Visa utbildning.se som: Mobil

AB-avtalens ansvarsregler – risk och ansvar under entreprenadtid

Fakultetskurser
Kort om utbildningen
6 timmar
8 500 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2022-03-22 09:30 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Beskrivning av: AB-avtalens ansvarsregler – risk och ansvar under entreprenadtid

Det är mycket som kan förändras och som kan hända under en entreprenad. Entreprenader är omfattande och varaktiga avtal som kännetecknas av förändringar under entreprenadtiden. Eftersom en entreprenad kan pågå i flera år påverkas entreprenadavtalen i större utsträckning än många andra avtal av ändrade förhållanden samt fördelningen av risker mellan parterna.

Kursen fokuserar på det ansvar parterna har fram till slutbesiktning och hur AB-avtalen fördelar risker mellan parterna. Det kan handla om väder och vattenstånd, försenade tillstånd, granskning av handlingar eller svårigheter i parternas samarbete. Vi går igenom hur AB-avtalen skiljer mellan vilken part som står risken för att entreprenaden tar längre tid än beräknat respektive för att entreprenaden blir dyrare än beräknat.

Kursen rör kommersiella entreprenader, främst enligt AB 04 och ABT 06. Under dagen görs jämförelser med köplagens lösningar, eftersom dessa spelar stor roll för hur Högsta domstolen avgör frågor inom entreprenadrätten när standardavtalens reglering är oklar. Vi berör även entreprenadavtalets särdrag, vilka kan motivera att juridiska frågor inom entreprenadrätten löses på annat sätt än enligt köplagen.

Entreprenadrätten har förändrats under de senaste åren. Uppfattningar som tidigare varit utbredda gällande innebörden av standardavtalens reglering har visat sig felaktiga genom ett antal avgöranden från Högsta domstolen. I flera avgöranden ha entreprenadspecifika lösningar fått stå tillbaka för lösningar grundade i allmän obligationsrätt och köplagen. Samtidigt är Högsta domstolens praxis inte entydig när det gäller de underliggande principerna i entreprenadrätten. Under kursen går vi självklart igenom den senaste rättspraxisen på området. 

 • Hinder och störningar, tidsförlängning samt hindersersättning
 • Tid, dröjsmål och vite
 • Rubbning och ändrade förhållanden
 • Risken för skador på entreprenaden
 • Skador och skadestånd under entreprenadtiden
 • Kopplingen mellan ansvar under entreprenadtiden och försäkring
 • Fel före slutbesiktning – bl. a. förbesiktning och beställares kontrollant

Målgrupp

Kursen vänder sig till domare, advokater, biträdande jurister, bolagsjurister, försäkringsjurister, tjänstemän, byggledare och andra i byggbranschen (på beställar- eller entreprenörssidan) samt övriga som kommer i kontakt med entreprenadrättens ansvarsregler och som vill hålla sig uppdaterade på den senaste utvecklingen inom området. Kursen är anpassad för dig som har viss erfarenhet av entreprenadrätt.

Kursinnehåll

 • Hinder och störningar, tidsförlängning samt hindersersättning
 • Tid, dröjsmål och vite
 • Rubbning och ändrade förhållanden
 • Risken för skador på entreprenaden
 • Skador och skadestånd under entreprenadtiden
 • Kopplingen mellan ansvar under entreprenadtiden och försäkring
 • Fel före slutbesiktning – bl. a. förbesiktning och beställares kontrollant

Föreläsare

Mattias Nilsson arbetar vid NCC Building. Han har tidigare varit advokat vid White & Case Advokat AB och arbetade främst med entreprenadtvister. Han är även doktorand i civilrätt vid Stockholms universitet, med ett avhandlingsprojekt inriktat på fördelningen av risker och plikter i entreprenadrätten. Mattias föreläser i entreprenadrätt bland annat på juristutbildningen i Stockholm, på KTH och inom byggbolag.

Investering

I kursavgiften ingår frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

Examen, diplom m.m.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Kursintyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om AB-avtalens ansvarsregler – risk och ansvar under entreprenadtid, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,5

Baseras på 4 recensioner.

Kursdeltagare
Kunnig, bra samt intressant att lyssna på.
Kursdeltagare
Mycket bra. Bra utvalt material och belysning av intressanta frågor inom området. Lite för mycket fokus på vissa delar, kanske dels de där föreläsaren själv varit inblandad. Hade varit bra att hinna genom hela materialet på kurstiden även om vissa delar inte behöver diskuteras så länge. Nu blev det väldigt hastigt på slutet.
Kursdeltagare

Fakultetskurser

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden. Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna...


Läs mer om Fakultetskurser och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Fakultetskurser

Fakultetskurser

Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,5)
Baseras på 4 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 736 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen AB-avtalens ansvarsregler – risk och ansvar under entreprenadtid från Fakultetskurser, fyll i dina uppgifter: