Visa utbildning.se som: Mobil

Projektledning-lärarhandledning

Framsikt Teamutveckling
Kort om utbildningen
Företagsspecifikt
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Projektledning lärarhandledning är ett strukturerat material för att leda grundutbildningar i projektledning och vänder sig till internlärare, erfarna projektledare och utbildare. Lärarhandledningen består av ett antal avsnitt som kan kombineras på olika sätt, vilket gör att projektkurserna lätt kan anpassas till olika målgrupper och verksamhetsområden. Lärarhandledningen är direkt kopplad till ProjektSamarbete arbetspärm. Varje avsnitt i grundutbildningen motsvarar en halv utbildningsdag. Man kan välja att genomföra alla områden (enligt nedan) på 4 heldagar i sträck (alt. 2 + 2 dagar) eller välja ett urval av områden till en kortare utbildning.

Målgrupp

Nya projektledare, biträdande projektledare, medarbetare i projektgrupper. Interna ledare och nyckelpersoner som vill gå en handledarutbildning för internutbildning på företaget.

Innehåll

Uppdraget Välja uppdrag, beskriv bakgrund, problem och syfte. Formulera mål med projektet och ange övriga förutsättningar. Överlämna och ta emot uppdrag. Projektledaren Förebilder - vad kan vi lära av dem? Hur är du som projektledare? Hur uppfattar andra dig? Hur kan man utvecklas i rollen som projektledare? Gör ett första utkast till en personlig utvecklingsplan. Val av projektledare. Projektgrupperna Vilka olika grupper kan ingå i ett projekt? Gruppens storlek avgör hur effektivt man kan arbeta! Pröva gruppens sammantagna kompetens. Välj personligheter som kompletterar varandra. Att bygga effektiva team - en utmaning för varje projektledare. Projektplanen Precisera uppdraget och rita projektorganisation. Detaljplanera uppdraget. Projektbudgeten bygger på aktivitets- och tidplan. Informationsplan är nödvändig även i små projekt. Avsluta detaljplaneringen. Projektmöten Vad krävs för att göra ett möte effektivt? Vad krävs av en mötesledare? Förbereda, genomföra och följa upp ett möte. Projektgruppen möten kan ha olika karaktär. Föredragning och rapportskrivning: Planera och genomföra egna föredragningar. Muntlig presentation. Grunddisposition av rapport. Läsbarhetsindex (LIX), rubriksättning och layout. Uppföljningen Systematisk uppföljning. Verktyg för uppföljning. Schemalägga uppföljning. Samtalen Vardagssamtal och professionella samtal. Stödjande samtal. Problemlösande samtal. Kritiksamtal. Konfliktsamtal

Investering

För mer information och prisuppgifter fyll i dina kontaktuppgifter här nedan.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Projektledning-lärarhandledning , direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Framsikt Teamutveckling

Framsikt Teamutveckling

Tankarna bakom programmen inom Framsikt Teamutveckling togs fram av Kerstin Myrgård, känd för sina praktiska och välstrukturerade böcker och träningsmaterial. Hon är en pionjär inom teambuilding och utveckling av effektiva arbetsformer. 2008 köptes rättigheterna till fyra av hennes program av...


Läs mer om Framsikt Teamutveckling och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Framsikt Teamutveckling

Nygatan 29C
645 31 Strängnäs

 Visa telefonnummer

Recensioner
Bli den första att recensera Projektledning-lärarhandledning !