Förvaltningsprocessrättens grunder

Fakultetskurser, i Stockholm
Längd
6 timmar
Pris
7 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
15 februari, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
6 timmar
Pris
7 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
15 februari, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Från 7 900 SEK exkl. moms / person

Beskrivning av: Förvaltningsprocessrättens grunder

Den offentliga förvaltningen har stor betydelse i det svenska samhället och angår personliga och ekonomiska värden som är viktiga får såväl enskilda som företag. En central utgångspunkt är att enskilda ska kunna överklaga förvaltningens beslut, vilket sker inom ramen för en förvaltningsprocess.

På kursen behandlas hur förvaltningsprocessen kan beskrivas – vad är dess karaktärsdrag och finns en förvaltningsprocessuell metod/problemlösning? Dessutom tas upp förvaltningsprocessens utveckling och europarättens inverkan på processen. På kursen läggs tonvikt vid handläggningen av ett förvaltningsmål från när ett mål kommer in till förvaltningsdomstolen, förvaltningsmålens beredning till att målet avgörs. Därtill tas upp vissa frågor kring prövningstillstånd och handläggningen av förvaltningsmålen i överinstanserna.

När det gäller förvaltningsdomstols handläggning behandlas under kursen, avseende det inledande stadiet, sakprövningsförutsättningar för att ett förvaltningsmål ska tas upp till prövning. Dessutom tas upp andra aspekter som kan aktualiseras i början av handläggningen, t.ex. inhibition och interimistiska yrkanden samt frågor om ombud och tolk/översättning. När det gäller förvaltningsmålens beredning behandlas officialprincipen, förvaltningsdomstolens utredningsansvar och processledning, kommunicering samt muntlig förhandling m.m. Aspekter kring rättens avgörande som tas upp är processramen i förvaltningsmål, bevisning, sammansättning och domförhet m.m.

​Kursen innehåller såväl föreläsningsinslag som gruppdiskussionsfrågor.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

15 februari, 2024

  • Öppen utbildning
  • Stockholm

Målgrupp

Kursen vänder sig till de som kommer i kontakt med processen i förvaltningsdomstol, t.ex. advokater, biträdande jurister, processförare vid myndighet och domare.

Föreläsare

Michaela Ribbing
Universitetslektor
Stockholms universitet

Michaela Ribbing är universitetslektor i offentlig rätt och kursföreståndare för specialkursen Förvaltningsprocessrätt vid Stockholms universitet. Hon har författat monografin Förvaltningsprocessen och rättegångsbalken. Michaela har återkommande deltagit i Domstolsakademins verksamhet samt föreläser inom förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt vid såväl universitetet som i egen regi för myndigheter och företag.

Lina Hjorth
Assessor i Kammarrätten Stockholm
Kammarrätten

Lina Hjorth är assessor från Kammarrätten i Stockholm. Hon har också arbetat som justitiesekreterare vid Högsta förvaltningsdomstolen och har således erfarenhet av arbete i samtliga domstolsinstanser. Utöver arbete i förvaltningsdomstol har hon tjänstgjort som rättssakkunnig och utredningssekreterare och i denna egenskap bland annat sett över lagstiftning på det förvaltningsprocessuella området. Hon har därutöver under många år undervisat i förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt på Stockholms universitet.

Plats

Funckens gränd 1, Gamla stan, Stockholm

Investering

I kursavgiften ingår frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

Examen, diplom m.m.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Förvaltningsprocessrättens grunder, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Fakultetskurser
Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden. Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna...

Läs mer om Fakultetskurser och visa alla utbildningar.

Highlights