Visa utbildning.se som: Mobil

Allmän förvaltningsrätt – fördjupning

Fakultetskurser
Kort om utbildningen
6 timmar
5 500 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2019-10-23 09:30 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Beskrivning av: Allmän förvaltningsrätt – fördjupning

Kursen har till sitt mål att ge dess deltagare fördjupade kunskaper i den svenska förvaltningsrätten. Kursen tar upp bland annat följande:

Offentlighet och sekretess samt reglernas sammanhang med förvaltningsförfarandet, grundläggande regler och praxis för hantering av allmänna handlingar samt offentliga och hemliga uppgifter.

Den nya förvaltningslagen som trädde i kraft den 1 juli 2018 – vad har förändrats? Vad innebär den nya förvaltningslagen för myndigheterna och medborgarna? Kursen innehåller en fullständig genomgång av den nya lagen, i ljuset av dagens rättspraxis.

Att skriva beslut med motivering. Rättsutvecklingen går mot allt högre krav på att myndigheterna kan skriva hållbara, tydliga och välformulerade beslut. Detta gäller även för medborgarna, som har höga förväntningar på de beslut myndigheterna producerar. Kursen går igenom lagstiftning och praxis, liksom praktiska tips och övningar. Även frågor om beviskrav och bevisbörda behandlas.

Att skriva föreskrifter. Många myndigheter producerar föreskrifter. Även här ställer rättsutvecklingen allt högre krav på utformningen av regler. Kursen går igenom utformning och utfärdande av föreskrifter samt de rättsregler som gäller vid föreskriftsgivning.

Slutligen behandlas EU:s påverkan på svensk förvaltningsrätt, vilken inte minst sedan Lissabonfördraget 2010 är avsevärd.


Kursen vänder sig främst till den som arbetar i den offentliga sektorn och i sitt yrke behöver goda kunskaper om förvaltningsrätt och den nya förvaltningslagen.

 • Offentlighet och sekretess
 • Allmänna handlingar
 • Sekretess för uppgifter
 • Regler för utlämnande av allmän handling
 • Den nya förvaltningslagen
 • Begreppet myndighetsutövning
 • Legalitet, objektivitet och proportionalitet
 • Åtgärder vid försenad handläggning
 • Rättelse och ändring av beslut
 • Beslut och beslutsmotivering
 • Regler om beslut
 • Uppbyggnad av ett beslut
 • Att skriva motivering
 • Bevisbörda och beviskrav
 • Att skriva föreskrifter
 • Grundlagen och normgivningsmakten
 • Vad är föreskrifter?
 • Regler för regelgivningen
 • Konsekvensutredning
 • EU och förvaltningsrätten
 • EU:s förvaltningsorganisation
 • Den svenska förvaltningsrättens europeisering
 • EU:s rättighetsstadga

Föreläsare är Per Andersson, ämnessakkunnig på Regeringskansliet, Näringsdepartementet, Enheten för digitalisering. Han har erfarenhet från förvaltningsdomstolarna, myndigheter och Regeringskansliet.

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till personer som arbetar i den offentliga sektorn och i sitt yrke behöver goda kunskaper om förvaltningsrätt och den nya förvaltningslagen.

Kursinnehåll

 • Offentlighet och sekretess
 • Allmänna handlingar
 • Sekretess för uppgifter
 • Regler för utlämnande av allmän handling
 • Den nya förvaltningslagen
 • Begreppet myndighetsutövning
 • Legalitet, objektivitet och proportionalitet
 • Åtgärder vid försenad handläggning
 • Rättelse och ändring av beslut
 • Beslut och beslutsmotivering
 • Regler om beslut
 • Uppbyggnad av ett beslut
 • Att skriva motivering
 • Bevisbörda och beviskrav
 • Att skriva föreskrifter
 • Grundlagen och normgivningsmakten
 • Vad är föreskrifter?
 • Regler för regelgivningen
 • Konsekvensutredning
 • EU och förvaltningsrätten
 • EU:s förvaltningsorganisation
 • Den svenska förvaltningsrättens europeisering
 • EU:s rättighetsstadga

Examen, diplom m.m.

Kursintyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar.

Recensioner

Kursdeltagare
(4)
Bra. Tog sig tid för våra frågor och svarade tydligt på dem
Kursdeltagare
(4)
Kunnig, intressant att lyssna på. Lyhörd.
Kursdeltagare
(4)
Bra! Duktig jurist, kärnfull.

Fakultetskurser

Fakultetskurser

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden. Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna...


Läs mer om Fakultetskurser och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Fakultetskurser

Fakultetskurser

Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Allmän förvaltningsrätt – fördjupning
Kursrecensioner
(4,1)
Baseras på 14 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 736 recensioner.
Alla recensioner för arrangören