Visa utbildning.se som: Mobil
ÄmnenVälj ett ämne, t.ex. Juridik
PlatsVälj en plats, t.ex. Lund
Du kan förfina sökningen i nästa steg
Populära ämnen
Teknik
Vård
Ekonomi
Ledarskap
Arbetsmiljö
Populära platser
Stockholm
Göteborg
Malmö
Örebro
Västerås

Statsstöd

Fakultetskurser
Kort om utbildningen
6,5 timmar
7 800 - 7 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2022-11-16 09:00 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Beskrivning av: Statsstöd

Har du som intern eller extern rådgivare insikt i de stora risker som finns när offentliga och privata aktörers affärer sker på icke affärsmässiga grunder, vad som är statsstöd och att stöd måste anmälas till EU-kommissionen?

Europeiska unionens statsstödsregler är en av grunderna för att se till att konkurrensen inom EU inte snedvrids. Om dessa regler inte respekteras är risken stor att konkurrensen får en negativ påverkan, ifall offentliga aktörer gynnar vissa privata företag på bekostnad av konkurrerande företag. Det är ett snårigt regelverk att sätta sig in i och det finns flera offentliga aktörer och privata företag som har fått erfara att det kan bli dyrt och långdraget att inte agera i enlighet med dessa regler. Det är dessutom viktigt för företagen att ha kunskap om reglerna för att kunna vidta åtgärder ifall en konkurrent får ett otillåtet statligt stöd och konkurrensen sätts ur spel.

Under denna kursdag kommer kursdeltagaren få kunskaper gällande riskerna samt de möjligheter som statsstödsreglerna innebär och som varje offentlig aktör och företag som gör affärer med offentlig sektor liksom dessas externa juridiska rådgivare bör ha kunskap om. Kursen kommer att vara praktiskt inriktad för att förklara regelverket och belyser ett antal olika rättsfall och praktiska situationer i de olika kursavsnitten.

Kursinnehåll

  • Vilka åtgärder kan utgöra otillåtet statsstöd och vilka är de viktiga undantagen?
  • Vad ska särskilt beaktas vid förvärv av fast egendom från offentliga aktörer?
  • Vad innebär den nya lagen om statligt stöd som trätt i kraft den 1 juli 2013?
  • När finns en skyldighet att anmäla planerade åtgärder till EU-kommissionen?
  • Hur kan ett företag förhindra att en konkurrent får otillåtet stöd och när föreligger rätt till skadestånd?
  • När kan mottagaren drabbas av återbetalningsskyldighet?

Plats

Funckens gränd 1 i Gamla stan, Stockholm

Föreläsare

Elisabeth Eklund är advokat och delägare i Advokatfirman Delphi och arbetar huvudsakligen med konkurrensrätt men även med statsstödsfrågor, fri rörlighet, regulatoriska frågor och anti-korruption

Elisabeth arbetar löpande med statsstödsrättslig rådgivning för både offentliga och privata aktörer. Elisabeth arbetar mycket med reglerade marknader, framförallt läkemedel och medicinteknik men även radio- och TV, transport, energi och telekom m.m.

Annika Gullans Wiklund är departementssekreterare på Näringsdepartementets enhet för konkurrens, statsstöd och ramvillkor. Annika har arbetat på enheten sedan 2012 med statsstödsfrågor som rör bostadsförsörjning och bostadsmarknaden, statliga bolag, infrastruktur- och transportområdet, utbildning, hälsa, sjukvård, social omsorg inkl. välfärdsfrågor. Annika har arbetat med konkurrensrättsliga frågor sedan 2004 och har tidigare arbetat på Konkurrensverket och EU-kommissionen.

Målgrupp

Jurister inom statlig och kommunal verksamhet, advokater, upphandlingskonsulter, bolagsjurister och andra som ingår avtal eller arbetar med avtal där stat eller kommun är avtalspart.

Pris

I kursavgiften ingår frukost, lunch, fika och kursdokumentation

Examen, diplom m.m.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Kursintyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Statsstöd, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Fakultetskurser

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden. Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna...


Läs mer om Fakultetskurser och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Fakultetskurser

Fakultetskurser

Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner

Snittbetyg: 4,5

Baseras på 22 recensioner.

Kursdeltagare
Mycket bra och underhållande
Kursdeltagare
Bra men hade behövts någon översikt över gällande regelverk i början av kursen för att kunna navigera sig bättre. Bra med frågorna i slutet. Man hade kunnat lägga mer tid på denna del.
Kursdeltagare
Engagerat Professionellt Kompetent Bra kontakt med alla deltagare
Recensioner
Kursrecensioner
(4,5)
Baseras på 22 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 736 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Statsstöd från Fakultetskurser, fyll i dina uppgifter: