Visa utbildning.se som: Mobil

Utvecklande ledarskap

Folkuniversitetet Stockholm
Kort om utbildningen
40 timmar
29 975 SEK Momsfri
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Utvecklande ledarskap

Utveckla din förmåga att leda med hjälp av nya kunskaper och individuell feedback. Passar alla chefer och ledare. Kurskoncept från Försvarshögskolan.

Utbildningen är ett samarbete mellan Utvecklingstjänst AB och Folkuniversitetet. Utvecklingstjänst är utbildningsansvariga och har godkännande från Försvarshögskolan att utföra utbildningen. Kursen äger rum i klassrum i Folkuniversitetets lokaler på Kungstensgatan 45 i Stockholm.

Mål
Utbildningen ger dig möjlighet att genom ditt ledarskap utveckla medarbetarnas inre drivkrafter att sträva mot samma mål som du, och därmed uppnå en effektivare och mer framgångsrik organisation. Utbildningen ger dig ökad självkännedom, kunskaper att navigera utifrån och utvecklar dig som ledare.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som leder andra, oavsett bransch, och passar både dig med och utan personalansvar. Du kan exempelvis vara chef, teamledare eller projektledare.

Innehåll

360-analys
Inför utbildningen görs en 360-analys av ditt nuvarande ledarskap. Den baseras på att du, dina medarbetare och din chef svarar digitalt på ett antal frågor kring ditt ledarskap. Ditt resultat blir ett personligt underlag för dig att arbeta med under utbildningen.

Teoretiska grunder för modellen UL
Utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund. En utvecklande ledare utmärks även av inspiration och motivation i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet samt av personlig omtanke som handlar om att ge stöd men också att konfrontera i ett gott syfte, både för individen och för organisationen.

Kunskaper och praktiska verktyg, bland annat:
Att ge och ta emot feedback
Att delegera
Din påverkan på medarbetarnas prestation
Vikten av värderingar och kultur

Individuell feedback

En personlig utvecklingsplan
Utifrån ledarskapsmodellen, feedback och dina personliga mål tar du fram en personlig plan för din utveckling som ledare.

Efter de första tre kursdagarnaföljer eget arbete med den personliga utvecklingsplanen under cirka två månader. Kursen avslutas sedan med en fördjupningsdag med teorier och revidering av utvecklingsplanen.

Kursledare

Maria Skarborg är diplomerad organisationskonsult, diplomerad coach (ICF) samt UL-handledare. Hon har i nästan 20 år arbetat som ledare och chef, både inom myndighet och näringsliv. Hon är specialiserad på förändringsledning och arbetsrätt. Hennes fokus är att utveckla företag och verksamheter till hållbara arbetsplatser, och hon brinner för att hitta hållbara metoder, processer och verktyg som hjälper organisationer att lyckas med sina uppgifter och mål.

Bob Rosell är verksam inom Försvarsmakten sedan 1991 och idag major. Han är diplomerad handledare för Försvarshögskolans utbildningar UL, UGL och IL samt diplomerad coach (ICF). Bob har under hela sin militära karriär varit chef med ansvar för verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö, vilket har gett honom en gedigen ledarskapserfarenhet. Han har bland annat varit plutonchef, kompanichef, stabschef samt ställföreträdande bataljonchef (bataljon ca 646 personer). Bob är specialiserad inom chefsutveckling och grupputveckling, och har även hållit föreläsningar om ledarskap på Chalmers, Högskolan i Halmstad och Försvarshögskolan.

Folkuniversitetet Stockholm

Folkuniversitetet

Vi har hundratals yrkesrelaterade kurser och utbildningar som gör din tid på jobbet mer givande, förverkligar dina framtidsplaner eller flyttar dig till en ny lönenivå. Helt enkelt höjer ditt attraktionsvärde på arbetsmarknaden. Folkuniversitetet startade redan 1933 då en grupp studenter...


Läs mer om Folkuniversitetet Stockholm och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Folkuniversitetet Stockholm

Kungstensgatan 45
113 59 Stockholm

 Visa telefonnummer