Inga recensioner än

Fastighetsföretagande - 7 1/2 högskolepoäng

Längd
3 tillfällen
Pris
37 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Nästa klass startar hösten 2022 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
3 tillfällen
Pris
37 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Nästa klass startar hösten 2022 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

I Fastighetsföretagande får du grundläggande kunskap om de centrala frågor som berör fastighetsägandet i den privata sektorn.Särskilt fokus ligger på fastighetsekonomiska bedömningar som investeringsbedömningar, nyckeltalsberäkningar, marknadsanalyser och det juridiska regelverket.

Kursen sträcker sig över sex dagar, vid tre tillfällen, där varje block har ett centralt tema.

Block:

 1. Investeringsbedömning/fastighetsförvaltning/fastighetsekonomi
 2. Fastighetsägarens ansvar/grundläggande hyresrätt
 3. Fastighetsutveckling

Syftet med kursen är att du ska få bättre kunskap att kunna fatta både kortsiktiga och långsiktiga beslut kring underhåll, investering och förvaltning. Kursen behandlar såväl fastighetsekonomiska bedömningar som investeringsbedömningar, branschspecifika redovisnings-, analys- och värderingsfrågor och det juridiska regelverket.

Kursen är upplagd med såväl teoretiska pass som praktiska tillämpningar i form av seminarier och projektarbete.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Nästa klass startar hösten 2022

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

Målgrupp

Fastighetsägare, förvaltare och medarbetare i fastighetsföretag

Kursinnehåll

Innehåll:

 • Hur bedömer man om en åtgärd är lönsam?
 • Hur bedömer man avkastningskrav och avkastningsmål?
 • När är rätt tidpunkt för en underhållsinsats?
 • Vad bestämmer en fastighets värde?
 • När är hyreslagen tillämplig? Vilka regler gäller för bostad respektive lokal?
 • Vilka rättigheter/skyldigheter har hyresgästen respektive hyresvärden enligt hyreslagen?
 • Vad är egenkontroll och hur arbetar vi med det?
 • Vad innebär kraven i PBL?
 • Hur tolkar och analyserar man en årsredovisning för fastighetsföretag?
 • Examination sker i form av kursprojekt och två individuella hemtentamina.

Investering

Pris Medlem 31.000 kr
Pris Icke Medlem 37.000 kr

I priset ingår kursmaterial, lunch, middag & kaffe

Kursledare

Kursledare: Olika ämneskunniga från Institutionen för Fastigheter och Byggande, KTH, samt jurister från, Fastighetsägarna Sverige.
Kursansvarig: Lena Borg, KTH.

Examen, diplom m.m.

För att erhålla 7,5 högskolepoäng (motsvarare det som tidigare kallats 5 poäng) krävs allmän behörighet för högskolestudier samt godkänt på både projektuppgift och hemtentamen. Projektuppgiften är en kortare uppsats som kan skrivas utifrån ett flertal teman.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Fastighetsföretagande - 7 1/2 högskolepoäng, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Fastighetsägarna Utbildning

Utbilda dig hos oss! Du vet väl att Fastighetsägarna har utbildat fastighetsägare i över femtio år? Vi vet att kunskap är en färskvara och att du som fastighetsägare eller som anställd i ett fastighetsbolag ständigt behöver uppdatera dig och lära...

Läs mer om Fastighetsägarna Utbildning och visa alla utbildningar.

Highlights