Visa utbildning.se som: Mobil

Försvararens uppdrag

Fakultetskurser
Kort om utbildningen
6 timmar
8 200 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-12-10 09:30 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Beskrivning av: Försvararens uppdrag

försvar

Den som åtar sig ett uppdrag som offentlig försvarare har till uppgift att utföra uppdraget med en kvalité som säkerställer att den misstänktes rätt till en rättvis rättegång enligt artikel 6 i Europeiska konventionen. Både den misstänkte och domstolen har rätt att kräva att försvararen har tillräcklig kompetens för att utföra uppdraget med den kvalité som krävs.

Kursdeltagarna får under kursdagen nödvändiga kunskaper för att redan från första uppdraget kunna svara upp mot de högt ställda kraven. För att en försvarare ska kunna få förtroende från klienten krävs att försvararen bland annat förstår vilka frågor som alltid måste ställas till klienten samt vilka råd som ska lämnas till klienten. Försvararen måste även ha kunskaper om de mest centrala bestämmelserna i brottsbalken och rättegångsbalken. Domstolen har rätt att kräva att den som erhållit ett uppdrag som offentlig försvarare uppträder professionellt samt att utförandet av uppdraget är koncentrerat till det som är relevant utifrån uppdragets omfattning.

Försvararens kunskaper om domstolens bevisprövning och om de bestämmelser som styr bestämmande av påföljd skapar förutsättningar för att relevanta uppgifter inhämtas och kontrolleras under förundersökningen. Det leder även till att bevisning av betydelse åberopas, att rätt frågor ställs under förhör samt att pläderingen koncentreras till de delar av utredningen som har betydelse för domstolens prövning.

Målgrupp

Målgruppen för juridikkursen "Försvararens uppdrag" är advokater och biträdande jurister som åtar sig uppdrag som offentlig försvarare.

Kursinnehåll

Första mötet med klienten
- Bemötande
- Frågor
- Information
- Råd

Fortsatta kontakter med klienten
- Tillgänglighet
- "Steget före"

Domstolens prövning av ett brottmål
- Bevisbörda och beviskrav
- Uppsåt
- Straffvärde
- Val av påföljd
- Straffmätning

Förundersökningen
- Framställningar och åtgärder
- Närvaro vid förhör
- Genomgång av förundersökningsprotokoll
- "Slasken"

Häktningsförhandling
- Möte med klienten
- Häktnings-PM
- Förberedelse

Åtalet
- Brott
- Gärningsbeskrivning
- Rubricering
- Brottet preskriberat?
- Bevisning

Huvudförhandling
- Möte med klienten
- Förberedelse
- Den tilltalades inställning
- Sakframställan
- Frågor under förhör
- Personalia
- Plädering

Domen
- Domslutet
- Domskälen

Föreläsare

Föreläsare är Henrik Olsson Lilja som är advokat och delägare vid Advokatfirman Althin, samt Michael Berg som är advokat vid Advokatfirman Inter och har tidigare arbetat som domare vid Attunda tingsrätt.

Plats

Funckens gränd 1 i Gamla stan, Stockholm

Investering

I kursavgiften ingår frukost, lunch, fika och kursdokumentation.

Examen, diplom m.m.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Kursintyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Försvararens uppdrag, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,5

Baseras på 17 recensioner.

Kursdeltagare
Mkt bra, föreläsarna kompletterade varandra på ett bra sätt utifrån deras olika erfarenheter.
Kursdeltagare
Kursdeltagare

Fakultetskurser

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden. Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna...


Läs mer om Fakultetskurser och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Fakultetskurser

Fakultetskurser

Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,5)
Baseras på 17 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 736 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Försvararens uppdrag från Fakultetskurser, fyll i dina uppgifter: