Inga recensioner än

Logistik och godsmottagning

Gothia Logistics, Rikstäckande
Längd
20 timmar
Nästa kurstillfälle
Kontakta oss. se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Längd
20 timmar
Nästa kurstillfälle
Kontakta oss. se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Koordinerad styrning av materialflöden

Varje företags verksamhet påverkas av det materialflöde som hanteras. På ett övergripande plan gäller det att knyta samman de funktioner som hanterar material i försörjningskedjan, på ett sätt som ger interna och externa kunder tillfredsställande leveransservice och säkerhet.

Totalkostnadstänkandet och helhetssynen är ett centralt begrepp inom logistiken. Den baseras på att olika kostnadsposter påverkar varandra på ett komplext sätt och att olika åtgärder stäms av mot en totalkostnad i syfte att kunna minimera denna.

Utbildningsmål:

Målet med kursen är att ge förståelse för det viktiga samspelet mellan leverantör, transport och godsmottagning. Kursen beskriver godsflöden som på ett tidsstyrt sätt efterfrågas inom lager och produktion, med inspiration från Lean-filosofin.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Kontakta oss.

  • Företagsanpassad utbildning
  • Sverige

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar eller avser att arbeta med materialflöden vid transporter, godsmottagning, terminaler, lager eller med materialförsörjning mot produktion.

Förkunskaper:

Det finns inga formella kunskapskrav, men du får gärna ha arbetat någon tid inom området.

Kursinnehåll

Del 1

Logistikarbete

Logistiska aktiviteter

Nyckeltal inom logistikområdet

Totalkostnadsmodellen

Kostnadsposter i totalkostnadsmodellen

Suboptimering och helhetssyn

Materialhantering

Leveranskvalitet

Transportlogistik

Transporttjänster

Del 2

Inköpsplanering

Viktiga faktorer för materialförsörjning

Synkronisering av materialflöden

Materialbehovsplanering för lagerhållning

Cyklisk planering

Hantering av osäkerhet

Reducerade leveranstider och högre leveranssäkerhet

Just-in-time i materialflöden

Just-in-Time-leveranser

Effekter med Just-in-Time-leveranser

Leverantörsstyrda lager

Del 3

Insatser till förbättrad materialförsörjning

Effektivare terminaler

Logistik och godsmottagning

Tidsbestämd lossning

Godsmottagning

Kvalitetskontroll

Uppackning och ompackning

Märkning och adressering

Interna transporter

Effektiv hantering av emballage

Upplägg

Logistik och godsmottagning är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Cirka 20 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader. I kursen ingår även personlig handledning i obegränsad omfattning via e-mail och/eller telefon. 

Investering

Pris:

3890 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

3740 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Logistik och godsmottagning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Gothia Logistics

Gothia Logistics arbetar med organisationsutveckling både på internet och genom möten. Vi är ett av Sveriges ledande utbildnings- och kunskapsföretag med inriktning mot industrins behov och har utbildat företag och privatpersoner över hela världen sedan 1992. Våra webbkurser har två...

Läs mer om Gothia Logistics och visa alla utbildningar.

Highlights