Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Fastighetsföretagande, steg 1

Fastighetsägarna Utbildning
Kort om utbildningen
3 tillfällen
Nästa tillfälle: 2020-09-14 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

I Fastighetsföretagande steg 1 (grundkurs) får du grundläggande kunskap om de centrala frågor som berör fastighetsägandet i den privata sektorn.Särskilt fokus ligger på fastighetsekonomiska bedömningar som investeringsbedömningar, nyckeltalsberäkningar, marknadsanalyser och det juridiska regelverket.

Kursen sträcker sig över sex dagar, vid tre tillfällen, där varje block har ett centralt tema.

Block:

 1. Investeringsbedömning/fastighetsförvaltning/fastighetsekonomi
 2. Fastighetsägarens ansvar/grundläggande hyresrätt
 3. Fastighetsutveckling

Syftet med kursen är att du ska få bättre kunskap att kunna fatta både kortsiktiga och långsiktiga beslut kring underhåll, investering och förvaltning. Kursen behandlar såväl fastighetsekonomiska bedömningar som investeringsbedömningar, branschspecifika redovisnings-, analys- och värderingsfrågor och det juridiska regelverket.

Kursen är upplagd med såväl teoretiska pass som praktiska tillämpningar i form av seminarier och projektarbete.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Fastighetsägare, förvaltare och medarbetare i fastighetsföretag

Kursinnehåll

Innehåll:

 • Hur bedömer man om en åtgärd är lönsam?
 • Hur bedömer man avkastningskrav och avkastningsmål?
 • När är rätt tidpunkt för en underhållsinsats?
 • Vad bestämmer en fastighets värde?
 • När är hyreslagen tillämplig? Vilka regler gäller för bostad respektive lokal?
 • Vilka rättigheter/skyldigheter har hyresgästen respektive hyresvärden enligt hyreslagen?
 • Vad är egenkontroll och hur arbetar vi med det?
 • Vad innebär kraven i PBL?
 • Hur tolkar och analyserar man en årsredovisning för fastighetsföretag?
 • Examination sker i form av kursprojekt och två individuella hemtentamina.

Investering

Pris Medlem 31.000 kr
Pris Icke Medlem 37.000 kr

I priset ingår kursmaterial, lunch, middag & kaffe

Kursledare

Kursledare: Olika ämneskunniga från Institutionen för Fastigheter och Byggande, KTH, samt jurister från, Fastighetsägarna Sverige.
Kursansvarig: Lena Borg, KTH.

Examen, diplom m.m.

För att erhålla 7,5 högskolepoäng (motsvarare det som tidigare kallats 5 poäng) krävs allmän behörighet för högskolestudier samt godkänt på både projektuppgift och hemtentamen. Projektuppgiften är en kortare uppsats som kan skrivas utifrån ett flertal teman.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Fastighetsföretagande, steg 1, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Fastighetsägarna Utbildning

Fastighetsägarna Utbildning

Varför gå en kurs hos Fastighetsägarna? Funderar du på att fortbilda dig inom fastighetsfrågor?Här listar vi 10 skäl att välja Fastighetsägarna Utbildning. 1. Med mer kunskap får du tid över till annatMan brukar säga att kunskap är makt. Absolut, men...


Läs mer om Fastighetsägarna Utbildning och visa alla utbildningar.
Recensioner
Bli den första att recensera Fastighetsföretagande, steg 1!

Liknande utbildningar