Visa utbildning.se som: Mobil
Kort om utbildningen
14 veckor
54 800 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-02-14 - Distans
Alicante, Distans, Göteborg, Malmö, Stockholm
Öppen utbildning
Kommande starter
Alicante
2020-02-14  
54 800 SEK
2020-05-28  
54 800 SEK
Göteborg
2020-02-14  
54 800 SEK
2020-05-28  
54 800 SEK
Malmö
2020-02-14  
54 800 SEK
2020-05-28  
54 800 SEK

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att ge en översikt över fastighetsrätten och liknande rättigheter med fokus på de normer d.v.s. lagar och sedvänjor, som reglerar parternas relationer inbördes, med samhället, med organisationer och med enskilda individer. Kursen omfattar cirka 14 veckors studier parallellt med arbetet. Kursen kan läsas i Stockholm, Göteborg, Malmö, Alicante eller online via FEI FLEX – gå kursen oberoende av var du befinner dig.

Översikt

För vem?

Den här kursen är utformad efter Fastighetsmäklarinspektionens teoretiska kunskapskrav för att ha möjligheten att bli registrerad som fastighetsmäklare avseende avsnittet 2. Fastighetsrätt. Kursen är således lämplig för dig som behöver komplettera tidigare studier med just dessa kunskaper.

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge en översikt över fastighetsrätten och liknande rättigheter. Fokus ligger på de normer och sedvänjor dvs. de lagar och sedvänjor, som reglerar parternas relationer inbördes, med samhället, organisationer och enskilda individer.

Huvudpunkterna är:

  • Allmän fastighetsrätt
  • Bostadsrätt inklusive lag om ekonomiska föreningar och lag om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt
  • Speciell fastighetsrätt
  • Servitut och nyttjanderätt
  • Orientering i entreprenadrätt

Efter kursen

Deltagaren ska efter genomgången kurs ha kunskap och förståelse att kunna redogöra för de lagar och avtal som påverkar fastigheter och övrig liknande egendom samt hur lagar och avtal påverkar överlåtelseformer.Att kunna bearbeta och föreslå lösningar på fastighetsjuridiska och liknande egendoms problem är ytterligare moment som deltagaren ska förstå. Man ska också kunna analysera juridiska dokument som kan förekomma. och redogöra för faktorer som som kan förebygga och lösa juridiska tvister. Slutligen ska deltagaren efter genomgången kurs också förstå när ett problem kräver juridisk expertis eller när man själv kan lösa ett problem.

När det gäller färdighet och förmåga ska deltagaren efter kursen ha förmågan att plocka ut de väsentliga delarna i ett juridiskt problem inom området.

Poäng

15 högskolepoäng (ETCS)

Genomförande

Kursen ges med FEI FLEX. FEI FLEX innebär att lektionerna genomförs i klassrum samtidigt som de direktsänds. Vid kursens heldagsseminarier kan du välja om du vill närvara på plats i Stockholm alternativt på distans. Vid de kortare veckovisa webinarierna rekommenderar vi alltid medverkan på distans. Oberoende av vilken närvaro du väljer gäller att du ska medverka aktivt. Du kan dessutom se lektionerna i efterhand, hur många gånger du vill.

Litteraturinläsning och arbetsuppgifter görs också på distans. Tekniken är modern, flexibel och lättillgänglig, du har stora möjligheter att välja när och var du ska studera. En studieform som är effektiv och attraktiv; både för dig och din arbetsgivare.

Förkunskaper / Behörighetskrav

  • Juridisk översiktskurs, 15 hp eller motsvarande

 

Video

Upplägg

Omfattning

15 – 23 månaders studier parallellt med arbetet. Lektioner på FEI ges i tvådagarspass var tredje till sjunde vecka (beroende på vilken studietakt du väljer). Mellan passen medverkar du i webinarier, läser in litteratur samt gör övningar och arbeten.

Utbildningsstarter

Fastighetsmäklarutbildningen på FEI innebär flexibilitet. Du kan påbörja utbildningen upp till sex gånger per år.

Tentamen

Varje delkurs har ett eller fler examinationsmoment.

  • Skriftlig tentamen som sker i Stockholm eller, om möjligt, på annan ort efter överenskommelse med FEI (särskild avgift kan utgå om tentamen sker på annan ort) och/eller till exempel: 
  • Inlämningsuppgift/er med eller utan muntlig redovisning som sker i samband med undervisning i Stockholm/Göteborg/Malmö/Alicante eller online

Högskolepoäng

Godkänt resultat i respektive delkurs ger akademiska högskolepoäng från Högskolan Väst.

De enskilda delkurserna omfattar 7,5 respektive 15 högskolepoäng. Godkänt resultat i samtliga delkurser ger sammanlagt 120 högskolepoäng .

Avgift

Avgiften 270 000 kr exkl. moms. delas upp och faktureras med 25 % vid fyra tillfällen under utbildningen med utgångspunkt i block om 30 högskolepoäng.

Avgiften måste betalas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste vara juridisk person (således kan inte enskild firma ingå uppdragsavtal). Arbetsgivaren binder sig för ett block i taget. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial, ordinarie tentamina i Stockholm, samt lunch och kaffe vid heldagsseminarier på FEI.

Utbildningen är inte CSN-berättigad då det är en s.k. uppdragsutbildning som finansieras av arbetsgivaren.

Antagningskrav

Arbetsgivaren utser deltagaren och ansvarar för att deltagaren har lämplig bakgrund och goda förutsättningar för att klara studierna. Inte minst är det viktigt att arbetsgivare och medarbetare har en tydlig plan för hur studierna ska planeras och hinnas med.

Vi rekommenderar att deltagaren har minst två års relevant arbetslivserfarenhet. Vi rekommenderar vidare minst allmän behörighet för högskolestudier, dvs. avslutad gymnasieskola men utbildningen är även relevant för den som har tidigare akademiska studier på meritlistan.

Åldern på deltagare varierar men de flesta är 25-40 år.

Uppdragsavtal

Utbildningen är ett samarbete mellan FEI och Högskolan Väst. Företaget som anmäler deltagare till kursen ingår ett avtal med Högskolan Väst angående uppdragsutbildning. Vid anmälan, som görs online, kommer beställaren ombes att bekräfta avtalsvillkoren.

Praktik

För att bli registrerad fastighetsmäklare krävs, förutom den teoretiska utbildningen, 10 veckors praktik. Praktikplatser ingår inte i utbildningen utan ombesörjes av arbetsgivaren.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Fastighetsrätt, 15 hp, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

FEI - Företagsekonomiska Institutet

FEI - Företagsekonomiska Institutet

FEI erbjuder kurser inom hela det företagsekonomiska ämnesområdet.

Vårt öppna utbud spänner från grundläggande kurser till akademisk uppdragsutbildning. Studieformen utgår från dig som är yrkesverksam. Du kan välja att läsa i Stockholm på dag- eller kvällstid eller via FEI FLEX – vår ledande metod för moderna nätbaserade distansstudier. Tveka...


Läs mer om FEI - Företagsekonomiska Institutet och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

FEI - Företagsekonomiska Institutet

Kammakargatan 10, Box 1341
111 83 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Fastighetsrätt, 15 hp!

Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 92 recensioner.
Alla recensioner för arrangören