Visa utbildning.se som: Mobil

AB-avtalens ansvarsregler – felbedömning och påföljder

Fakultetskurser
Kort om utbildningen
6 timmar
8 500 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2022-02-10 09:30 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Beskrivning av: AB-avtalens ansvarsregler – felbedömning och påföljder

Processer kopplade till fel i entreprenader tillhör de vanligaste skiljeförfarandena och tvisterna i domstol. Tvister kring entreprenader, liksom entreprenaderna i sig, rör ofta stora belopp och tekniskt komplicerade frågor. Kursen kommer att redogöra för felbedömningen enligt AB 04 och ABT 06, utförandeansvar samt funktionsansvar, besiktningsinstitutet samt ansvarstid och garantitid. Vi ägnar även särskild uppmärksamhet åt påföljdssystemet, vilket inkluderar felavhjälpande, beställares rätt till självhjälp och ersättning för hypotetiskt felavhjälpande samt värdeminskningsavdrag. Vi går igenom entreprenörens skadeståndsansvar i tiden efter slutbesiktningen och kopplingen till entreprenadförsäkringen.

Reglerna kring felansvar och påföljder tillhör de entreprenadregler som skiljer en entreprenad från ett köp. Ny praxis från Högsta domstolen har under de senaste åren förändrat entreprenadrätten. Uppfattningar som tidigare varit utbredda angående innebörden av standardavtalens reglering har visat sig vara felaktiga. Lösningar grundade i allmän obligationsrätt och köplagen har tillämpats istället för  entreprenadspecifika lösningar i flera avgöranden. Samtidigt är Högsta domstolens praxis inte entydig när det gäller de underliggande principerna inom entreprenadrätten.

Under kursdagen görs jämförelser med köplagens lösningar, eftersom dessa spelar stor roll för hur Högsta domstolen avgör frågor inom entreprenadrätten när standardavtalens reglering är oklar. Dessutom behandlar vi entreprenadavtalets särdrag som kan motivera att juridiska frågor inom entreprenadrätten löses på annat sätt än enligt köplagen.

Kursen rör kommersiella entreprenader, främst enligt AB 04 och ABT 06. Vi går självfallet igenom den senaste rättspraxisen på området. För att kunna tillgodogöra sig kursens innehåll förutsätts kursdeltagaren redan ha grundläggande kunskap i entreprenadrätt och viss vana av AB-avtalen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till domare, advokater, biträdande jurister, bolagsjurister, tjänstemän, byggledare och andra i byggbranschen (på beställar- eller entreprenörssidan) samt övriga som kommer i kontakt med entreprenadrättens ansvarsregler och som vill hålla sig uppdaterade på den senaste utvecklingen inom området. Kursen är anpassad för dig som har viss erfarenhet av entreprenadrätt.

Kursinnehåll

  • Felbedömning i utförandeentreprenad och totalentreprenad
  • Ansvaret för uppgifter och tekniska lösningar
  • Besiktningsinstitutet
  • Påföljdskatalogen och förutsättningarna för olika felpåföljder
  • Särskilt om skador efter entreprenadtiden

Föreläsare

Mattias Nilssonarbetar vid NCC Building. Han har tidigare varitadvokat vid White & Case Advokat AB och arbetade främst med entreprenadtvister. Han är även doktorand i civilrätt vid Stockholms universitet, med ett avhandlingsprojekt inriktat på fördelningen av risker och plikter i entreprenadrätten. Mattias föreläser i entreprenadrätt bland annat på juristutbildningen i Stockholm, på KTH och inom byggbolag.

Investering

I kursavgiften ingår frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om AB-avtalens ansvarsregler – felbedömning och påföljder, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Fakultetskurser

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden. Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna...


Läs mer om Fakultetskurser och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Fakultetskurser

Fakultetskurser

Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera AB-avtalens ansvarsregler – felbedömning och påföljder!

Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 736 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen AB-avtalens ansvarsregler – felbedömning och påföljder från Fakultetskurser, fyll i dina uppgifter: