är ett standardavtal?
• Några centrala begrepp i AB 04 och ABT 06
• Hur blir AB en del av entreprenadavtalet?

Genomgång av entreprenadformer

• Utförandeentreprenader AB 04
• Totalentreprenader ABT 06

Upphandling och organisation

• Enkel entreprenad, delad entreprenad, generalentreprenad
• Samordningsansvaret

Avtal enligt AB 04 och ABT 06

• Allmänna Föreskrifter - tekniska och administrativa delar
• Genomgång av förfrågningsunderlaget, begäran om förtydliganden och information
• Anbudet - jämförelse oren accept, för sen accept mm
• Beställningsskrivelse
• Vad utgör kontraktshandling?
• Allmänt om avtalets förutsättningar
• Förfrågningsunderlagets kvalitet
• Ansvaret för lämnade uppgifter, central betydelse

Allmänna skyldigheter efter avtalets ingående

• Skyldighet att granska handlingar samt underrätta motparten vid upptäckter
• Kvalitets- och miljöplaner, tidsplan
• Ombud, startmöten och byggmöten
• Att föra dagbok över viktiga omständigheter som behöver dokumenteras
• Allmänt om skriftlighetskrav i AB

Ändringsarbeten - Tilläggsarbeten - Avgående arbeten (ÄTA)

• Föreskrivna och föranledda ÄTA-arbeten
• Är entreprenören skyldig att utföra föreskrivna ändringar och tillägg samt acceptera avgående arbeten?
• Är entreprenören skyldig att utföra annat än kontrakts- och ÄTA-arbeten?
• Lag om offentlig upphandling kan innebära begränsningar
• Formkrav för föreskrivna ÄTA-arbeten
• Föranledda ÄTA-arbeten
• Underrättelseskyldighet mm för föranledda ÄTA-arbeten

ÄTA-arbetenas ekonomiska konsekvenser

• Brist i formkrav
• Särskild ersättning för ÄTA-arbeten
• Om entreprenören inte får utföra ÄTA-arbeten
• Om ÄTA-arbeten innebär väsentlig rubbning
• Hur ersättning för ÄTA-arbeten ska bestämmas, fakturering av ÄTA-arbeten
• Förlängning av kontraktstiden
• Underrättelseskyldighet

Utförandet

• Fackmannamässigt
• Av beställaren godkänd teknisk lösning vid totalentreprenad
• Utsättning och provning
• Beställarens kontroll
• Uppmätning och  färdigställande

Hinder, men OCH ANSVAR

• Rätt till tidsförlängning vid hinder
• Underrättelse om hinder eller rubbning
• Rätt till ersättning
• Forcering
• Allmän ansvarstid är 10 år
• Garantitid
• Entreprenörens ansvar under och efter garantitid

Entreprenörens allmänna ansvar under entreprenadtiden

• Skada på ej avlämnad del, fel som skadar entreprenaden, skada på motpartens eget arbete
• Anställds vållande (principalansvar), tredjemansskador
• Generell skadeståndsskyldighet
• Underrättelseskyldighet vid skada
• Entreprenörens avhjälpandeskyldighet

EKONOMI

• Slutavräkning, betalning
• Preskription av entreprenadfordringar, säkerheter

Investering

10.980 kr per person inkl luncher, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.

Tips! Är ni flera från samma företag kan det vara fördelaktigt att genomföra denna utbildning i entreprenadjuridik  som en företagsanpassad utbildning. Använd gärna formuläret längre ned på sidan, så kontaktar vi dig!

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Entreprenadjuridik, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,9

Baseras på 12 recensioner.

Lars Lindroth, utvecklingskoordinator, Bosch Thermoteknik AB
(4)
Mycket kunnig föresläsare och han kunde förmedla och hade ett bra struktur på dagarna med en välplanerad arbetsgång genom hela området. Bra exempel från verkligheten.
Magnus Persson, entreprenadingenjör, Peab Asfalt AB
(5)
5 av 5
Joakim Lindqvist, projektledare, KTC Control AB
(5)
Bra och relevant innehåll. Mycket bra och kunnig föreläsare.

Hjärtum Utbildning

Hjärtum utbildning

Hjärtum Utbildning

Vi har mer än 20 års erfarenhet av kursverksamhet och erbjuder öppna kurser och utbildningar inom ledarskap, kundservice, kundbemötande, arbetsrätt, entreprenadjuridik, ekonomi mm. Vi är det lilla utbildningsföretaget med det stora nätverket av professionella utbildare och föreläsare. Vi månar om...


Läs mer om Hjärtum Utbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Hjärtum Utbildning

Karlaplan 9 B
114 60 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,9)
Baseras på 12 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,9)
Baseras på 789 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Reportage
Vässa kompetensen med Hjärtum Ut...

”Bästa utbildning jag varit på, alla kategorier.”

"Nyvunnen kunskap, nya verktyg, bra exempel, dialog, balansen teori-praktik."

 Vilka säger så och om vad?

Läs mer