Visa utbildning.se som: Mobil

Bokslut och årsredovisning

Folkuniversitetet Stockholm
Kort om utbildningen
7 tillfällen
8 275 SEK exkl. moms
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Bokslut och årsredovisning

Kurs i bokslut och årsredovisning

För dig som vill lära dig att upprätta bokslut och årsredovisning. Du kommer att få de  kunskaper du behöver för att självständigt kunna genomföra avskrivningar, beräkningar av bolagsskatt, avstämningar och andra bokslutsförberedande aktiviteter.

Målet är att du efter kursen ska du kunna upprätta bokslut och årsredovisning. Du ska förstå sambandet mellan det löpande bokföringsarbetet och ett upprättat bokslut, hur du arbetar med avskrivningar och hur du värderar tillgångar och skulder.

Kursinnehåll

Lagar och regler för redovisning

 • Redovisningsprinciper
 • Bokföringslagen
 • Årsredovisningslagen

Avstämning

 • Avstämning mot hjälpbokföring
 • Avstämning av balansposter

Periodisering

 • Bokföringsprinciper vid periodisering
 • Periodisering av intäktskonton
 • Periodisering av kostnadskonton
 • Periodisering av anläggningstillgångar

Värdering av omsättningstillgångar

 • Varulager
 • Pågående arbeten
 • Kundfordringar
 • Interimsfordringar
 • Värdepapper

Värdering av anläggningstillgångar

 • Försäljning och utrangering
 • Immateriella anläggningstillgångar
 • Fastigheter
 • Maskiner och inventarier
 • Finansiella anläggningstillgångar
 • Nedskrivning och uppskrivning av anläggningstillgångar

Obeskattade reserver

 • Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver
 • Avskrivning utöver plan
 • Periodiseringsfonder

Bolagets egen skatt

 • Bolagsskatten i bokföringen

Eget kapital

 • Eget kapital i enskild firma och handelsbolag
 • Eget kapital i aktiebolag
 • Aktiekapital

Årsredovisningen

 • Årsredovisningens innehåll

Förvaltningsberättelsen

 • Förvaltningsberättelsen i aktiebolag

Resultaträkningen

 • Allmänt

Balansräkningen

 • Allmänt
 • Formkrav

Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys

 • Att upprätta en finansieringsanalys

Förkunskaper

Kursen vänder sig till dig som har god erfarenhet av löpande bokföring. Du vill öka dina kunskaper för att självständigt kunna upprätta bokslut och årsredovisning.

Undervisningsform

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar och gemensamma genomgångar.

Folkuniversitetet Stockholm

Folkuniversitetet Stockholm

Folkuniversitetet

Vi har hundratals yrkesrelaterade kurser och utbildningar som gör din tid på jobbet mer givande, förverkligar dina framtidsplaner eller flyttar dig till en ny lönenivå. Helt enkelt höjer ditt attraktionsvärde på arbetsmarknaden. Folkuniversitetet startade redan 1933 då en grupp studenter...


Läs mer om Folkuniversitetet Stockholm och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Folkuniversitetet Stockholm

Kungstensgatan 45
102 39 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Bokslut och årsredovisning!

Arrangörsrecensioner
(5,0)
Baseras på 1 recensioner.
Alla recensioner för arrangören