Inga recensioner än

IT-avtal och utkontraktering för kommun, region & myndighet

Fakultetskurser, i Stockholm
Längd
6 timmar
Pris
7 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
27 september, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Längd
6 timmar
Pris
7 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
27 september, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Från 7 900 SEK exkl. moms / person

Beskrivning av: IT-avtal och utkontraktering för kommun, region & myndighet

Upphandling och kontraktering av IT-tjänster är idag ett viktigt arbete för kommuner, regioner och myndigheter. En övergripande förståelse för olika typer av IT-tjänster samt deras tillhörande avtal, är av central betydelse för att lyckas med en IT-upphandling. Från den 1 juli 2023 behöver vi dessutom förhålla oss till den nya sekretessbrytande regel som är tänkt att införas i 10 kap 2a §, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna heldagsutbildning ger en orientering över IT-avtalsområdet, med en översikt av de olika IT-avtalstyperna. Dagen innehåller en praktisk genomgång av nyckelfrågor och fallgropar samt handledning genom de IT-avtalsvillkor som eSam tagit fram för offentlig sektor. Vi går också igenom den nya sekretessbrytande regeln och lagen (2020:914) om tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter, samt belyser hur de nya lagreglerna praktisk bör tillämpas vid utkontraktering. 

Efter kursen ska deltagaren vara väl orienterad i de olika IT-avtalstyperna och deras viktigaste regleringar, samt vara bekant med eSams olika avtalsvillkor och mallar på IT-området. Utbildningen syftar också till att deltagaren ska kunna utveckla kunskap och förståelse kring de väsentliga regleringarna i några av våra vanligast förkommande IT-avtalsvillkor inom offentlig sektor. Deltagarna ska också inhämtat kunskap om den nya sekretessbrytande regeln och om tystnadspliktslagens tillämpningsområde.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

27 september, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm
 • Svenska

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper på IT-avtalsområdet och som i olika sammanhang kommer i kontakt med IT-avtal och utkontraktering för offentlig sektor. Exempelvis inköpare, IT-chefer, upphandlare, avtalsförvaltare men även personer inom privata sektor som arbetar med offentlig upphandling och IT-avtal för offentlig sektor.

Kursinnehåll

 • Allmänt om IT-avtal och deras utveckling över tid
 • IT-avtalets struktur, innehåll och regleringar
 • Genomgång av våra vanligaste IT-avtalstyper – nyckelregleringar & fallgropar
 • En ny sekretessbrytande regel och tystnadspliktslagens bestämmelser  
 • Allmänt om eSams IT-avtalsarbete – tillgängliga IT-avtalsvillkor, mallar och vägledningar
 • Genomgång av nyckelregleringar i eSams fem Allmänna IT-avtalsvillkor
 • eSams Allmänna villkor för it-konsulttjänster
 • eSams Allmänna villkor för it-drift
 • eSams Allmänna villkor för it-support
 • eSams Allmänna villkor för it-projekt
 • eSams Allmänna villkor för agila it-projekt
 • Avslutande workshop med praktisk tillämpning av IT-avtalsarbete 

Föreläsare

Christina Wikström
Advokat & Managing Partner
Wikström & Partners Advokatbyrå AB

Christina Wikström är Advokat och Managing Parter på Wikström & Partners Advokatbyrå AB, expert med mycket omfattande erfarenhet av rättsliga frågor med koppling till digitalisering och innovation. Christina är specialiserad inom IT-rätt, kontraktsrätt, dataskydd och immaterialrätt. Hon har omfattande erfarenhet av att leda förhandlingar och kontraktsarbete i större affärsprojekt som outsourcing men också av att hantera komplexa tvister och av att leda förändringsarbete på juridikens område, exempelvis genom standardavtalsarbete, utveckling av rättsliga processer och compliance-arbete. Christina har under många år innehaft rollen som chefsjurist, senast vid Logica Sverige AB (numera CGI) och Telia Partner AB. I den egenskapen medverkade hon under många år i IT-företagens juridiska råd med framtagande av IT-företagens allmänna villkor. Christina driver idag Wikström & Partners, en advokatbyrå med fokus på digitalisering, innovation och dataskydd, men är också mångårig medlem av eSam juridiska expertråd och har ansvarat för framtagande av eSams allmänna villkor på IT-avtalsområdet.

Plats

Gamla stan, Funckens gränd 1, Stockholm.

Investering

I kursavgiften ingår standardavtal, kursmaterial, frukost, fika och lunch. Moms tillkommer.

Examen, diplom m.m.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om IT-avtal och utkontraktering för kommun, region & myndighet, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Fakultetskurser
Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden. Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna...

Läs mer om Fakultetskurser och visa alla utbildningar.

Highlights