Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Ekonomi för icke ekonomer | Företagsanpassad kurs

Hjärtum Utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Företagsanpassad kurs i ekonomi för icke-ekonomer 

Utveckla förmågan att tolka, förstå och analysera ekonomisk information inom organisationen genom en företagsintern kurs i Ekonomi för icke-ekonomer.

Genom att genomföra kursen på "hemmaplan" kan ni enkelt ta upp just era ekonomiska rutiner och betona områden som är särskilt viktiga för er. Det kan vara kunskap om ekonomiska samband, termer och begrepp eller att förstå och utvärdera viktiga ekonomiska rapporter. Det kan handla om nyckeltal, kostnads-/intäktsanalyser och budgets eller om investeringsbedömningar, lönsamhet och likviditet. Ni väljer de områden som ni har behov av!

Ni kan även gå utbildningen online!

Det enda ni behöver är dator, internet och gärna också hörlurar. Ni behöver inte ha någon speciell programvara för att kunna delta och ni får instruktioner från kursledaren för hur allt går till innan utbildningen startar.

Fördelar med en företagsanpassad kurs

•    Innehåll, upplägg och nivå anpassas till era specifika behov
•    Ni bestämmer själva datum så det stämmer med företagets verksamhet
•    Sekretessen bibehålls när inga utomstående deltar
•    Deltagarna kan utbyta erfarenheter och kunskaper inom den egna organisationen
•    Hela arbetsgrupper får samma kunskaper samtidigt

Välkommen att kontakta oss för offert och prisförfrågan!

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Innehåll

Nedan följer innehållet i vår ordinarie 2-dagarskurs i Ekonomi för icke ekonomer. Beställ den i sin helhet eller välj de delar som passar er.

Grunderna i företagsekonomi

• Redovisningens syfte
• Affärsidé
• Företagsformer och vad som kännetecknar dem
• Regelverk att följa
• Räkenskapsår
• Bokföringen och dess principer
• Kontoplanens konstruktion och funktion

Begrepp och terminologi

• 3 viktiga begreppspar och vad de innebär:
 - Utgift / Inkomst
 - Utbetalning / Inbetalning
 - Kostnad / Intäkt
• Olika typer av kostnader:
 - Rörliga och fasta kostnader
 - Sär- och samkostnader
 - Direkta och indirekta kostnader
• Resultat och täckningsbidrag
• Tillgångar, skulder och eget kapital
• Avskrivning
• Periodisering

Redovisningen och dess rapporter

• Hur ställs en resultat- och balansräkning upp? Vilka poster ingår?
• Sambanden mellan resultat- och balansräkningen
• Bokslut - avslutning av den löpande bokföringen:
 - Årsbokslut
 - Periodbokslut
 - Delårsrapport
 - Bokslutsdispositioner
• Årsredovisningen och dess innehåll:
 - Resultat-, balansräkning och noter
 - Förvaltningsberättelse
 - Revisionsberättelse
• Kassaflödesanalys och finansieringsanalys

Att förstå ekonomiska sammanställningar

• Den praktiska nyttan av att förstå ekonomiska rapporter
• Vad visar en resultat- resp. en balansräkning?
• Vad kan du utläsa ur en årsredovisning?
• Nyckeltal - vad säger de mig?
 - Täckningsgrad / Debiteringsgrad
 - Rörelsemarginal / Vinstmarginal
 - Soliditet / Likviditet
 - Räntabilitet

Budgetering - före, under och efter budgeten

• Varför är budgeten viktig?
• Olika slags budgetar:
 - Resultat-, försäljnings- och kostnadsbudget
 - Investeringbudget
 - Likviditetsbudget
• Hur gör jag en budget?
• Efter budgeten:
 - Kontroll och avvikelserapportering
 - Att upptäcka avvikelser i god tid
 - Vad bör du göra om budgeten inte kan hållas?

Användbara ekonomiska kalkyler

• Kalkylernas syften och användningsområden
• Vilka olika kalkylmodeller finns?
 - Kostnads- och intäktskalkyler
 - Investeringskalkyler
• Begrepp som används inom kalkylering:
 - Anskaffningsvärde och restvärde
 - Kalkylränta
 - Ekonomisk livslängd
• Prissättning och lönsamhet - vad kostar det att producera en produkt?
• Kalkylering i tjänsteföretag

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Ekonomi för icke ekonomer | Företagsanpassad kurs, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Hjärtum Utbildning

Hjärtum utbildning

Hjärtum Utbildning

Vi har mer än 20 års erfarenhet av kursverksamhet och erbjuder kurser inom ledarskap, kundservice, juridik, ekonomi, Office, administration mm. En lista över våra kurser ser du längre ner på sidan. Våra professionella utbildare och föreläsare genomför kurser som utvecklar...


Läs mer om Hjärtum Utbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Hjärtum Utbildning

Karlaplan 9 B
114 60 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Ekonomi för icke ekonomer | Företagsanpassad kurs!

Arrangörsrecensioner
(4,9)
Baseras på 813 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Reportage
Vässa kompetensen med Hjärtum Ut...

”Bästa utbildning jag varit på, alla kategorier.”

"Nyvunnen kunskap, nya verktyg, bra exempel, dialog, balansen teori-praktik."

 Vilka säger så och om vad?

Läs mer

Liknande utbildningar