Inga recensioner än

Rekonstruktionslagstiftningen – nyheter och praktiska erfarenheter

Fakultetskurser, i Stockholm
Längd
3 timmar
Pris
3 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
14 november, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
3 timmar
Pris
3 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
14 november, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Från 3 900 SEK exkl. moms / person

Beskrivning av: Rekonstruktionslagstiftningen – nyheter och praktiska erfarenheter

Rekonstruktionslagstiftningen – nyheter och praktiska erfarenheter

I tider av lågkonjunktur där många företag brottas med ekonomiska problem är det viktigt att de värden som finns i verksamheter kan räddas. Den 1 augusti 2022 trädde en ny rekonstruktionslagstiftning i kraft som ger en rad nya verktyg för att rädda i grunden livskraftiga verksamheter. Genom den nya lagen förändrades arbetssättet i grunden vad gäller rekonstruktioner. De nya förändringarna är omfattande och regelverket komplext. Bland annat återfinns nya regler om gäldenärens avtal som ger större möjligheter att fokusera på de för gäldenären lönsamma avtalen. Vidare återfinns helt nya regler om rekonstruktionsplaner som även innehåller en rad komplexa frågeställningar.

Kursen ger en handfast genomgång av de väsentliga nyheterna i rekonstruktionslagstiftningen med primär fokus på de problemområden som identifierats. Under kursen fokuseras på de praktiska erfarenheterna av de nya rekonstruktionsreglerna. Kursen genererar kunskaper och insikter av stor betydelse i den dagliga verksamheten för den praktiserande insolvensjuristen och de jurister som företräder fordringsägare. Det finns rikliga tillfällen till frågor och diskussion.   

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

14 november, 2023

  • Öppen utbildning
  • Stockholm

Målgrupp

Kursen riktar sig till insolvenspraktiker men också till jurister som kommer i kontakt med företagsrekonstruktioner på olika sätt i egenskap av gäldenärs- eller borgenärsombud

Kursinnehåll

  • Förberedelse och ansökan
  • Gäldenärens fortsatta verksamhet under rekonstruktionen
  • Gäldenärens avtal
  • Rekonstruktionsplanen
  • Värderingsfrågor

Föreläsare

Erik Hellström
Ackordcentralen

Mikael Kubu
Ackordcentralen

Louise Sjödahl
Ackordcentralen

Hans Ödén
Ackordcentralen

Plats

Gamla stan. Funckens gränd 1, Stockholm.

Investering

I kursavgiften ingår kursdokumentation. Moms tillkommer.

Examen, diplom m.m.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Rekonstruktionslagstiftningen – nyheter och praktiska erfarenheter, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Fakultetskurser
Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden. Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna...

Läs mer om Fakultetskurser och visa alla utbildningar.

Highlights