Visa utbildning.se som: Mobil

Ekonomi och lönsamhet

Handelskammaren Värmland
Kort om utbildningen
2 dagar
11 990 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2019-09-19 08:30 - Karlstad
Öppen utbildning
   
Karlstad

Kursbeskrivning

Välkommen till en handfast utbildning i ekonomi, där du bland annat får förståelse för vad som driver lönsamhet i er verksamhet.

För att kunna styra verksamheten mot uppsatta mål är det viktigt att ha goda kunskaper i ekonomi. En välskött ekonomi är i sin tur en förutsättning för att ett företag ska kunna utvecklas och växa.

Utbildningen skapar förståelse för företagets ekonomi. Detta gör det lättare att utveckla verksamheten och lönsamheten. Utbildningen förklarar svåra samband på ett enkelt sätt, varvar teori med praktik och kopplar till deltagarnas egen verksamhet.

Kunskapsmål

Deltagarna ska ha förståelse för hur ekonomin växer fram i ett företag, hur ekonomin påverkas av och speglar verksamheten. Efter kursen kommer deltagarna att känna sig mer bekväma när företagets ekonomi diskuteras. Det blir begripligt att läsa och diskutera ekonomisk information tillsammans.

Under två års tid har företag med upp till nio årsanställda haft möjlighet att öka sin konkurrenskraft genom en rad konkreta utbildningar i projektet Affärskraft Värmland. Utbildningarna har fått genomgående toppbetyg från deltagarna och skapat positiva effekter hos företagen. Därför tas nu konceptet vidare och erbjuds som en öppen utbildning.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till och passar alla på företaget, oavsett roll och även den som är ekonomiansvarig kan delta.

Kursinnehåll

Verksamhet och ekonomi

Övergripande, gemensam förståelse för hur ekonomin växer fram i ett företag. Hur ekonomin påverkas av och speglar verksamheten.

Lönsamhet

 • Vad är lönsamhet? Lönsamhet som mål!
 • Vilka förväntningar på lönsamhet har ägaren av företaget?
 • Hur mäter vi lönsamhet och vad är tillräcklig, hållbar lönsamhet?

Ekonomiska begrepp

Definition och förståelse av företagsekonomiska begrepp.

 • Intäkter, kostnader, resultat
 • Tillgångar, skulder, eget kapital
 • Investering, avskrivning, mfl
 • Ekonomiska samband
 • Definition av viktiga nyckeltal och hur kan vi tolka och använda oss av dem

Kassaflöde

Vad är kassaflöde, likviditet och hur kan vi påverka dem?

Ekonomisk uppföljning – ekonomisk information som beslutsunderlag

 • Vilken information ger de ekonomiska rapporterna?
 • Vad tjänar vi pengar på?
 • Efterkalkyler – utvärdering

Ekonomisk planering – förkalkyler och budgetering

 • Hur kan man arbeta med budget – är det nödvändigt?
 • Förkalkyler och kostnadsberäkningar?

Hemarbete mellan kurstillfällen: Analys av ekonomiskt nuläge i det egna företaget

Tid & plats

Tid: Utbildningen är uppdelad på två tillfällen - Den 19 och 26 september 2019 , kl 08:30-16:00

Plats: Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1 A, Karlstad

Investering

Pris: 11990 kr per person exkl moms.

Medlemspris*: 7990 kr per person exkl moms.

*Är ditt företag medlem i Handelskammaren Värmland så får du ett lägre pris på utbildningen. Är du osäker på om ditt företag är medlemmar, använd dig av sökfunktionen på vår hemsida som du finner under "Vad vi gör/Om oss" i menyn överst på startsidan.

I priset ingår fika och lunch.

Bokningsvillkor: Utbildningen har ett begränsat antal platser.

Din bokning är bindande men platsen kan överlåtas till annan person. Om du av någon anledning får förhinder kan du fritt avboka fram till 4 veckor före utbildningsdagen. Vid avbokning 2-4 veckor före utbildningsdagen debiteras 50% av avgiften. Vid avbokning mindre än 1 vecka före utbildningsdagen debiteras hela avgiften.

Kursledare

Anna Bohman, ägare av och ansvarig för verksamheten i Ekonomipartner Karlstad AB. Anna är civilekonom och har under snart trettio år arbetat med ekonomi i företag av olika storlekar och i varierande branscher. Genom Ekonomipartner arbetar hon som outsourcad ekonomiansvarig i ett antal företag, med 1-15 anställda.

Anna har under årens lopp utformat och anpassat utbildningar för att öka förståelsen för ekonomi på alla nivåer i företagen; Ledningsgrupper, styrelser, produktionsledare och övriga anställda. Såväl personer med ekonomiskt ansvar som andra medarbetare har gått hennes kurser – alla påverkar företagets ekonomi.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Ekonomi och lönsamhet, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Handelskammaren Värmland

Handelskammaren Värmland arbetar för att göra Värmland till en ännu bättre plats för företagen och tillsammans med cirka 1 150 medlemsföretag får vi tyngd i de frågor som vi driver. Vi håller utbildningar och seminarier som hjälper företag att göra...


Läs mer om Handelskammaren Värmland och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Handelskammaren Värmland

Tullhusgatan 1A
652 26 Karlstad Värmlands län

 Visa telefonnummer