Visa utbildning.se som: Mobil

Vi skräddarsyr er företagsutbildning

Aktuella och uppskattade kurser till marknadsledande priser

FA-Kurs utvecklar och erbjuder över 150 företagsanpassade kurser inom följande områden: Bygg & Anläggning, El & Energi, Ledarskap, Säkerhet & Krav, Teknik, Data & IT, Fastighet, VVS, Utveckling, Juridik samt Ekonomi & Logistik.

Våra föreläsare är engagerade ämnesexperter inom respektives utbildningsområde. Inför kurs stämmer vi av era mål och behov av kursen och ger er ett förslag därefter. 

Vi erbjuder er att ta med kundcase i våra företagsanpassade kurser. På så sätt får ni konsultation av en ämnesexpert samtidigt som teorin från kursen knyts an till praktisk och direkt tillämpbar kunskap.

Självklart är vi av ID06 ackrediterad kompetensregistrator!

Flexibilitet, kvalitet och konkurrenskraftiga priser är våra ledord.

Visa alla utbildningar med FA-Kurs

Utbildningar

Öppen utbildning
Arbetsmiljö
BAS P / BAS U Längd Pris Ort Snittbetyg
BAS-P och BAS-U | Intensivkursen med Kompetensintyg 1 dag Från 3 900 SEK Stockholm
4,9 (22)
Bättre Arbetsmiljö – BAM
BAM | Intensivkurs för Skyddsombud 1 dag Från 3 900 SEK Stockholm
BAM | Intensivkurs för Skyddsombud 1 dag Från 3 900 SEK Flera orter (2)
4,4 (10)
Fastighet
Fastighetsförvaltning
Fastighetsekonomi 2 dagar Från 12 500 SEK Stockholm
4,6 (5)
VVS
Kyl- & värmepumpteknik | Intensivkurs Från 7 500 SEK Stockholm
4,6 (49)
IT- Microsoft Office
Excel
Excel | Bemästra Grunderna! 1 dag Från 5 500 SEK Stockholm
4,6 (16)
Excel | Fortsättning 1 dag Från 5 500 SEK Stockholm
5,0 (2)
Excel | Intensivkurs med Certifiering 2 dagar Från 8 900 SEK Stockholm
5,0 (4)
Juridik
Avtalsrätt
Affärs- och Avtalsrätt 2 dagar Från 10 500 SEK Stockholm
4,9 (24)
Entreprenadjuridik
Entreprenadjuridik | Intensivkurs 2 dagar Från 9 500 SEK Stockholm
4,8 (49)
Fastighetsrätt
Fastighetsjuridik | Intensivkurs 1 dag Från 7 500 SEK Stockholm
4,7 (24)
Ledarskap
Ny som chef
Ny som Chef och Ledare | Att leda dig själv och andra 2 dagar Från 12 000 SEK Flera orter (2)
4,7 (7)
Teknik
Ritningsläsning
Ritningsläsning | Teori och Praktik - Nivå 1 och Nivå 2 2 dagar Från 8 000 SEK Stockholm
4,7 (20)
Företagsanpassad utbildning
Arbetsmiljö
BAM | In English 2 dagar Rikstäckande
Organisatorisk och social arbetsmiljö
Arbetsmiljö 2 dagar Rikstäckande
OSA & kränkande särbehandling 1 dag Rikstäckande
Skyddsombud
Skyddsombud | Grundkurs 1 dag Rikstäckande
Brandskydd
Föreståndare Brandfarliga Varor
Brandfarliga varor | Föreståndare 1 dag Rikstäckande
Grundläggande brandskydd
Brandskydd | Enligt BBR 3 timmar Rikstäckande
4,9 (40)
Heta arbeten
Brandfarliga Arbeten 1 dag Rikstäckande
Bygg & Anläggning
ABK 09 1 dag Rikstäckande
4,4 (64)
AMA AF 12 1 dag Rikstäckande
AMA Anläggning 17 1 dag Rikstäckande
4,5 (12)
AMA Beskrivningsteknik 1 dag Rikstäckande
AMA Hus 18 1 dag Rikstäckande
Entreprenadbesiktning 2 dagar Från 11 500 SEK Stockholm
4,7 (11)
Kontroll och Besiktning av markarbeten 2 dagar Rikstäckande
Asbest
Asbest 1 dag Rikstäckande
Kontrollansvarig
Kontrollansvarig N&K | enligt nya PBL 3 dagar Rikstäckande
Kontrollansvarig Uppdatering | enligt nya PBL 1 dag Rikstäckande
Lift & kran
Mobila Arbetsplatsformar | Liftutbildning 1 dag Rikstäckande
Säkra Lyft 1 dag Rikstäckande
Ställningsbyggnad
Ställningsbyggnad | <9 Meter 1 dag Rikstäckande
Coaching
Certifierad & diplomerad coach
Situationsanpassad Coachning 1 dag Rikstäckande
Ekonomi
Ekonomiutbildning-Grund
Ekonomins Grunder 2 dagar Rikstäckande
Redovisning / bokföring
Grundläggande Redovisning 2 dagar Rikstäckande
Fastighet
Fastighetsförvaltning
AFF - Avtal för Fastighetsförvaltning | Företagsanpassad 2 dagar Rikstäckande
Elsäkerhet för Fastighetstekniker 1 dag Rikstäckande
Facility Management 2 dagar Rikstäckande
VVS
AMA VVS och Kyla 19 1 dag Rikstäckande
Injustering av Luftflöden | Luftbehandlingssystem 2 dagar Rikstäckande
OVK |Obligatorisk Ventilationskontroll 1 dag Rikstäckande
Ventilationsmätteknik 2 dagar Rikstäckande
Ventilationsteknik 2 dagar Rikstäckande
Försäljning
B2B Försäljning
Säljorganisationsutveckling | Workshop 2 dagar Rikstäckande
Förhandlingsteknik
Argumentationsteknik 2 dagar Rikstäckande
Grundläggande förhandlingsteknik 2 dagar Rikstäckande
Hyresförhandling 1 dag Rikstäckande
Säljutbildning-Grund
Grundläggande Säljteknik 2 dagar Rikstäckande
Hälsa
Stresshantering
Stresshantering | Företagsanpassad 1 dag Rikstäckande
4,5 (36)
Stresshantering för Chefer 1 dag Rikstäckande
Inköp
Export / Internationell handel
Internationell Transportlogistik | Intensivkurs 1 dag Rikstäckande
Juridik för Inköpare och Logistiker 2 dagar Rikstäckande
Offentlig upphandling
Inköpsförhandling 2 dagar Rikstäckande
LOU 1 dag Rikstäckande
LUF 1 dag Rikstäckande
IT - Avancerad
Node.js | Javascript på Servernivå 1 dag Rikstäckande
React.js | Webbapplikationer och Webbsidor 1 dag Rikstäckande
Agil
Agila metoder | Scrum - Kanban - Lean 2 dagar Rikstäckande
CAD
AutoCAD 1 dag Rikstäckande
ITIL
ITIL® 4 foundation | Intensivdag med Certifiering Rikstäckande
SIAM Foundation | EXIN-certifiering 2 dagar Rikstäckande
Operativsystem
Microsoft Dynamics | Affärssystem 1 dag Rikstäckande
Programmering
JavaScript | System & Stöd 1 dag Rikstäckande
IT- Microsoft Office
Excel
Excel | Behovsanpassad Nivå Rikstäckande
MS Project
MS Project | Grundutbildning 1 dag Rikstäckande
MS Visio | Grundutbildning 1 dag Rikstäckande
Officepaketet
Office | Flera nivåer 1 dag Rikstäckande
Juridik
Avtalsrätt
Affärs- och Avtalsrätt | Företagsanpassad 2 dagar Rikstäckande
Entreprenadjuridik
AB 04 1 dag Rikstäckande
ABT 06 1 dag Rikstäckande
Entreprenadjuridik Intensivkurs| Företagsanpassad 1 dag Rikstäckande
4,9 (60)
ÄTA 1 dag Rikstäckande
Fastighetsrätt
Hyresjuridik | Bostäder och Lokaler 2 dagar Rikstäckande
Miljörätt
Miljömedvetet Företag 1 dag Rikstäckande
PBL – Plan & Bygglagen
PBL 1 dag Rikstäckande
PBL och BBR | För VVS-företag 1 dag Rikstäckande
Kommunikation
Internkommunikation
Effektivare Kommunikation 1 dag Rikstäckande
PR
Grundläggande Affärsretorik 2 dagar Rikstäckande
Ledarskap
Värderingsbaserat ledarskap 3,5 dagar Rikstäckande
4,6 (7)
Coachande ledarskap
Coachande ledarskap 2 dagar Rikstäckande
Förändringsledning
Att leda med emotionell intelligens | Workshop 1 dag Rikstäckande
Leda i organisationsförändring 1 dag Rikstäckande
Konflikthantering
Effektiv Konflikthantering 1 dag Rikstäckande
4,8 (9)
Förtroendefullt samarbete 3 dagar Rikstäckande
Ledarskapsprogram
Målstyrt ledarskap 1 dag Rikstäckande
Strategiskt Ledarskap 3 dagar Rikstäckande
Värderingsbaserad Grupputveckling 5 dagar Rikstäckande
Utvecklande ledarskap
Situationsanpassat Ledarskap 2 dagar Rikstäckande
Logistik
Effektiv Logistikplanering 2 dagar Rikstäckande
4,4 (10)
Lager
Effektiv Logistikplanering 2 dagar Rikstäckande
Lagerstyrning 2 dagar Rikstäckande
4,4 (10)
Miljö / kvalitet / internrevision
Kvalitetsledning
Internrevision och Revisionsteknik 3 dagar Rikstäckande
Organisation / verksamhet
Verksamhetsutveckling
Lean Fortsättning 2 dagar Rikstäckande
Lean Grund 1 dag Rikstäckande
Presentationsteknik
Retorik
Retorik och Argumentation för Ledare 2 dagar Rikstäckande
Retorikens grunder 1 dag Rikstäckande
Projektledning
Projektledning 2 dagar Rikstäckande
Agil projektledning
Skapa framgångsrika Agila team 2 dagar Rikstäckande
Byggprojektledning
Byggprojektledning 2 dagar Rikstäckande
Projekteringsledning 2 dagar Rikstäckande
Säkerhet
Strålskyddsutbildning - Radiografering | Grund eller Repetition 2 dagar Rikstäckande
ATEX
ATEX | Hantering av Brandfarliga gaser och vätskor 1 dag Rikstäckande
Fallskydd
Fallskydd | Arbete på hög Höjd 1 dag Rikstäckande
Olycksutredning 1 dag Rikstäckande
Hot och våld
Hot och våld på arbetsplatsen 1 dag Rikstäckande
Teknik
El / elektronik
AMA El 19 | Uppdatering 1 dag Rikstäckande
Elansvar för Elsäkerhetsarbete 1 dag Rikstäckande
Elansvar och Delegering i politiskt styrda verksamheter 1 dag Rikstäckande
Elektrisk Felsökning | Grundkurs 2 dagar Rikstäckande
Elektronikens Grunder 2 dagar Rikstäckande
Elschemaläsning | Intensivkurs 1 dag Rikstäckande
Elsäkerhet | Kravkurs 1 dag Rikstäckande
Elsäkerhet | Periodisk och Fortlöpande kontroll 2 dagar Rikstäckande
Elsäkerhet för icke-elektriker 1 dag Rikstäckande
Elsäkerhetslag SFS 2016:732 | Företagsanpassad 1 dag Rikstäckande
4,8 (10)
ESA 14 | Fackkunnig 1 dag Rikstäckande
4,9 (18)
ESA Instruerad person 17  1 dag Rikstäckande
Maskiners Elutrustning | SS-EN 60204-1 2 dagar Rikstäckande
Skötsel av Elanläggningar | Företagsanpassad 1 dag Rikstäckande
4,8 (130)
Starkströmsföreskrifterna med Elinstallationsreglerna | Utgåva 3 1 dag Rikstäckande
Energi / energideklarationer
Fjärrvärme och Värmepump 1 dag Rikstäckande
Industri
Betong | Klass III 2 dagar Rikstäckande
Härdplaster | Allergiframkallande Kemiska Produkter 4 timmar Rikstäckande
Teknisk dokumentation | Intensivkurs 1 dag Rikstäckande
Maskin & Verkstad
Funktionssäkra Kretsar | SIL och PL 2 dagar Rikstäckande
Maskinsäkerhet | CE-märkning 1 dag Rikstäckande
PLC | Grund och Fördjupning 4 dagar Rikstäckande
PLC grund 3 dagar Rikstäckande
Ritningsläsning
Ritningsläsning för Anläggning 2 dagar Rikstäckande
Ritningsläsning för Byggbranschen 2 dagar Rikstäckande
Svets
Fixeringssvetsning 2 dagar Rikstäckande
Transport & fordon
Arbete på väg
Arbete på väg | Nivå 1 & 2 3 timmar Rikstäckande
Vård
Första hjälpen
Barn-HLR | Skolanpassad 2 timmar Rikstäckande
HLR med Hjärtstartare | Företagsanpassad 2 timmar Rikstäckande
5,0 (149)
  • = Ackrediterad utbildning enligt ID06

Visa alla

Intresseanmälan

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med FA-Kurs och veta mer om deras utbildningar.

Kontakt

FA-Kurs

Rörstrandsgatan 62
113 40 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner

Snittbetyg: 4,7

Baseras på 872 recensioner.

Gunnar, Verisure
(5)
Mycket bra kurs och upplägg!
Kursdeltagare, Verisure
(5)
5 av 5
Kursdeltagare, Verisure
(5)
5 av 5
Intresseanmälan

För att få mer information från FA-Kurs, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,7)
Baseras på 872 recensioner.