Skatteavtal – Klassificering och närliggande tolkningsfrågor

Fakultetskurser, i Stockholm
Längd
6 timmar
Pris
7 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
8 december, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Längd
6 timmar
Pris
7 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
8 december, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Från 7 900 SEK exkl. moms / person

Beskrivning av: Skatteavtal – Klassificering och närliggande tolkningsfrågor

Skatteavtalsrätten utgör ett centralt regelverk i internationella situationer och syftar i stora delar till att undanröja internationell juridisk dubbelbeskattning. För att åstadkomma det fördelas bland annat beskattningsrätten av inkomsttyper mellan de avtalsslutande staterna. Huruvida en inkomst klassificeras som exempelvis utdelning eller kapitalvinst i skatteavtalet kan därför få avgörande betydelse för om en stat har rätt att beskatta inkomsten.

I grunden rör sig klassificering om skatteavtalstolkning och hur skatteavtalen i vissa avseenden relaterar till de avtalsslutande staternas interna rätt. Vi inleder därför kursen med att beröra några centrala utgångspunkter för skatteavtalstolkningen samt förhållandet mellan intern rätt och skatteavtal. Vi kommer dock snabbt röra oss mot tolkningsfrågor kopplade särskilt till klassificering. Vi kommer då bland annat att prata om några övergripande argumentationslinjer, klassificering i svensk rättspraxis och vad det kan innebära för klassificeringen i andra situationer.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

8 december, 2023

  • Öppen utbildning
  • Stockholm
  • Svenska

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till jurister, rådgivare och andra som kommer i kontakt med skatteavtal i sitt arbeta och som önskar en närmare förståelse för ämnet.

Kursinnehåll

  • Hur skiljer sig tolkningen av skatteavtal från annan svensk skattelag?
  • Vilket värde bör tillmätas ändringar i kommentarerna till OECD:s modellavtal?
  • Hur relaterar den skatteavtalsrättsliga klassificeringen till intern rätt?
  • Under vilka förutsättningar följer klassificeringen skatteavtalet och när följer den intern rätt?
  • Hur klassificeras inkomster i skatteavtal i mer komplexa situationer, såsom vid utdelning på kvalificerade andelar, differentierad utdelning och liknande?

Föreläsare

Alexandra Johansson
Jur. dr. i finansrätt, Universitetslektor i skatterätt
Stockholms universitet

Alexandra Johansson är jur. dr. i finansrätt och disputerade 2021 vid Stockholms universitet på en avhandling med skatteavtalsrättslig inriktning. Idag är hon universitetslektor i skatterätt vid Stockholms universitet där hon bedriver forskning inom internationell företagsbeskattning och bland annat är kursföreståndare för juristprogrammets specialkurs i företagsbeskattning.

Plats

Funckens gränd 1, Gamla stan, Stockholm.

Investering

I kursavgiften ingår frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

Examen, diplom m.m.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Skatteavtal – Klassificering och närliggande tolkningsfrågor, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Fakultetskurser
Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden. Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna...

Läs mer om Fakultetskurser och visa alla utbildningar.

Highlights