Visa utbildning.se som: Mobil
Kort om utbildningen
Intensivt 2 dagar
17 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2022-11-10 - Distans
Distans, Göteborg, Malmö, Stockholm
Öppen utbildning, Onlineutbildning

Kommande starter
Göteborg
17 900 SEK
2022-11-10

Malmö
17 900 SEK
2022-11-10

Stockholm
17 900 SEK
2022-11-10

Distans
17 900 SEK
2022-11-10

Video

Kursbeskrivning

Denna fortsättningskurs fokuserar på tillämpningen av de redovisningsprinciper som IFRS bygger på. Kursen ger kunskaper om regelverkets viktigaste standarder. Såväl äldre som nya standarder, uttalanden samt utkast till standarder och uttalanden behandlas.

 

Gå hela kursserien, tentera och uppnå FEI:s Certifikat IFRS!

FEI Studielån – få hjälp med kursavgiften

FEI Studielån

I de flesta fall står arbetsgivaren för kursavgiften på FEI. För dig som inte har denna möjlighet men ändå vill satsa på din personliga kompetensutveckling erbjuder vi FEI Studielån. Erbjudandet vänder sig till dig som har eget företag eller vill betala kursavgiften som privatperson. Amorteringstiden är upp till fem år beroende på storleken på avgiften och kursens eller utbildningens längd.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med kursavgiften.

Kursinnehåll

Översikt

Om kursen

Kursen fokuserar på tillämpning av olika standarder och uttalanden för IFRS-företag dvs noterade företag som är skyldiga att följa IFRS och onoterade företag som frivilligt följer IFRS i sin koncernredovisning. Olika redovisningslösningar diskuteras utifrån ett användar- och tillämparperspektiv. Såväl äldre som nya standarder, uttalanden samt utkast till standarder och uttalanden behandlas.

För vem?

Förkunskapskrav: Kursen vänder sig till den som medverkar i upprättandet av en redovisning i enlighet med IFRS samt för övriga som behöver mer ingående kunskaper om IFRS regelverk.

Kursinnehåll

 • IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar
 • IFRS 3 Rörelseförvärv
 • IFRS 5 Anläggningstillgångar till försäljning och avveckling av verksamheter
 • IFRS 9 Finansiella instrument
 • IFRS 13 Värdering till verkligt värde
 • IFRS 16 Leasing
 • IAS 1 Utformning av finansiella rapporter
 • IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar och fel
 • IAS 12 Inkomstskatter
 • IAS 19 Ersättningar till anställda
 • IAS 23 Lånekostnader
 • IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering
 • IAS 36 Nedskrivningar
 • IAS 38 Immateriella tillgångar
 • IAS 40 Förvaltningsfastigheter
 • Uttalanden från IASB och dess akutgrupp IFRIC och från IASCs akutgrupp SIC
 • Nyheter på redovisningsområdet som ännu inte trätt ikraft

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om IFRS II, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

FEI - Företagsekonomiska Institutet

FEI - kurser inom hela det företagsekonomiska ämnesområdet, HR och mycket mer.

Vårt utbud sträcker sig från grundläggande kurser till akademiska uppdragsutbildningar. Studierformen är upplagd för att kunna kombinera studierna med ditt arbete. Med FEIFLEX – vår ledande hybridmodell, väljer du mellan att delta fysiskt på plats i Stockholm på dag- eller kvällstid...


Läs mer om FEI - Företagsekonomiska Institutet och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

FEI - Företagsekonomiska Institutet

Kammakargatan 10, Box 1341
111 83 Stockholm

 Visa telefonnummer
www.fei.se

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera IFRS II!

Arrangörsrecensioner
(4,7)
Baseras på 215 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen IFRS II från FEI - Företagsekonomiska Institutet, fyll i dina uppgifter: