Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Koncernredovisning och redovisningsteori, 7,5 hp

FEI - Företagsekonomiska Institutet
Kort om utbildningen
7 veckor: 2 dagar + 5 kvällar
26 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-12-22 - Distans
Distans, Stockholm
Kommande starter
Stockholm
26 900 SEK
2020-12-22

Stockholm
26 900 SEK
2021-12-09

Distans
26 900 SEK
2020-12-22

Distans
26 900 SEK
2021-12-09

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att presentera fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper inom

Kursinnehåll

Kursinnehåll

 • Kvalitativa egenskaper hos redovisningen
 • Användning av extern redovisning samt begrepp, mått och principer för redovisningen
 • Historisk utveckling av redovisningstraditioner och framväxten av regelverket
 • Principer och värdering av tillgångar och skulder
 • Värdering av skatter och avsättningar
 • Värdering av finansiella tillgångar och skulder
 • Förklaringar och tillämpningar av Redovisningsrådets rekommendationer
 • Samband mellan resultat- och balansräkningen

Efter kursen

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • förklara och kritiskt diskutera och tolka redovisningsteoretiska begrepp och modeller.
 • förklara internationell redovisningsreglering och tillämpningen av denna.
 • redogöra för aktuell redovisningsforskning samt förstå den vetenskapliga textens form och innehåll.
 • redogöra för revisionens syfte och process.

 

Färdighet och förmåga

 • upprätta ett koncernbokslut.
 • söka samla och värdera samt skriftligen och muntligen redogöra för vetenskapliga dokument inom redovisning i enlighet med givna anvisningar.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt tolka och diskutera forskningsresultat inom extern redovisning skriftligt och muntligt

Poäng

7,5 högskolepoäng (ECTS)

Genomförande

Kursen ges med FEIFLEX. FEIFLEX innebär att lektionerna genomförs i klassrum samtidigt som de direktsänds. Vid kursens heldagsseminarier kan du välja om du vill närvara på plats i FEI:s lokaler alternativt på distans. Vid de kortare veckovisa webinarierna rekommenderar vi alltid medverkan på distans. Oberoende av vilken närvaro du väljer gäller att du ska medverka aktivt. Du kan dessutom se lektionerna i efterhand, hur många gånger du vill.

Litteraturinläsning och arbetsuppgifter görs också på distans. Kursen avslutas med ytterligare en heldag. Tekniken är modern, flexibel och lättillgänglig, du har stora möjligheter att välja när och var du ska studera. En studieform som är effektiv och attraktiv; både för dig och din arbetsgivare.

Video

Upplägg

Omfattning

2 dagar och 5 kvällar under cirka 7 veckor på plats eller på distans via FEIFLEX. Tillfällena inkluderar seminarier, webinarier, handledarstöd och andra aktiviteter online. Klicka på nästa kurstillfälle för att se schema med datum.

Tentamen

Kursen har två examinationsmoment:

 • Skriftlig tentamen som sker i Stockholm eller, om möjligt, på annan ort efter överenskommelse med FEI (särskild avgift kan utgå om tentamen sker på annan ort).
 • Gruppinlämningsuppgift med muntlig presentation som sker i samband med undervisning i Stockholm.

Högskolepoäng

Godkänt resultat i respektive delkurs ger akademiska högskolepoäng från Högskolan Väst. Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng (hp).

Intyg

Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70 % erhåller FEI:s studieintyg med kursbeskrivning. Deltagare får också kursintyg från Högskolan Väst.

Avgift

26 900 kr exkl. moms. Kursavgiften måste betalas av arbetsgivaren. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial, ordinarie tentamina i Stockholm, samt lunch och kaffe i samband med lektioner på FEI. Kursavgiften faktureras före kursstart.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 460 kr/mån.

Allmänna villkor

Kursen är ett samarbete mellan FEI och Högskolan Väst. Företaget som anmäler deltagare till kursen ingår ett avtal angående uppdragsutbildning. Vid anmälan kommer beställaren ombes att bekräfta villkoren.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Koncernredovisning och redovisningsteori, 7,5 hp, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

FEI - Företagsekonomiska Institutet

FEI - Företagsekonomiska Institutet

FEI erbjuder kurser inom hela det företagsekonomiska ämnesområdet.

Vårt öppna utbud spänner från grundläggande kurser till akademisk uppdragsutbildning. Studieformen utgår från dig som är yrkesverksam. Du kan välja att läsa i Stockholm på dag- eller kvällstid eller via FEI FLEX – vår ledande metod för moderna nätbaserade distansstudier. Tveka...


Läs mer om FEI - Företagsekonomiska Institutet och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

FEI - Företagsekonomiska Institutet

Kammakargatan 10, Box 1341
111 83 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Koncernredovisning och redovisningsteori, 7,5 hp!

Arrangörsrecensioner
(4,7)
Baseras på 211 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar