Certifikat Arbetsmiljö

FEI - Företagsekonomiska Institutet, i Stockholm (+1 orter)
Längd
8 dagar
Pris
43 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
15 november, 2023 (+3 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning, Distans med träffar
Språk
Svenska
Längd
8 dagar
Pris
43 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
15 november, 2023 (+3 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning, Distans med träffar
Språk
Svenska
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Video

Kursbeskrivning

Arbetsmiljökurs på FEI

Samtliga verksamheter med fler än tio anställda måste dokumentera sitt arbetsmiljöarbete. Kursen är för dig som arbetar eller planerar att arbeta med arbetsmiljöfrågor och vill fördjupa din kompetens!

Certifikat Arbetsmiljö ger dig kunskaper om hur du bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och förståelse för dess betydelse för en framgångsrik organisation. Med hjälp av erfarna kursledare får du även strukturen för en arbetsmiljöhandbok och förslag på texter att anpassa till din verksamhet.

Kommande kursstarter

Välj mellan 3 kursstarter

15 november, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm
 • Svenska

15 november, 2023

 • Distans med träffar
 • Distans
 • Svenska

15 november, 2023

 • Onlineutbildning
 • Distans
 • Svenska

Målgrupp

Kursen Certifikat Arbetsmiljö ger dig fördjupade kunskaper och verktyg för att du ska kunna bedriva det viktiga arbetsmiljöarbetet i din verksamhet. Tillsammans med kursledarna påbörjar du arbetet med en arbetsmiljöhandbok, utifrån din verksamhets förutsättningar. Du lär dig strukturen för att kunna komplettera och uppdatera den i ditt arbete efter kursen.

FEI Studielån – få hjälp med kursavgiften

FEI Studielån

I de flesta fall står arbetsgivaren för kursavgiften på FEI. För dig som inte har denna möjlighet men ändå vill satsa på din personliga kompetensutveckling erbjuder vi FEI Studielån. Erbjudandet vänder sig till dig som har eget företag eller vill betala kursavgiften som privatperson. Amorteringstiden är upp till fem år beroende på storleken på avgiften och kursens eller utbildningens längd.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med kursavgiften.

Kursinnehåll

Dag 1

 • Presentation av kursen
 • Arbetsmiljö förr och nu
 • Myndigheter som har i uppdrag att arbeta med arbetsmiljö
 • Arbetsgivaren och arbetstagarens skyldigheter
 • Hur ska ett framgångsrikt praktisk arbetsmiljöarbete bedrivas?
 • Genomgång av rubrikerna som ska vara med i en arbetsmiljöhandbok och arbetet med arbetsmiljöhandboken under kursen
 • Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och föreskrifter
 • Angränsade lagstiftning till arbetsmiljöområdet
 • Skillnaden mellan arbetsmiljöansvar och straffansvar

Dag 2

 • Fördjupade kunskaper i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen
 • Fördjupade kunskaper i föreskriften ”Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)”
 • De olika delarna som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Olika sätt att undersöka arbetsmiljön
 • När riskbedömningar ska användas i verksamheten
 • Arbetsmiljöpolicy, rutiner och instruktioner
 • Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
 • Författa fördelning av arbetsmiljöuppgifter för chefer och specifika personer
 • Ta fram riskbedömning för en händelse

Dag 3

 • Den fysiska arbetsmiljön
 • Olika sätt att undersöka den fysiska arbetsmiljön
 • Olika typer av skyddsutrustning
 • Om riskobservationer, tillbud och olycksfall
 • Tillvägagångsätt för att rapportera samt utreda tillbud och olyckor
 • Genomförande av en skyddsrond på din arbetsplats

Dag 4

 • Fördjupade kunskaper i föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4)”
 • Olika sätt att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
 • Fördjupning i ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling
 • Genomgång av diskrimineringslagen
 • Vikten av introduktion av chefer och medarbetare
 • Författa en arbetsmiljöpolicy och ta fram mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för sin organisation
 • Ta fram en introduktion som gäller för chefer och medarbetare i din organisation

Dag 5

 • Fördjupning av de olika rollerna och aktörerna i arbetsmiljöarbetet
 • Vad gäller vid ett arbetsmiljöproblem?
 • Skillnad mellan samverkan, medverkan och deltagande i arbetsmiljöarbetet
 • Skyddskommitténs uppgifter och dess deltagare
 • Vad ingår i den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet?
 • Författa hur samverkan, medverkan och deltagande i din organisation ser ut
 • Ta fram en agenda och ett protokoll för en skyddskommitté

Dag 6

 • Genomgång av föreskriften AFS 2020:5
 • Ta fram en rutin för arbetsanpassning
 • Rehabiliteringsansvaret förr och nu
 • Rehabiliteringskedjan
 • Olika roller i rehabiliteringsarbetet
 • Vad gäller vid arbetsförmåga?
 • Ta fram en plan för återgång i arbetet

Dag 7

 • Rehabilitering – fördjupning
 • Rehabilitering utifrån olika case

Dag 8

 • Föreläsning om dödsfall, olyckor och tillbud på arbetsplatsen
 • Presentera din organisations årliga uppföljning av arbetsmiljöarbetet
 • Presentation av arbetet med din organisations arbetsmiljöhandbok

Examen, diplom m.m.

Efter avslutad kurs får du ett kursintyg, men också grunderna till er egen arbetsmiljöhandbok som uppfyller arbetsmiljöansvaret.

Frivillig tentamen ges efter sista lektionstillfället. För att erhålla FEI:s Certifikat Arbetsmiljö krävs godkända inlämningsuppgifter samt minst 70 % närvaro på kursen.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Certifikat Arbetsmiljö, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Examinationsmoment

Frivillig tentamen ges efter sista lektionstillfället. För att erhålla FEI:s Certifikat Arbetsmiljö krävs godkända inlämningsuppgifter samt minst 70 % närvaro på kursen.

FEI - Företagsekonomiska Institutet
Kammakargatan 10, Box 1341
111 83 Stockholm

FEI - kurser inom hela det företagsekonomiska ämnesområdet, HR och mycket mer.

Vårt utbud sträcker sig från grundläggande kurser till akademiska uppdragsutbildningar. Studierformen är upplagd för att kunna kombinera studierna med ditt arbete. Med FEIFLEX – vår ledande hybridmodell, väljer du mellan att delta fysiskt på plats i Stockholm på dag- eller kvällstid...

Läs mer om FEI - Företagsekonomiska Institutet och visa alla utbildningar.

Highlights