Visa utbildning.se som: Mobil

Har covid-19 påverkat dina planer på att läsa en utbildning? Svara på vår korta undersökning och hjälp oss att hjälpa dig!

Dataskyddsförordningen - GDPR

Fakultetskurser
Kort om utbildningen
6 timmar
7 200 SEK exkl. moms
   
Stockholm

Beskrivning av: Dataskyddsförordningen - GDPR

Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning (GDPR) direkt att tillämpas i Sverige. I samband med det upphävdes personuppgiftslagen och föreslagen ny svensk dataskyddslag med generella kompletterande bestämmelser till dataskyddsförordningen började gälla. På kursen går vi igenom dessa bestämmelser med fokus på allt det som är nytt.

Kursen är en genomgång av den omfattande dataskyddsförordningen med 99 artiklar. Vilka nyheter innebär dataskyddsförordningen i jämförelse med äldre lagstiftning? Vad innebär den kompletterande svenska regleringen i dataskyddslagen?

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister, förvaltningsjurister, personuppgiftsombud, handläggare, IT-chefer och andra som behöver kunskap om hantering av personuppgifter.

Kursinnehåll

  • En grundläggande genomgång av den omfattande dataskyddsförordningen med 99 artiklar
  • Vilka nyheter innebär dataskyddsförordningen?
  • Vad innebär den kompletterande svenska regleringen i dataskyddslagen?

Föreläsare

Cecilia Magnusson Sjöberg arbetar med rättsfrågor som rör användningen av informationsteknik (IT) i samhället. Hon har flera års erfarenhet av utveckling och användning av informationssystem inom både den offentliga och den privata sektorn. Det handlar närmare bestämt om system för elektronisk dokumenthantering, informationssökning, automatiserat beslutsfattande m.m. Hennes verksamhetsområde omfattar även IT-rättsliga frågor avseende tolkning och tillämpning av bestämmelser som reglerar bl.a. offentlighet, sekretess, integritetsskydd, informationsfrihet, informationssäkerhet och ansvar.

Som forskare leder och medverkar hon i såväl svenska som internationella projekt om rättsutvecklingen i det moderna informationssamhället. Detta medför samverkan med aktörer inom både den offentliga förvaltningen och näringslivet. Cecilia Magnusson Sjöberg har under många års tid utbildat jurister och icke jurister med olika bakgrund och intresseinriktningar. Undervisningen omfattar akademiska kurser på universitet och högskolor liksom mer yrkesinriktade för t.ex. chefer inom statsförvaltningen.

Under årens lopp har hon mottagit flera priser och stipendier för sina forskarinsatser. 1994 erhöll hon t.ex. regeringens Forskningsberednings pris till förtjänta forskarbegåvningar för ”banbrytande forskningsarbete om rättslig styrning med informationsteknologins hjälp”.

För närvarande innehar hon en forskartjänst i rättsvetenskap vid Kungliga Vetenskapsakademien. Som exempel på aktuella uppdrag kan nämnas att Cecilia Magnusson Sjöberg är ”Visiting Examiner” vid King’s College, London University och ordförande för Stiftelsen för rättsinformation.

Sören Öman har domarbakgrund och har arbetat länge i Regeringskansliet. Han har arbetat med och skrivit och föreläst om bl.a. personuppgiftslagen (PUL), integritetsskydd i arbetslivet.

Sören har på regeringens uppdrag gjort en översyn av PUL och utrett frågan om yttrandefrihet för privatanställda och Arbetsgivarverkets organisation. Han har även medverkat i flera andra statliga utredningar om arbetsrätt och om integritetsskydd. Han har företrätt Sverige i olika grupper inom EU och Europarådet. Han har också arbetat som chefsjurist på en större statlig myndighet. Han har lång erfarenhet från Arbetsdomstolen.

Sören har, tillsammans med annan, skrivit lagkommentaren till PUL. Han har också gett ut böcker om praxis kring anställningsskyddslagen (LAS) och skrivit flera artiklar och rapporter. Han har medverkat i lagkommentaren till arbetstvistlagen.

Sören anlitas ofta som föredragshållare och skiljeman i allmänna civilrättsliga och arbetsrättsliga tvister samt för olika utredningsuppdrag. Han har varit föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet.

Investering

I kursavgiften ingår frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

Examen, diplom m.m.

Kursintyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Dataskyddsförordningen - GDPR, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Fakultetskurser

Fakultetskurser

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden. Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna...


Läs mer om Fakultetskurser och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Fakultetskurser

Fakultetskurser

Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

 Visa telefonnummer

Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Dataskyddsförordningen - GDPR från Fakultetskurser, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Dataskyddsförordningen - GDPR!

Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 736 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar