Inga recensioner än

Naturkunskap 2

Längd
100 poäng
Pris
4 390 SEK Momsfri
Nästa kurstillfälle
Löpande kursstarter se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Längd
100 poäng
Pris
4 390 SEK Momsfri
Nästa kurstillfälle
Löpande kursstarter se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

naturkunskap 2 - Folkuniversitetet Vuxengymnasium på distans

På Folkuniversitetets distanskurs Naturkunskap 2 kan du själv lägga upp dina studier och läsa när det passar dig vilket innebär stora möjligheter att kombinera studier med arbete eller annan sysselsättning. 

Naturvetenskapliga studier för hållbar utveckling

I denna distanskurs kommer du att utveckla dina kunskaper om naturvetenskapliga teorier och vetenskapligt arbetssätt. Du lär dig mer om universums utveckling och om evolutionen. Dessutom läser du om exempelvis människokroppen och om kopplingen mellan livsstil, miljöpåverkan och hälsa. 

Kursen i Naturkunskap behandlar följande ämnen:

 • Universums utveckling som förklaring till materians uppkomst och jordens sammansättning.
 • Materians uppbyggnad, ämnens egenskaper, växelverkan, kretslopp och oförstörbarhet. Samband och skillnader mellan energi och materia.
 • Evolutionens mekanismer och organismers utveckling. Hur livets villkor och ekologi kan studeras på olika nivåer.
 • Människokroppens organ och organsystem, deras uppbyggnad, funktion, evolutionära utveckling och växelverkan med omgivningen.
 • Organiska och oorganiska ämnen i vardag och samhälle. Industriella processer, teknikutveckling och miljöperspektiv som rör framställning av moderna material, livsmedel och andra produkter.
 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt och estetiska upplevelser kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
 • Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att pröva naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.
 • Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt grundade påståenden.
 • Naturvetenskapens betydelse för mänsklighetens kultur och världsbild. Upptäckter och framsteg inom till exempel medicin, energi och materialutveckling ur historiska, nutida och framtida perspektiv.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Löpande kursstarter

 • Onlineutbildning
 • Distans

Så ansöker du

Naturkunskap 2 bygger på kursen naturkunskap 1a2, kursen naturkunskap 1b eller motsvarande kunskaper.

Studera för BETYG
Om du vill stärka kompetensen i den organisation du arbetar i, eller kanske vidareutveckla personalen i det företag du jobbar på eller driver, så kan vi erbjuda ett 100-tal gymnasiala kurser och kurspaket i allt från språk, administration till programmering. Som företagskund/juridisk person kan du utse och anta studenter till våra distanskurser online. Efter avslutade studier utfärdas betyg på kursen som kompletterar dina tidigare meriter och gäller för antagning till vidare studier, ex inom YH eller högskola.

Är du anställd?
Tipsa din arbetsgivare om möjligheten ovan så kan vi skräddarsy en lösning för dig och din utveckling!

Examen & intyg

Observera att Folkuniversitetets Vuxengymnasium på distans endast kan sätta betyg på uppdrag av juridisk person. Som privatperson kan du efter att ha avslutat dina studier göra en prövning i din hemkommun för att erhålla betyg i kursen. En prövning omfattar hela kursen.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Naturkunskap 2, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Highlights