Inga recensioner än

Kapitaleffektivisering av logistikflöden

Gothia Logistics, Distans
Längd
20 timmar
Pris
3 890 SEK exkl. moms
Längd
20 timmar
Pris
3 890 SEK exkl. moms
Från 3 890 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Effektivisera arbetet med rörelsekapitalet och minska kapitalbindningen

Nyckeltal för kapitalbindning ger en uppfattning om hur väl tillgångarna används i ett företag eller hur bra företaget är på att omsätta sina tillgångar. Varulagret är efter kundfordringarna ofta den största rörelsekapitalposten för ett företag. Det finns flera studier som tyder på att det finns mycket pengar att återvinna genom en ökad lagereffektivitet.

Att styra innebär i korthet att kontrollera eller påverka vad som ska hända framåt. Syftet med kapitalrationalisering är att minska bundet kapital i tillgångar och genom dessa åtgärder frigöra kapital och därmed öka avkastning på sysselsatt kapital.

Utbildningsmål:

Under utbildningen lär du dig att förstå och använda ett antal ekonomiska samband och modeller. Dessa är till nytta vid utvärdering av olika verksamhetsekonomiska frågeställningar och beslutsunderlag, bland annat arbetet med att minska kapitalbindningen och öka lönsamheten i varuflöden.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som på olika sätt arbetar med verksamhetsekonomiska frågor, till exempel ekonom, controller, logistiker, planerare, inköpare, lagerchef, varuflödeschef eller verksamhetsutvecklare.

Kursinnehåll

Del 1

Det ekonomiska språket

Grundläggande ekonomiska begrepp

Kapitalets kretslopp

Översikt av kostnadsindelning

Rörliga och fasta kostnader

Särkostnader och samkostnader

Kostnads- och intäktsanalys

Resultat och lönsamhet

Del 2

Begreppet rörelsekapital

Likviditet

Kapitalanvändning

Kapitalbindningsanalys av processer

Ekonomisk analys

Räntabilitet - DuPont-modellen

Räkneexempel med interaktiv DuPont-modell

Volymvärdesanalys

Del 3

Från funktion till flöde

Inre och yttre effektivitet

Materialflöden och lager

Säkerhetslager

Kapitaleffektivisering av logistikflöden

Kapital bundet i lager

Lageromsättningshastighet

Logistiken och DuPont-modellen

Ekonomiska mått på leveranskedjans prestanda

Ekonomistyrning

Upplägg

Kapitaleffektivisering av logistikflöden är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Cirka 20 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader. I kursen ingår även personlig handledning i obegränsad omfattning via e-mail och/eller telefon. 

Investering

Pris:

3890 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

3740 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Kapitaleffektivisering av logistikflöden, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Gothia Logistics

Gothia Logistics arbetar med organisationsutveckling både på internet och genom möten. Vi är ett av Sveriges ledande utbildnings- och kunskapsföretag med inriktning mot industrins behov och har utbildat företag och privatpersoner över hela världen sedan 1992. Våra webbkurser har två...

Läs mer om Gothia Logistics och visa alla utbildningar.

Highlights