Visa utbildning.se som: Mobil
Kort om utbildningen
Intensivt 2 dagar
11 400 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-09-13 09:00 - Distans
Distans, Göteborg, Malmö, Stockholm
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Kommande starter
Distans
11 400 SEK
2021-09-13

Göteborg
11 400 SEK
2021-09-13

Malmö
11 400 SEK
2021-09-13

Stockholm
11 400 SEK
2021-09-13

Video

Kursbeskrivning

Om kursen

I kursen får du lära dig att tillämpa aktuell lagstiftning inom gällande redovisningsprinciper för lönerelaterade poster. De olika kontoklasserna och vilka siffror de börjar på enligt baskontoplanen reds ut, men även hur man gör avstämningar mellan löne- och ekonomisystem. När kursen är avklarad ska du som kursdeltagare förutom att kunna grunderna i lönebokföring även ha en grundläggande förståelse för löneberedningens påverkan på organisationens resultat och ekonomiska ställning.

För vem?

Kursen vänder sig till assistenter på ekonomiavdelningar, redovisnings- eller revisionsbyråer, alternativt till dig som vill utvidga ditt arbetsområde till att också innefatta lönebokföring. Kursen är även lämplig för företagare som själva vill kunna sköta företagets lönebokföring löpande.

Kursinnehåll

 • Vad innebär en klassisk T-kontering och begreppen Debet och Kredit
 • Vilka är de olika kontoklasserna och vilka siffror börjar de på enligt baskontoplanen?
 • Tillse att utbetald semesterlön faktiskt är reglerad/avdragen på semesterskuld (risk annars att det utbetalas flera gånger till anställd och upptäcks först i bokslut).
 • Arbetstidsförkortning- och kompskuld; mycket viktigt att skuldföra löpande under året på samma sätt som semesterskuld.
 • Kontrollera att den månatliga bokföringsordern för semesterskuld endast innehåller förändring och inte den ackumulerade semesterskulden. Negativ påverkan på företagets resultat.
 • Kontroll av att lönearter och semesterskuld innehåller samma värde för beräkning av semestertillägg. (0,43 % eller 0,8%?) Verifiera samtliga inställningar innan lön och semesterskuld beräknas.
 • Skillnad på uppkommen brutto- respektive nettoskuld? Vad är vad och hur skiljer sig bokföringen?
 • Nettoskuld att reglera på anställds lön:
  1) hur bokförs skulden i redovisningen då den uppstår och
  2) hur bokförs löneavdraget i redovisningen när skulden regleras på lön
 • Vilka representationsregler gäller för intern- respektive extern aktivitet och hur bokförs dessa.
 • Löneväxling på företagsledare – vilka konsekvenser kan det få för en företagsledare om det glöms bort under året med hänsyn till kravet på löneuttag? Hur bör du som lönekonsult tänka under året för att agera proaktivt och vilka råd bör du ge din kund?
 • Hur gör man avstämningar mellan löne- och ekonomisystem och med vilken frekvens?
 • Vid uppkomna avstämningsdifferenser; hur analyserar och åtgärdar man differenserna?
 • Genomgång av de vanligaste och mest efterfrågade nyckeltalen och statistik inom Personalekonomi.

Efter kursen

 • Förstå och tillämpa grundläggande bokföring (debet och kredit) samt de olika kontoklasserna.
 • Ha en grundläggande förståelse för löneberedningens påverkan på organisationens resultat och ekonomiska ställning.
 • Förstå de vanligaste grundläggande begreppen inom Personalekonomi (kalkyler, nyckeltal, statistik).
 • Tillämpa aktuell lagstiftning inom gällande redovisningsprinciper för lönerelaterade poster såsom förändring av semesterskuld, upplupna semesterlöner, representationsregler, reglering av uppkommen brutto- och nettolöneskuld etc.
 • Förstå hur bokföringscykeln vanligtvis löper under året och hur detta med moderna metoder behandlas i organisationernas ekonomisystem med tyngdpunkt på det personalekonomiska området. (T.ex. fördelar med SIE-filer vs. manuell bokföring, hur- och när gör man löpande- och årsvisa avstämningar mellan lönesystem och huvudbok, avstämning av poster på skattekontot vs. löne- och ekonomisystem etc.)
 • Veta vilka vanliga fällor och fel som ofta uppstår i lönekonsultens vardag men hur dessa kan undvikas i lönehanteringen genom proaktiva avstämningar och tillräckliga baskunskaper i bokföring.
 • Självständigt kunna göra månatliga- och årsvisa avstämningar mellan lönesystem och huvudbok och genom egen analys förstå hur- och var du ska åtgärda eventuella differenser (i lönesystem, ekonomisystem, arbetsgivardeklaration, kontrolluppgifter etc.)

FEI FLEX

FEIFLEX är vårt unika hybridkoncept som ger total frihet. Med FEIFLEX kombineras det bästa av traditionell klassrumsundervisning och distansstudier. Det innebär fördelar för alla kursdeltagare oberoende av hur du väljer att studera; på plats hos oss, från hemmet, kontoret eller på resan. FEIFLEX betyder att lektionerna genomförs i våra dynamiska klassrum samtidigt som de sänds i realtid. Du kan vid varje enskilt lektionstillfälle välja om du vill vara på plats hos oss eller delta aktivt på distans. Lektionerna går dessutom att repetera i efterhand, hur många gånger du vill.

FEI Studielån – få hjälp med kursavgiften

FEI Studielån

I de flesta fall står arbetsgivaren för kursavgiften på FEI. För dig som inte har denna möjlighet men ändå vill satsa på din personliga kompetensutveckling erbjuder vi FEI Studielån. Erbjudandet vänder sig till dig som har eget företag eller vill betala kursavgiften som privatperson. Amorteringstiden är upp till fem år beroende på storleken på avgiften och kursens eller utbildningens längd.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med kursavgiften.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Lönebokföring, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

FEI - Företagsekonomiska Institutet

FEI erbjuder kurser inom hela det företagsekonomiska ämnesområdet.

Vårt utbud sträcker sig från grundläggande kurser till akademiska uppdragsutbildningar. Studieformen utgår från dig som är yrkesverksam. Du kan välja att läsa i Stockholm på dag- eller kvällstid eller via FEIFLEX – vår ledande metod för moderna nätbaserade distansstudier. Tveka inte...


Läs mer om FEI - Företagsekonomiska Institutet och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

FEI - Företagsekonomiska Institutet

Kammakargatan 10, Box 1341
111 83 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Lönebokföring!

Arrangörsrecensioner
(4,7)
Baseras på 215 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Lönebokföring från FEI - Företagsekonomiska Institutet, fyll i dina uppgifter: