Inga recensioner än

Företagsvärdering och företagsöverlåtelser

FAR, i Stockholm
Längd
14 timmar
Pris
11 900 - 13 700 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
8 november, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Längd
14 timmar
Pris
11 900 - 13 700 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
8 november, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

Du får genom kursen en förståelse för hur en företagsöverlåtelse går till och en grundläggande kunskap i företagsvärdering. Du lär dig de vanligaste värderingsteknikerna för onoterade företag. Vi sätter fokus på att ge dig en praktisk tillämpning av diskonterad kassaflödesvärdering och relativ värdering, de mest använda metoderna för företagsvärdering. I ett särskilt avsnitt redogörs för de skattefrågor som uppkommer vid företagsöverlåtelser.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

8 november, 2023

  • Öppen utbildning
  • Stockholm

8 november, 2023

  • Onlineutbildning
  • Distans

Huvudinnehåll

Behovet av kunskaper inom företagsvärdering och företagsöverlåtelser blir allt viktigare för såväl revisorer som ekonomiansvariga, advokater med flera. Du får arbeta med en så kallad databok som utgör basen för en due diligence och ett informationsmemorandum som vi kopplar till värderingsmodellerna och en transaktion i case-form. Aktuella skattefrågor relaterade till företagsöverlåtelser behandlas koncentrerat under en halvdag.

Kursens syfte

Syftet med kursen är att du ska få en grundläggande förståelse för hur en företagsvärdering och en företagsöverlåtelse görs, vilka faktorer som är kritiska för värdet och vilka delar som särskilt bör uppmärksammas vid granskning av en företagsvärdering. Du får även en beskrivning av överlåtelseprocessen och de delar som normalt ingår.

Praktisk tillämpning

Du får möjlighet att praktiskt tillämpa de successivt förvärvade kunskaperna i ett antal grupparbeten, som sammanfattas i en tävling i slutet av kursen där din grupp lägger ett konkurrensutsatt bud på lärarnas caseföretag.

Målgrupper

Auktoriserad redovisningskonsult, Auktoriserad/godkänd revisor, Controller, Ekonomichef/CFO, Redovisningsansvarig/chef, Redovisningskonsult, Revisorsassistent

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Företagsvärdering och företagsöverlåtelser, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
FAR
Fleminggatan 7
112 26 Stockholm

FAR utbildar ekonomi-Sverige

FAR är ett av Sveriges största utbildningsföretag inom ekonomi, med fler än 300 utbildningstillfällen per år.Lång eller kort utbildning, uppdatering eller fördjupning, online eller på plats. Alternativen är många för att du ska kunna hitta något som passar just dig,...

Läs mer om FAR och visa alla utbildningar.

Highlights