Visa utbildning.se som: Mobil

”Learnability” – utveckla lärförmågan hos dina medarbetare

Future Learning Organisation
Kort om utbildningen
8 veckor
16 000 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-01-14 15:00 - Distans
Sista ansökan: 2020-01-10
Onlineutbildning
   
Distans
kursbild

Kursbeskrivning

"Learnability" - utveckla lärförmågan hos dina medarbetare

Utvecklingen går allt snabbare. Nya digitala verktyg, AI och agila arbetssätt påverkar våra arbeten allt mer. Enligt många studier kommer vi behöva uppgradera 40% av våra kompetenser de närmaste 5 åren och lägga betydligt mer tid på att lära om och lära nytt. Det gäller inte minst oss som jobbar med HR och lärande.

Det här är ett program för dig som vill öka förmågan till lärande i din organisation. Med dig får du kunskaper, exempel, aktiviteter och instruktioner som du kan använda för att inspirera och utveckla lärförmågan – learnability – hos medarbetare i din organisation.

Du får exempel på hur en lärande kultur bidrar samt aktiviteter som organisationens ledare kan tillämpa för att utveckla medarbetarnas lärförmåga.

I programmet får du redskapen för att hjälpa medarbetare att:

  • Öka motivationen för ständigt lärande.
  • Planera och utvärdera sitt lärande.
  • Lära mer av sina erfarenheter, samarbete med andra, information i omvärlden och utbildning.

På vägen utvecklar du din egen lärförmåga, så att du med ditt eget exempel är en ledstjärna.

Programmet bedrivs online med hjälp av samarbetsplattformen Microsoft Teams (som alla kan nå i sin browser). Här publiceras videos, dokument och artiklar för självstudier. Varje vecka genomför du en uppgift i din verksamhet med hjälp av instruktioner och mallar som du får i programmet. Diskussion med andra deltagare med liknande utmaningar ger dig goda exempel och ytterligare verktyg att använda. Förutom att diskutera i Teams har du möjligheten att delta i ett webmöte varje vecka.

Lära tillsammans

Målgrupp

Programmet är till för dig som stöttar medarbetare att utveckla sin förmåga att lära. Du arbetar med kompetens och lärande, inom HR eller som chef som vill utveckla ditt team.

Du har själv arbetat mycket med ditt lärande och vill nu vässa din lärförmåga ytterligare för att vara en ledstjärna för andra, både medarbetare och ledningen på företaget.

Programinnehåll

Programmet pågår under åtta veckor. Varje vecka har sitt eget tema med självstudier, uppgifter och diskussioner. Du avgör själv hur mycket arbete du lägger ner. Du kan t.ex. ta programmet som en orientering och förberedelse för en satsning ni kommer göra senare och lägger då mindre tid. Omvänt kan du se det som ett tillfälle att börja bygga lärförmågan på er egen avdelning, t.ex. utbildningsavdelningen. Du lägger då mer tid. Vi rekommenderar 1-3 timmar i veckan.

Programmets moduler

Vecka 1 – Introduktion och lärande kultur
Vi går igenom programmets upplägg och vad som ingår i begreppet lärförmåga – ”learnability”. Vi diskuterar hur vi arbetar med att utveckla en lärande kultur och gör avgränsningar för vad som ingår i programmet. Din uppgift är att bedöma nuvarande lärförmåga i din organisation.

Vecka 2 – Arbeta med motivation och ”Growth Mindset”
Hur styr motivationen vår vilja att lära? Hur kan du arbeta med Growth Mindset i din organisation? Vi ger exempel på hur medarbetare kan arbeta med sin motivation och sitt Growth Mindset. Du får uppgift att planera en aktivitet runt Growth Mindset i din organisation.

Vecka 3 – Planering och uppföljning
Vi arbetar med verktyg för att bättre förstå omvärldens krav och skapa resultatbaserade mål (OKR). Hur stöttar vi chefer och medarbetare att skapa planer för dagligt lärande som håller och passar ett tidspressat arbete? Vi diskuterar grunderna i återkoppling, hur medarbetare och chefer samverkar runt en tät återkoppling. Din uppgift är att granska och kommentera din organisations mallar för utvecklingsplaner. Hur kan de stötta ett ständigt lärande?

Vecka 4 – Lära mer av utbildning
Vi diskuterar hur medarbetare bättre kan adressera sina kompetensgap. Hur kompletterar medarbetarens sin utveckling genom externa MOOC´s och kursbibliotek? Du får själv pröva på kursbibliotek och ett verktyg (LXP) för att organisera lärandet. Vi går igenom hur medarbetaren kan sätta upp sin personliga lärmiljö. Vi diskuterar hur chefen kan hjälpa medarbetaren att omsätta nya kunskaper till förmågor. Din uppgift är att sätta upp din egen personliga lärmiljö.

Vecka 5 – Lära mer av erfarenheter
Vi går igenom hur medarbetaren lär mer av erfarenheter genom att experimentera, be om återkoppling, reflektera och tillämpa i nya situationer. Vi diskuterar chefens ansvar att möjliggöra nya erfarenheter. Hur kan mer återkoppling stötta ständiga förbättringar. Vi diskuterar metoder för reflektion och dokumentation av gjorda erfarenheter. Du får i uppgift att införa reflektion på veckomöten i din enhet.

Vecka 6 – Lära mer av andra
Vi diskuterar hur vi kan lära mer av samarbeten. Vad innebär att arbeta ”transparent”? Hur kan vi använda plattformar för samarbete? Vi diskuterar hinder och möjligheter för att få till mer samarbete och kunskapsdelning. Du får i uppgift att inventera möjligheterna i din organisation och ta fram en guide för kunskapsdelning.

Vecka 7 – Lära mer av omvärlden
Med internet och sociala medier har lärande av omvärlden blivit en viktig källa för lärande. Du får lära dig att använda verktyg för att hitta och kurera informationsflödet från omvärlden. Hur kan du hjälpa medarbetarna att navigera i informationsflödet? Hur kan ni bättre dela viktiga kunskaper och erfarenheter i din organisation? Du får som uppgift att föreslå verktyg för kurering av informationsflödet för din organisation.

Vecka 8 – Utbilda cheferna
Vi diskuterar chefernas roll i att utveckla medarbetarnas lärförmåga. Hur kan de utveckla lärförmågan genom att vara en förebild, utmana medarbetarna, inkludera reflektion, prata om misstag, uppmuntra samarbete och lärande m.m. Vi ger exempel på aktiviteter som chefen kan inkludera i arbetet, t.ex. reflektionsmöten. Du får i uppgift att planera hur ”lär-förmåga” blir en del av ledarutvecklingen.

Upplägg

Under åtta veckor kommer du att arbeta intensivt med ”learnability” för din organisation. Genom eget arbete, insikter, andras erfarenheter och coaching kommer du öka din egen lärförmåga och möjlighet att påverka din organisation. Programmet är flexibelt och det beror på dig vilket resultat du vill uppnå.

Arbetsflöde

Varje vecka publicerar vi en ny uppgift att lösa. Uppgiften kan t.ex. vara att skapa en plan för att införa ”learnability” i ledarutvecklingen. Till uppgiften hör självstudiematerial i form av videos, dokument och artiklar samt mallar och verktyg att använda.

Programmet genomförs i Microsoft Teams där uppgifter och material för självstudier successivt publiceras. Till uppgiften hör diskussionsfrågor som vi diskuterar i varje veckas aktivitetsflöde.

Tillsammans med gruppen hittar ni fler exempel, fler verktyg och stöttar varandra i att tillämpa nya beteenden i vardagen och få riktiga förändringar att hända.

Du kan genomföra uppgiften och läsa innehållet när som helst under veckan. Både uppgift och material är kvar så att du senare kan titta tillbaka på innehållet.

Vi kommer att ha ett fast webmöte varje vecka. På mötet förtydligar vi veckans uppgift och material, frågor som kommit upp, tar upp diskussioner och delar erfarenheter. Webmötena kommer att spelas in om du skulle missa ett tillfälle.

Hur mycket tid du lägger är upp till dig och hur mycket du engagerar dig i uppgiften och diskussionerna. En bedömning är ca 1-3 timmar i veckan för att titta/läsa material, genomföra uppgiften, diskutera på Teams och delta på webmötet.

Teams-gruppen och materialet ligger kvar 6 månader om du inte har tid att engagera dig under en vecka. Efter denna period genomför vi ett uppföljningsmöte där alla deltagare delar erfarenheter de gjort under tiden.

Tid & plats

Programmet genomförs online i Microsoft Teams där innehåll och uppgifter publiceras varje vecka. Här genomförs också diskussioner och varje vecka ett webmöte.

Programstart är den 14 januari 15.00 med avslutning av programmet den 10 mars.

Utbildningens pris

16.000 SEK exkl. moms vid bokning senast 30 november, därefter 19.000 SEK.

Programansvarig

Johan Skoglöf

Johan Skoglöf är ansvarig för det programmet. Han har själv arbetat med att utveckla medarbetarnas lärande i en stor mängd projekt för bl.a. Ericsson, Scania, Handelsbanken, SEB, Sandvik och H&M.

På senare tid har han specialiserat sig på frågor runt lärförmåga och lärande kultur.

Programmål

Målsättningen med programmet är att du skall kunna höja dina medarbetares förmåga att lära av utbildning, omvärld, andra och av erfarenheter i arbetet.

Efter programmet kommer du:

  • Kunna driva aktiviteter runt motivation och Growth Mindset.
  • Hjälpa medarbetare att utforma resultatbaserade mål (OKR), skapa hållbara planer, be om återkoppling och utvärdera sitt lärande.
  • Ge medarbetare metoder och verktyg för att lära mer av erfarenheter, andra, omvärlden och utbildningar.
  • Hjälpa medarbetare att omsätta vad de lärt till nya förmågor i arbetet.
  • Hjälpa chefer att utveckla sina medarbetares förmåga att lära.
  • Skapa inspirations- och hjälpsidor för lärförmåga – ”learnability”.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om ”Learnability” – utveckla lärförmågan hos dina medarbetare, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Future Learning Organisation

Future Learning Organisation

Lärande i centrum

I en värld där utvecklingen går allt snabbare blir förmågan att lära allt viktigare. Livslängden på kunskaper blir allt kortare och vi kan allt mindre vila på gamla kunskaper och erfarenheter. Som individer blir livslångt lärande en nödvändighet. För företag...


Läs mer om Future Learning Organisation och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Future Learning Organisation

Kungsgatan 35
111 56 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Bli den första att recensera ”Learnability” – utveckla lärförmågan hos dina medarbetare!