Visa utbildning.se som: Mobil

Kompetensbaserad rekrytering

Garuda
Kort om utbildningen
1 dag
6 000 SEK exkl. moms
Öppen utbildning
   
Malmö
Svenska

Kursbeskrivning

kvalitetssäkra rekryteringen

Kurs för att kvalitetssäkra din rekryteringsprocess

Utbildningen omfattar en heldag och ger både teoretisk och praktisk kunskap kring hur man arbetar strukturerat och kompetensbaserat med att ta fram adekvata arbets- och kravanalyser, utarbetar frågestrategier samt hur man hanterar olika verktyg och mallar för bedömning. Reflektion kring objektivitet, etiska arbetsmetoder och ett mångfaldsorienterat förhållningssätt genomsyrar utbildningen i rekryteringsprocessens alla delar.

Utbildning körs med fördel som en intern utbildning på en tid och plats enligt överenskommelse.

Öppen utbildning hålls när vi får in minst 4 deltagare så skicka gärna in din intresseanmälan om du är intresserad av att gå utbildningen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till rekryterande chefer och HR-personal som önskar fördjupa och öka kompetensen i att tillämpa ett strukturerat och kompetensbaserat arbetssätt i rekryteringssammanhang.

Innehåll

Varför arbeta kompetensbaserat?

 • Innebörd och syfte med ett kompetensbaserat rekryteringsförfarande 
 • Validitet för olika bedömningsmetoder 
 • Sambandet mellan ett mångfaldsorienterat synsätt och ett kompetensbaserat arbetssätt 
 • Rekryteringens roll ur ett HR-strategiskt perspektiv 
 • Hur vi skapar förändrings- och utvecklingspotential i våra rekryteringar 
 • Rekryteringsarbetets koppling till behov internt och externt

Arbetsanalys, kravprofil och kompetensmodell

 • Att skapa den röda tråden i processuppbyggnaden - från behovsanalys till kravprofil 
 • Arbetsanalysen som förändringsverktyg 
 • Arbetsgruppsanalys och komplettering av kompetens 
 • Kompetensmodell för egenskaper

Urval från ansökningar

 • CV och personligt brev som urvalsinstrument – vinster och risker 
 • Meritutvärderingsmall för ett strukturerat urval

Intervjumetodik och referenstagning

 • Att skapa rätt förutsättningar för en konstruktiv intervju
 • Intervjuns struktur och mål 
 • Att ställa rätt frågor för givande och utvärderingsbara svar 
 • Fallgropar i intervjusammanhang 
 • Referenstagningens struktur, mål och fallgropar

Sagt om rekryteringsutbildningen:

Rekrytering är ett strategiskt område för Lamiflex-koncernen. Då vi varken har tid och råd att misslyckas, krävs bra verktyg och stöd. Garudas analysverktyg och kompetens inom området hjälper oss att säkerställa bästa möjliga utfall.

Jonas Tegström
VD
Lamiflex AB

Kan varmt rekommendera kursen för alla chefer som rekryterar!

Marjo Savelius
Eskilstuna kommun

Investering

6 000 SEK exkl. moms

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Kompetensbaserad rekrytering, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Garuda

Garuda

Genom Garudas utbildningsprogram kan du optimera Human Resource-arbetet i din organisation. Vi ger dig den kunskap och kompetens som behövs för att skapa långsiktig framgång. Garudas analysverktyg utgör ovärderliga redskap i urvals- och utvecklingsprocesser. I våra certifieringsutbildningar lär du dig...


Läs mer om Garuda och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Garuda

Tegelgårdsgatan 3
211 33 MALMÖ

 Visa telefonnummer