Visa utbildning.se som: Mobil

Säkra livsmedelstransporter

Gothia Logistics
Kort om utbildningen
4 timmar
Nästa tillfälle: Kontakta oss. - Sverige
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Rätt temperatur under transporter
Målsättningen vid all distribution av livsmedel är att förflytta produkterna så att den ursprungliga matsäkerheten och matkvaliteten bibehålls så kostnadseffektivt som möjligt.

Generellt gäller att hantering, lagring och transport av frysta och kylda livsmedel ska ske vid en temperatur som säkerställer att hälsofara inte kan uppstå. Den allmänna regeln är att den på förpackningen angivna produkttemperaturen ska hållas genom hela distributionskedjan om inget annat krävs i lagstiftning eller andra riktlinjer.

Målgrupp

Enligt lagstiftningens krav ska företaget i hantering och distribution av livsmedel tillgodose en god livsmedelssäkerhet. Kursen ger dig insikter i kraven på den temperaturkontroll som krävs för att säkerställa att hälsofara inte kan uppstå under transporter.

Kursinnehåll

Livsmedel
Livsmedel är allt som kan ätas eller drickas av människor och som inte omfattas av läkemedelslagstiftningen.

Livsmedelskvalitet
Livsmedelskvalitet är ett komplext begrepp och omfattar i betydelse beskaffenhet, egenskap och värde.

Livsmedelslagstiftning
Den som tillhandahåller livsmedel på marknaden ansvarar för att dessa livsmedel är säkra och rätt märkta.

Livsmedelskedjan
Alla som på ett eller annat sätt hanterar livsmedel i kedjan från produktion till konsumtion är viktiga aktörer.

Hållbarhet hos livsmedel
Genom att förvara livsmedel i låga temperaturer kan man hämma mikrobernas tillväxt maximalt.

Livsmedelstransporter
Livsmedelstransporter utgör en risk i livsmedelskedjan.

Obruten temperaturkedja
För att säkerställa en obruten temperaturkedja krävs att temperaturen kontrolleras.

Temperaturkontroller
Det ska vara möjligt att kontrollera och mäta temperaturen hos de transporterade livsmedlen.

Investering

Fakturapris: 650 kronor / studerande. E-handelspris: 500 kronor / studerande.
Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Säkra livsmedelstransporter, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Gothia Logistics

Gothia Logistics

Gothia Logistics arbetar med organisationsutveckling både på distans och genom möten. Vi är ett av Sveriges ledande utbildnings- och kunskapsföretag med inriktning mot industrins behov och har utbildat företag och privatpersoner över hela världen sedan 1992. Våra webbkurser har två...


Läs mer om Gothia Logistics och visa alla utbildningar.
Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Säkra livsmedelstransporter!

Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 95 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Mer inom området