Inga recensioner än

Fastighetsägarens ansvar

Längd
3,5 timmar
Pris
5 300 - 5 800 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
flera orter och datum bland annat se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
3,5 timmar
Pris
5 300 - 5 800 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
flera orter och datum bland annat se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Vilket ansvar har du som fastighetsägare?

Miljöbalken är en ramlag som har stor påverkan på fastighetsägare. Den innehåller bland annat regelverk för byggande, underhåll och rivning av fastigheter, hälsoskyddsregler vid uthyrning av lokaler och bostäder, egenkontroller samt avfallshantering.

Med utgångspunkt från miljöbalken pratar vi om det ansvar som fastighetsägaren har för att förbygga olyckor och ohälsosamma förhållanden för alla som bor och vistas i fastigheten, alltså även besökare och anställda. Is och snö, kemikaliehantering, brandskydd, hissar och buller är några av de ansvarsområden som fastighetsägaren ska hantera. Vi går igenom de egenkontroller som är obligatoriska och hur de ska genomföras.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

flera orter och datum bland annat

  • Öppen utbildning
  • Göteborg

Målgrupp

Fastighetsägare och förvaltare

Kursinnehåll

Kursmål

Efter denna kurs vet du:

  • hur miljöbalkens krav påverkar fastighetsägarens arbete
  • vilka egenkontroller som krävs, hur de ska dokumenteras samt hur brister ska åtgärdas
  • hur du skapar en trygg och sund miljö i och kring fastigheten 

Innehåll

  • Att identifiera olycksrisker, roller och ansvar
  • Att förebygga olyckor
  • Att förebygga ohälsosamma förhållanden
  • Att motverka störningar och obehag
  • Att identifiera de myndighetskrav som ställs på dig som fastighetsägare

Investering

Halvdag Medlem 2.800kr
Halvdag Icke medlem 4.650 kr

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Fastighetsägarens ansvar, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Highlights