Visa utbildning.se som: Mobil

Har covid-19 påverkat dina planer på att läsa en utbildning? Svara på vår korta undersökning och hjälp oss att hjälpa dig!

Civilekonom 180 hp – marknadsföring

FEI - Företagsekonomiska Institutet
Kort om utbildningen
4 år
360 000 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-11-11 - Distans
Distans, Stockholm
Kommande starter
Distans
360 000 SEK
2020-11-11
Civilekonom

Kursbeskrivning

Civilekonom 180 hp med inriktning marknadsföring är en utbildning för dig som efterfrågar gedigna kunskaper i juridik, ledarskap och företagsekonomi med särskilt fokus på marknadsföring. Du får ett ordentligt kompetenslyft som du har direkt nytta av i din karriär. Utbildningen är unikt flexibel med möjlighet att påbörja studierna upp till 6 gånger per år. Studierna leder till en

Kursinnehåll

Om utbildningen

Studera en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi parallellt med ditt arbete.

Studierna leder till 180 högskolepoäng och en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning marknadsföring från Högskolan Väst och dessutom rätten att använda titeln Civilekonom.

Utbildningen är en uppdragsutbildning som beställs av din arbetsgivare. Den avser kompetensutveckling av personal men kan också beställas av arbetsmarknadsskäl, exempelvis i samband med att personal lämnar företaget. Myndigheter och omställningsorganisationer kan också anmäla deltagare till utbildningen.

Det är alltså arbetsgivaren eller organisationen som bestämmer vilka som kan delta på utbildningen och som betalar kursavgiften.

Utbildningen finns även med inriktningar för dig som vill specialisera dig inom redovisning respektive finansiell ekonomi.

  • Civilekonom 180 hp – redovisning
  • Nyhet hösten 2020: Civilekonom – finansiell ekonomi 180 hp

För vem?

Varför ska du läsa till Civilekonom? Det finns flera skäl. Som bekant råder det knivskarp konkurrens i de flesta branscher och kvalificerade yrkesområden. Att ha gedigna företagsekonomiska kunskaper och en välrenommerad akademisk examen ger konkurrensfördelar.

Inriktningen marknadsföring lämpar sig för dig som har, eller planerar för, en chefsbefattning marknadsföring, kommunikation eller försäljning.

Civilekonomer arbetar i nyckelpositioner i näringslivet. Enskilda deltagares bakgrund och skäl till att gå utbildningen kan variera, exempelvis:

– Chef eller egenföretagare

Om du redan är chef eller egenföretagare och har ”jobbat dig upp” på egna meriter är det också värdefullt att konsolidera dina kunskaper mot en teoretisk grund och få ett formellt intyg och bevis på din kompetens.

– Trainee

Trainee-program syftar oftast till att traineen ska lära sig företagets verksamhet från grunden och bygga nätverk för att efter avslutad traineeperiod kunna bli en nyckelperson i företaget. Via FEI:s Civilekonom, 180 hp har din organisation en chans att satsa på lovande talanger även om de saknar lämplig formell utbildning. Eftersom studierna bedrivs parallellt med arbetet får medarbetare en unik chans att koppla de teoretiska kunskaper som studeras och examensarbeten direkt till företagets verksamhet för en djup och bred förståelse för densamma.

– Generationsväxling i familjeföretag

Generationsväxling i en familj är ett tillfälle att skapa nya möjligheter. För att det ska vara möjligt krävs att den nya generationen har energi och vilja för att ta över men också rätt kunskapsmässiga förutsättningar. Med rätt förutsättningar kan den yngre generationen få en egen plattform att utveckla företaget vidare och behålla det i familjen i stället för att kanske tvingas till en extern försäljning.

Civilekonom 180 hp ger en bred grund och gedigna kunskaper för att kunna ta sig an ansvaret det innebär att föra familjeföretaget vidare. Mixen av ekonomi, juridik, organisation, ledarskap och marknadsföring eller redovisning är något som alla företagsledare har nytta av för att framgångsrik leda sin organisation. Via denna utbildning ges den möjligheten parallellt med arbetet. Det ger en unik möjlighet till nya insikter om företagets styrkor och särdrag och hur de kan förvaltas och utvecklas på bästa sätt.

Allmänt om förkunskaper

I en uppdragsutbildning är det arbetsgivaren som nominerar deltagaren och bestämmer vem som ska utbildas. Det finns således inga formella behörighetskrav för att en sökande ska antas.

Vi rekommenderar dock arbetsgivare att nominera medarbetare med minst två års relevant erfarenhet (i praktiken har de flesta deltagare längre erfarenhet).

Vi vänder oss till välmotiverade deltagare som är införstådda med de akademiska krav som ställs. Utbildningsbakgrund kan variera, den viktigaste egenskapen är att deltagaren har kapaciteten att bidra med erfarenheter och input i utbildningen och, förstås, att klara studier på högskolenivå. Vi rekommenderar allmän behörighet för högskolestudier, dvs. avslutad gymnasieskola, men utbildningen är även relevant för den som har tidigare akademiska studier på meritlistan.

De bästa lärarna och handledarna

Tillsammans med vår högskolepartner har vi handplockat de bästa lärarna, dels från näringslivet, dels den akademiska världen, alla har betydande erfarenhet av att undervisa yrkesverksamma deltagare. Det ger en bra mix och säkerställer att du får kunskaper som är både praktiskt relevanta och har en förankring i de senaste rönen inom forskning.

Avgiften uppdelad på fyra block

Utbildningen är inte CSN-berättigad då det är en uppdragsutbildning som finansieras av arbetsgivaren.

Utbildningen sträcker sig över fyra kalenderår. Kursavgiften delas upp och faktureras vid fyra tillfällen under utbildningens gång.

Arbetsgivare och medarbetare binder sig för ett block i taget. Det ger både kontinuitet och flexibilitet. I avgiften ingår all undervisning och handledning, litteratur och studiematerial, samt kaffe och luncher om du väljer att närvara vid heldagsundervisning på FEI i Stockholm.

Video

Upplägg

Omfattning

Programmet omfattar cirka fyra års studier. Det är en realistisk tidsrymd för att du ska klara studierna men förutsätter givetvis stor motivation och engagemang. Det bästa sättet att bedöma om studiernas omfattning passar just dig är genom att studera de detaljerade scheman som finns för respektive utbildningsstart.

Många programstarter betyder valfrihet

Utbildningsstart sker upp till sex gånger per år. Det betyder valfrihet och möjlighet att styra studiestarten med utgångspunkt i interna och externa påverkansfaktorer som exempelvis arbetsbelastning, individuella önskemål samt budget- och kostnadsaspekter.

Tentamen

Varje delkurs har ett eller flera examinationsmoment, t ex:

  • Skriftlig tentamen som sker i Stockholm eller, om möjligt, på annan ort efter överenskommelse med FEI.
  • Inlämningsuppgift, enskilt eller i grupp
  • Muntlig presentation

Högskolepoäng

Godkänt resultat i respektive delkurs ger akademiska högskolepoäng från Högskolan Väst. Delkurserna omfattar 7,5 respektive 15 högskolepoäng. Godkänt resultat i samtliga delkurser ger sammanlagt 180 högskolepoäng.

Filosofie kandidatexamen

Efter avslutade och godkända studier kan deltagaren erhålla filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudämne vid Högskolan Väst.

Civilekonom

Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudämne vid Högskolan Väst berättigar till medlemskap i Akavia (tidigare Civilekonomerna).

Titeln Civilekonom har inget juridisk skydd i Sverige. Praxis är att en person har rätt att kalla sig Civilekonom om hen uppfyller organisationen Akavias medlemskrav, vilket är en kandidatexamen i ekonomi på minst 180 hp (där minst 90 hp är inom ekonomiska ämnen). Mer info finns att läsa hos Akavia.

Avgift

Avgiften uppgår till 360 000 kr exkl. moms. Avgiften delas upp och faktureras årsvis vilket innebär en kostnad om 90 000 kr exkl. moms per år.

Kursavgiften måste betalas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren binder sig för ett block i taget. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial, ordinarie tentamina i Stockholm, samt lunch och kaffe vid seminarier på FEI.

Eget företag? Delbetala med FEI Studielån från 6 153 kr/mån.

Antagningskrav

Vi välkomnar anmälningar från motiverade medarbetare som har arbetsgivarens stöd och backning. Vi rekommenderar att du har minst fem års arbetslivserfarenhet, helst längre. Vidare att du har en befattning med ansvar: till exempel för produkt / kund / kundgrupp / område / projekt / lönsamhet. Din utbildningsbakgrund kan variera, det viktiga är att du har kapacitet att klara av studierna. Vi rekommenderar att du har allmän behörighet för högskolestudier, dvs. avslutad gymnasieskola men utbildningen är även relevant för dig som har tidigare akademiska studier på meritlistan.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Civilekonom 180 hp – marknadsföring, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

FEI - Företagsekonomiska Institutet

FEI - Företagsekonomiska Institutet

FEI erbjuder kurser inom hela det företagsekonomiska ämnesområdet.

Vårt utbud sträcker sig från grundläggande kurser till akademiska uppdragsutbildningar. Studieformen utgår från dig som är yrkesverksam. Du kan välja att läsa i Stockholm på dag- eller kvällstid eller via FEIFLEX – vår ledande metod för moderna nätbaserade distansstudier. Tveka inte...


Läs mer om FEI - Företagsekonomiska Institutet och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

FEI - Företagsekonomiska Institutet

Kammakargatan 10, Box 1341
111 83 Stockholm

 Visa telefonnummer

Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Civilekonom 180 hp – marknadsföring från FEI - Företagsekonomiska Institutet, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Civilekonom 180 hp – marknadsföring!

Arrangörsrecensioner
(4,7)
Baseras på 215 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar