Inga recensioner än

Totalentreprenader enligt ABT 06

Fakultetskurser, i Stockholm
Längd
6 timmar
Pris
8 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
22 februari, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Längd
6 timmar
Pris
8 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
22 februari, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Från 8 900 SEK exkl. moms / person

Beskrivning av: Totalentreprenader enligt ABT 06

Totalentreprenader enligt ABT 06

Allt fler entreprenader genomförs som en totalentreprenad, stundtals i samverkan eller partnering. Totalentreprenad innebär att entreprenören har ett ansvar för såväl projektering som utförande och därmed i grunden ett funktionsansvar. En totalentreprenad innebär större risker för entreprenören än en utförandeentreprenad och därmed typiskt sett en högre entreprenadkostnad för beställaren. Samtidigt kan upphandling av en totalentreprenad innebära en falsk trygghet för beställaren, som tror att entreprenören har ett mer långtgående ansvar än vad ABT 06 anger.

Under kursen går vi igenom entreprenörens ansvar i anbudsskedet, vad som ingår i kontraktsarbetena, kalkylförutsättningar, utökad undersökningsplikt och reglerna om ÄTA-arbeten. Vi behandlar respektive parts ansvar för tekniska lösningar, beställarens granskningsskyldighet och kontrollrätt och entreprenörens ansvar för projektering. En annan fråga är felbedömningen och funktionsansvarets omfattning samt styrda totalentreprenader. Vi berör också totalentreprenader i samverkan eller partnering.

Kursen ger goda möjligheter till diskussion och frågor. Aktuella rättsfall som berör totalentreprenadsfrågor behandlas också.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

22 februari, 2024

  • Öppen utbildning
  • Stockholm
  • Svenska

Målgrupp

Kursen vänder sig till domare, advokater, biträdande jurister, bolags- myndighets- och försäkringsjurister samt dig i entreprenad- eller fastighetsbranschen som beställer eller annars kommer i kontakt med totalentreprenader. Kursen är anpassad för dig som har viss erfarenhet av entreprenadrätt.

Kursinnehåll

  • Skillnader mellan AB 04 och ABT 06
  • Kalkylförutsättningar och totalentreprenörsrisk
  • Entreprenörens funktionsansvar och felbedömningen i en totalentreprenad
  • Styrd totalentreprenad
  • Särskilt om totalentreprenader i samverkan och projektering i samverkan

Föreläsare

Mattias Nilsson
Bolagsjurist
NCC Building

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Totalentreprenader enligt ABT 06, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Fakultetskurser
Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden. Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna...

Läs mer om Fakultetskurser och visa alla utbildningar.

Highlights