Visa utbildning.se som: Mobil

BA (Hons) International Business Management – 2 years part time

FEI - Företagsekonomiska Institutet
Kort om utbildningen
2 år
9 250 GBP exkl. moms
Nästa tillfälle: 2019-08-26 - Distans
Distans, Göteborg, Malmö, Stockholm
Öppen utbildning
Kommande starter
Göteborg
2019-08-26  
9 250 GBP
Malmö
2019-08-26  
9 250 GBP
Stockholm
2019-08-26  
9 250 GBP

Kursbeskrivning

Denna unika påbyggnadsutbildning ger den som har examen från en tvåårig Yh- eller KY-utbildning (eller annan lämplig eftergymnasial utbildning) som faller inom ämnesområdet ekonomi, administration och försäljning möjligheten att uppnå universitetsexamen. Om du väljer att studera på deltid är omfattningen två läsår. Studieformen är FEI FLEX, välj om du vill närvara i Stockholm eller online. Nästa start äger rum i September 2016.

Bakgrund

FEI har över 20 års erfarenhet av samarbetsprojekt med brittiska och amerikanska universitet och handelshögskolor. Vi erbjöd en MBA - Master of Business Administration till svenska chefer redan i början av 1990-talet och har under årens lopp samlat betydande erfarenhet och kompetens kring hur engelskspråkig utbildning bäst bedrivs i Sverige.FEI i samarbete med London South Bank University erbjuder vi sedan 2013 en unik utbildning för dig som har en kvalificerad Yh- eller KY-examen omfattande minst två års studier. Utbildningen är således en 'top-up' för den som redan har kvalificerade eftergymnasiala studier som grund.Denna utbildning erbjuds sedan flera år som ett heltidsprogram vid London South Bank University och samlar då studenter från många olika länder. Nu är det möjligt att gå samma utbildning via FEI FLEX - vår marknadsledande modell för nätbaserade studier. Som student är du inskriven vid London South Bank University, vilket innebär exakt samma studie- och examinationskrav som om du hade bedrivit studier på plats i London.

För vem?

Grundkravet är att du ska ha en kvalificerad Yh- eller KY-examen omfattande minst två års studier eller annan tvåårig eftergymnasial utbildning på motsvarande nivåFör att bäst kunna tillgodogöra dig utbildningen bör din Yh-utbildning ha ingått i kategorin 'ekonomi, administration & försäljning' eller motsvarande. Vidare är det en fördel om du har arbetslivserfarenhet som har gett dig inblick i, och förståelse för, företagens villkor och hur organisationer fungerar.Utbildningen genomförs på engelska. Det betyder att du måste ha tillräckligliga kunskaper i engelska för att förstå facklitteratur och kunna producera akademiska rapporter och uppsatser.

London South Bank University

FEI:s samarbetspartner London South Bank University är med över 25 000 studenter ett av Londons största universitet. Universitetet, som grundades redan 1893, är statligt och icke vintsdrivande, det är av vikt både när det gäller seriositet och acceptans. LSBU har examinationsrätt upp till doktorsgrad och framstående forskning inom en rad områden.LSBU utbud är i hög grad utformat i samarbete med näringsliv och arbetsmarknad. Fokus är på employability, det vill säga, att studenter som examinerats från LSBU ska vara attraktiva på arbetsmarknaden och få en skjuts i karriären. Det är således en profil som väl överensstämmer med de tankar som ligger till grund för yrkeshögskoleutbildning i Sverige. LSBU placerar sig ofta i högt i rankningar avseende ingångslöner efter examen (graduate salaries).LSBU är, som många andra stora brittiska universitet, mycket internationellt. Det manifesteras i en varierad studentsammansättning i London samt genom många samarbetsavtal och partnerinstitutioner runt om i världen.LSBU är mycket centralt beläget, strax söder om Themsen i hjärtat av London.

Samarbetet

FEI har samarbetet med London South Bank University i över 10 år. Samarbetet känntecknas av en gemensam värdegrund avseende utbildningsfilosofi, kvalitetstänkande och seriositet. Tidigare samarbetsprojekt har inkluderat avancerade Masterprogram för svenska chefer.FEI och LSBU har ingått en överenskommelse som innebär att LSBU tillgodoräknar examina omfattande minst två års studier på relevanta Yh- och KY-utbildningar som motsvarande två års studier vid LSBU. Denna överenskommelse har sin grund i ramverket EQF - the European Qualifications Framework. EQF syftar bland annat till till att göra det enklare för medborgarna att studera och söka jobb i de olika medlemsländerna.Utbildningen kan, som nämndes inledningsvis, också läsas på heltid i London, se mer om denna möjlighet här.

Kursledare

FEI och LSBU har rekryterat en kvalificerad lärarkår som kombinerar akademisk expertis, praktisk erfarenhet och pedagogisk förmåga. Lärarna har sin bakgrund vid olika svenska universitet men samtliga har lång erfarenhet av att undervisa på engelska.

Studieform

Utbildningen genomförs via FEI FLEX. Det innebär att en deltagare vid varje enskilt lektionstillfälle kan välja att närvara i klassrummet på FEI eller medverka i undervisningen online. Läs mer om hur FEI FLEX fungerar.

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller delkurser (Course modules) som ger breda kunskaper. Tyngdpunkten ligger på företagsekonomi och management. I kurserna behandlas frågeställningar i både operativa och strategiska perspektiv. Examensarbetet (Project & Dissertation) utgör en viktig och omfattande del av utbildningen. Om du väljer att studera på deltid är omfattningen fyra terminer (två år med semester 1 och semester 2). Course ModulesECTSResearch Methods for Business Management 10Management Accounting & Control10Entrepreneurial Finance5Business Analysis & the Management of Change10Direct & Digital Marketing Strategy10 Strategic Management10Project & Dissertation15Total ECTS credits 70 

Examen

Studierna leder till akademisk examen vid London South Bank University. Examensbeteckningen är Bachelor of Arts (Honours) in Business Management. Motsvarande examensnivå på svenska är kandidatexamen.

Efter utbildningen

Utbildningens mål är att ge dig en plattform för att utvecklas i din karriär. Kunskaperna som du får utgår i de flesta fall i ett chefsperspektiv. Du lär dig ett ett förhållningssätt och utvecklar färdigheter som du har nytta av i en framtida roll som ledare.Utbildningen leder till en formell universitetsexamen. En sådan examen har högt meritvärde om du är aktuell för en nytt jobb eller en befordran. Det är också en bekräftelse på att du har kunskapsdjup, kapacitet och intellektuell förmåga att anta utmaningar och svårare arbetsuppgifter i din karriär.En Bachelor-examen ger också möjligheter till fortsatta studier på Masternivå. Du har många alternativ att studera vidare i Sverige eller utomlands.Exempelvis erbjuder FEI och LSBU erbjuder flera Master-utbildningar för yrkesverksamma, bland annat The Scandinavian MBA. Ett annat alternativ är att att läsa till en Master på plats vid LSBU i London.

Video

Investering

90 000 kr exkl. moms. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial samt kaffe. På intensivkurserna ingår också lunch.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om BA (Hons) International Business Management – 2 years part time, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

FEI - Företagsekonomiska Institutet

FEI - Företagsekonomiska Institutet

FEI erbjuder kurser inom hela det företagsekonomiska ämnesområdet.

Vårt öppna utbud spänner från grundläggande kurser till akademiska utbildningar. Studieformen utgår från dig som är yrkesverksam. Du kan välja att läsa i Stockholm på dag- eller kvällstid eller via FEI FLEX – vår ledande metod för moderna nätbaserade distansstudier. Tveka...


Läs mer om FEI - Företagsekonomiska Institutet och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

FEI - Företagsekonomiska Institutet

Kammakargatan 10, Box 1341
111 83 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera BA (Hons) International Business Management – 2 years part time!

Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 92 recensioner
Alla recensioner för arrangören