Visa utbildning.se som: Mobil

Att optimera sitt avtalsskrivande

Fakultetskurser
Kort om utbildningen
6 timmar
8 400 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-11-25 09:30 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Beskrivning av: Att optimera sitt avtalsskrivande

Att tänka på när man skriver avtal

Att tänka på när man skriver avtal

Ett avtal trycktestas på riktigt först sedan det uppstått någon form av oenighet mellan parterna. Och då finns det vissa frågetyper som återkommande tenderar att hamna i fokus. Det handlar om såväl generella avtalstolkningsfrågor som mer specifika frågor kopplade till vissa typer av bestämmelser.

Genom att redan vid avtalsingåendet vara medveten om de frågeställningar som kan dyka upp om avtalet skulle bli föremål för tvist kan man minska risken för att avtalet leder till ett annat resultat än vad man tänkt sig. Den här kursen om avtal och avtalsrätt – som till stor del bygger på rättsfall där olika slags avtal stått i fokus – syftar till att öka den medvetenheten. Kursen syftar också till att förbättra kunskapen kring de redskap som finns att tillgå för att hantera risken redan vid avtalsskrivningen.

Under kursdagen ges en kartläggning av de vanligare riskerna under ett avtals olika ”faser” och som många gånger leder till tvist:

Avtalsbindningsfasen

 • Risk för ogiltighet eller uteblivet avtal
 • Risk för oväntat avtalsinnehåll

Tillämpningsfasen

 • Risk för ändrat avtalsinnehåll
 • Risk för dröjsmål eller fel i huvudprestationen
 • Risk för brott mot sidoåtaganden
 • Risk för att avtalsinnehållet måste omförhandlas under resans gång

Tvistlösningsfasen

 • Risk för att förutsättningar för optimal tvistlösning saknas

Kursen syftar också till att förbättra kunskapen kring de redskap som finns att tillgå för att hantera risken redan vid avtalsskrivningen. Under kursen genomgås de verktyg som står till buds – ur såväl köparens som säljarens perspektiv – för att hantera riskerna redan vid avtalsskrivningen.

Målgrupp

Advokater, jurister, bolagsjurister, upphandlare och andra som arbetar med att skriva och granska avtal.

Kursinnehåll

 • Frister
 • Friskrivningar
 • Beloppsbegränsningar
 • Påföljder
 • Garantier
 • Vitesåtaganden
 • Säkerhetsåtaganden
 • Försäkringar
 • Skiljeklausuler och andra tvistlösningsklausuler
 • Checklistor för de olika faserna

Föreläsare

Magnus Eriksson har stor erfarenhet som processförare och har representerat många stora internationella företag i såväl domstol som skiljemål. Hans specialitet är tvister i telecom-branchen och läkemedelsbranchen. Han har tidigare arbetat som domare under många år samt som juridisk rådgivare på Justitiedepartementet.

Olof Larsberger, advokat och delägare, Kastell Advokatbyrå, är specialiserad inom kommersiell tvistlösning och offentlig upphandling. Han har mångårig erfarenhet av såväl domstolsprocesser som skiljeförfaranden och har, vid sidan av civilrättsliga ärenden, en särskild erfarenhet av konkurrens- och upphandlingsrättsliga mål.

Plats

Kursen hålls hos Fakultetskurser på Funckens gränd 1 i Gamla stan, Stockholm.

Investering

I kursavgiften ingår frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

Examen, diplom m.m.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Kursintyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Att optimera sitt avtalsskrivande, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Fakultetskurser

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden. Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna...


Läs mer om Fakultetskurser och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Fakultetskurser

Fakultetskurser

Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Att optimera sitt avtalsskrivande!

Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 736 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Att optimera sitt avtalsskrivande från Fakultetskurser, fyll i dina uppgifter: