Statsrätt och rollen som statsanställd

Fakultetskurser, i Stockholm
Längd
6 timmar
Pris
6 800 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
23 november, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Längd
6 timmar
Pris
6 800 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
23 november, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Från 6 800 SEK exkl. moms / person

Beskrivning av: Statsrätt och rollen som statsanställd

Det finns en särprägel i att vara anställd av det allmänna och att ha samhällets rätt att utöva vissa befogenheter. Den offentliga organisationen regleras ytterst av grundlagarna och de grundläggande principerna. Därutöver finns flertalet regler på olika nivåer att ta hänsyn till när man arbetar som statstjänsteman. 

Denna kurs vänder sig främst till personer som arbetar med statlig tillsyn på en myndighet eller inom ramen för kommunernas bemyndigande att utföra statlig tillsyn, jämte andra personer som i sitt yrke behöver kunskap om statsrätt.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

23 november, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm
 • Svenska

Kursinnehåll

Statsrätt

 • Funktionsfördelning, de högsta statsorganens funktion och organisation
 • Den rättsliga regleringen av statliga förvaltningsmyndigheter
 • Begreppet myndighet och styrningen av myndigheterna (uppgiftsstyrning, organisationsstyrning och ekonomisk styrning)
 • Normgivningen och de centrala principerna för den offentliga förvaltningen (lagstiftningsprocessen, normhierarkin och EU-rätt – nationell rätt)

Statstjänstemannarollen

 • Speciella ansvarsregler (tjänstefel och disciplinansvar samt muta och bestickning)

Ärendehandläggning och myndighetsutövning

 • Förvaltningslagen (begreppet myndighetsutövning, överklagande och omprövning)
 • Myndighetsförordningen
 • Tillsyn

Kontroll och efterlevnad

 • JO
 • JK
 • Praxis

Plats

Fakultetskurser, Funckens gränd 1, Stockholm

Föreläsare

Malen Wallén är kammarrättsassessor och arbetar som strategisk rådgivare på Försvarshögskolan. Hon har tidigare arbetat på bl.a. Post- och telestyrelsen, i Högsta förvaltningsdomstolen som föredragande, och har varit utredningssekreterare på Näringsdepartementet.

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till personer som arbetar med statlig tillsyn på myndigheter eller inom ramen för kommunernas bemyndigande att utföra statlig tillsyn samt andra personer som i sitt yrke behöver kunskap om statsrätt.

Pris

I kursavgiften ingår frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Statsrätt och rollen som statsanställd, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,7

Baseras på 28 recensioner.
Skriv en recension
5/5
Pia
27 nov 2018

Utomordentlig bra kurs och en oerhört bra föreläsare

4/5
Kursdeltagare
20 mar 2018
Statsrätt och rollen som statsanställd

Duktig och pedagogisk föreläsare. Toppen att hon inte utgick från att åhörarna har juridisk bakgrund

5/5
Kursdeltagare
01 nov 2017
Statsrätt och rollen som statsanställd

Utmärkt. Kunnig. Engagemang. Personlig. Bra pausmedvetenhet.

Fakultetskurser
Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden. Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna...

Läs mer om Fakultetskurser och visa alla utbildningar.

Highlights