Ekonomi för icke ekonomer | Företagsanpassad kurs

Hjärtum Utbildning, Rikstäckande
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Anpassad utbildning i företagsekonomi icke-ekonomer

Företagsanpassad kurs i ekonomi för icke-ekonomer 

Utveckla förmågan att tolka, förstå och analysera ekonomisk information inom organisationen genom en företagsintern kurs i Ekonomi för icke-ekonomer.

Genom att genomföra kursen på "hemmaplan" kan ni enkelt ta upp just era ekonomiska rutiner och betona områden som är särskilt viktiga för er. Det kan vara kunskap om ekonomiska samband, termer och begrepp eller att förstå och utvärdera viktiga ekonomiska rapporter. Det kan handla om nyckeltal, kostnads-/intäktsanalyser och budgets eller om investeringsbedömningar, lönsamhet och likviditet. Ni väljer de områden som ni har behov av!

Ni kan även gå utbildningen online

Det enda ni behöver är dator, internet och hörlurar. Ni behöver inte ha någon speciell programvara för att kunna delta och ni får instruktioner från kursledaren för hur allt går till innan utbildningen startar.

Fördelar med en företagsanpassad kurs

•    Innehåll, upplägg och nivå anpassas till era specifika behov
•    Ni bestämmer själva datum så det stämmer med företagets verksamhet
•    Sekretessen bibehålls när inga utomstående deltar
•    Deltagarna kan utbyta erfarenheter och kunskaper inom den egna organisationen
•    Hela arbetsgrupper får samma kunskaper samtidigt

Välkommen att kontakta oss för offert och prisförfrågan!

Varför välja Hjärtum Utbildning?

Kursledare med branschexpertis

Centralt läge

Eftertraktad utbildning

Innehåll

Exempel på innehåll för en 2-dagarsutbildning:

Företagsekonomins grunder

• Syftet med redovisningen
• Olika företagsformer
• Lagar och regler att följa
• Bokföringens principer; räkenskapsår, kontoplan, dubbla bokföring mm

Viktiga begrepp att kunna

• Utgift, inkomst, utbetalning, inbetalning, kostnad, intäkt
• Fasta och rörliga kostnader
• Indirekta / direkta kostnader
• Täckningsbidrag och resultat
• Tillgångar och skulder
• Det egna kapitalet
• Avskrivningar, periodiseringar mm

Förstå redovisningens olika rapporter

• Resultat- och balansräkningen och dess poster
• Hur hänger resultat- och balansräkningen samman?
• Olika typer av bokslut; årsbokslut, periodbokslut, delårsrapport
• Förstå och tolka en årsredovisning och dess innehåll
• Vad är en kassaflödesanalys respektive en finansieringsanalys?

Tolka olika ekonomiska sammanställningar

• Vad kan du utläsa ur en resultat- respektive en balansräkning?
• Vad säger en en årsredovisning?
• Genomgång av användbara nyckeltal, bl a täckningsgrad, rörelsemarginal, soliditet och likviditet

Budgetering - varför är det viktigt?

• Genomgång av olika budgetar; resultat-, försäljnings- kostnads-, investerings- och likviditetsbudget
• Hur gör du en budget i praktiken?
• Uppföljning av budgeten; avvikelserapportering, kontroller
• Agerande om budgeten inte kan hållas

Ekonomiska kalkyler som underlättar

• Syften och användningsområden
• Olika kalkylmodeller; kostnads- och intäktskalkyler, investeringskalkyler mfl
• Begrepp du behöver förstå inom kalkylering; anskaffningsvärde, restvärde, kalkylränta, ekonomisk livslängd
• Lönsamhet - kostnad kontra prissättning

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Ekonomi för icke ekonomer | Företagsanpassad kurs, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Hjärtum Utbildning
Karlaplan 9 B
114 60 Stockholm

Hjärtum Utbildning

Vi har mer än 25 års erfarenhet av utbildning och erbjuder utbildningar inom ledarskap, kundservice, ekonomi, Excel, mm. En lista över våra utbildningar ser du längre ner på sidan. Våra professionella utbildare och föreläsare genomför utbildningar som utvecklar både kompetens...

Läs mer om Hjärtum Utbildning och visa alla utbildningar.

Highlights