IFRS I

FEI - Företagsekonomiska Institutet, i Stockholm (+3 orter)
Längd
1 dag
Pris
10 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
8 november, 2023 (+8 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Längd
1 dag
Pris
10 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
8 november, 2023 (+8 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Video

Kursbeskrivning

Börsnoterade företag inom EU upprättar koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). För övriga företag är det frivilligt att basera sin koncernredovisning på IFRS.

I kursen diskuteras för- och nackdelar med att välja IFRS.

 

Gå hela kursserien, tentera och uppnå FEI:s Certifikat IFRS!

Kommande kursstarter

Välj mellan 8 kursstarter

8 november, 2023

 • Öppen utbildning
 • Göteborg

8 november, 2023

 • Öppen utbildning
 • Malmö

8 november, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

8 november, 2023

 • Onlineutbildning
 • Distans

6 november, 2024

 • Öppen utbildning
 • Göteborg

6 november, 2024

 • Öppen utbildning
 • Malmö

6 november, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

6 november, 2024

 • Onlineutbildning
 • Distans

FEI Studielån – få hjälp med kursavgiften

FEI Studielån

I de flesta fall står arbetsgivaren för kursavgiften på FEI. För dig som inte har denna möjlighet men ändå vill satsa på din personliga kompetensutveckling erbjuder vi FEI Studielån. Erbjudandet vänder sig till dig som har eget företag eller vill betala kursavgiften som privatperson. Amorteringstiden är upp till fem år beroende på storleken på avgiften och kursens eller utbildningens längd.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med kursavgiften.

Kursinnehåll

Översikt

Om kursen

I kursen diskuteras för- och nackdelar med att välja IFRS. Du får kunskaper om redovisningsprinciperna som utgör basen för IFRS samt vilka krav som ställs på innehåll i och utformning av finansiella rapporter. Kursen ger vidare en översikt av övriga standarder och uttalanden som är mest väsentliga.

För vem?

Kursen är lämplig som en introduktion för dig som arbetar i ett företag som ska upprätta en redovisning i enlighet med IFRS samt för dig som kommer i kontakt med bolag som använder IFRS, exempelvis redovisningskonsulter.

Kursinnehåll

 • Processen att anta en IFRS av IASB till att EU antar en IFRS i form av EU-förordning
 • Föreställningsram för finansiella rapporter: kvalitativa egenskaper, definition och redovisning (recognition), värdering av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader
 • Kretsloppsmodellen över en tillgång och skulds liv (förklaringsmodell för IFRS-regelverket)
 • Syftet med IFRS och syftet med finansiella rapporter
 • Skillnader mellan IFRS och Bokföringsnämndens regelverk för finansiell rapportering
 • IAS 1 Utformning av finansiella rapporter
 • IAS 2 Varulager
 • IAS 16 Materiella anläggningstillgångar
 • IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering
 • IAS 36 Nedskrivningar
 • IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar
 • IAS 38 Immateriella tillgångar
 • IFRS I Första gången IFRS tillämpas
 • IFRS 10 Koncernredovisning
 • IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder
 • RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner
 • RFR 2 Redovisning för juridiska personer

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om IFRS I, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
FEI - Företagsekonomiska Institutet
Kammakargatan 10, Box 1341
111 83 Stockholm

FEI - kurser inom hela det företagsekonomiska ämnesområdet, HR och mycket mer.

Vårt utbud sträcker sig från grundläggande kurser till akademiska uppdragsutbildningar. Studierformen är upplagd för att kunna kombinera studierna med ditt arbete. Med FEIFLEX – vår ledande hybridmodell, väljer du mellan att delta fysiskt på plats i Stockholm på dag- eller kvällstid...

Läs mer om FEI - Företagsekonomiska Institutet och visa alla utbildningar.

Highlights