Visa utbildning.se som: Mobil

Diplomerad Ungdomskonsulent

Expressa Utbildningscenter
Kort om utbildningen
Varierande/flexibel. Du kan även delbetala utbildningen.
15 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2019-09-02 - Distans
Distans
Onlineutbildning
Kommande starter
Distans
2019-09-02  
15 900 SEK
2019-10-07  
15 900 SEK
2019-11-04  
15 900 SEK
2019-12-02  
15 900 SEK

Kursbeskrivning

Ungdomskonsulent utbildning

1-årig Distansutbildning

Ungdomskonsulentsutbildningen är för dig som arbetar med ungdomar eller har intresse av att arbeta med ungdomar. Efter avslutad utbildning blir du diplomerad Ungdomskonsulent och har fått en gedigen grund att stå på för att kunna arbeta med ungdomar inom olika områden.

Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om ungdomars identitet, utveckling och livsvillkor samt att ge förutsättningar för att kunna bemöta och stötta ungdomar på ett professionellt sätt.

Utbildningen syftar även till att utveckla ungdomspedagogens kommunikativa färdigheter, samt att ge konkreta metoder och verktyg för att kunna arbeta motiverande, stödjande och förebyggande i det dagliga sociala arbetet med ungdomar.

I utbildningen ingår förutom teoretiska studier två praktiska branschrelaterade moment där deltagaren får en inblick i och möjlighet att presentera sig för arbetslivet, samt två obligatoriska videosamtal via Skype.

Expressa Utbildningscenter är ett godkänt och auktoriserat utbildningsföretag enligt Almega utbildningsföretagens regler och riktlinjer. 

Kursinnehåll

Ungdomskonsulenten förväntas efter avslutad utbildning ha uppnått följande kunskapsmål och färdigheter:

  • Förmåga att beskriva centrala aspekter av socialt arbete med ungdomar
  • Kunskap om psykologiska och sociologiska perspektiv på ungdomars identitet och utveckling
  • Förmåga att känna igen skydds- och riskfaktorer i ungdomars vardag
  • Ökad kunskap om neuropsykiatriska funktionsvariationer
  • Utvecklad kommunikationsförmåga
  • Utvecklats i rollen som god hjälpare och lyssnare
  • Kunskap om metoder för pedagogiskt socialt arbete med ungdomar
  • Kunskap i lågaffektivt bemötande
  • Kunskap i motiverande samtal (MI)

Upplägg

Förkunskapskrav


För att kunna genomföra och tillgodogöra sig utbildningen krävs mycket goda kunskaper i det svenska språket. Detta då all litteratur är på avancerad språklig nivå och samtliga delmoment examineras skriftligen.


Antagning, kurslitteratur och tillvägagångssätt


Efter anmälan får du ett antagningsbesked via mail. Information om aktuell kurslitteratur får du i samband med ditt antagningsbesked, kurslitteratur ingår inte i priset.
Utbildningen sker uteslutande på distans via en lärplattform, tillgång till dator, Skype samt internetuppkoppling krävs samt grundläggande datakunskaper. Anvisningar gällande lärplattformen skickas i samband med antagningsbeskedet. Inloggningsuppgifter skickas en vecka innan startdatum.


Du får en handledare som följer dig genom hela din studietid. Din första uppgift och övrig information som rör utbildningen får du tillgång till på utbildningens startdatum, då även din handledare tar en första kontakt med dig. All kontakt med din handledare sker via plattformen.

Investering

Privatpersoner har möjlighet att delbetala med Svea Ekonomi.

Examen, diplom m.m.

Utbildningens upplägg och examination


Studierna bedrivs helt på distans och individuellt, vilket gör att du som student själv bestämmer studietakten. Utbildningen består av 12 delmoment, varav vissa är teoretiska och vissa är praktiska. De teoretiska delmomenten innebär att du läser anvisade textavsnitt ur böcker tillhörande utbildningen och skriftligt redovisar bifogade uppgifter, max 1 A4 per fråga. Svaren ska innehålla relevanta svar utifrån litteraturen såväl som egna reflektioner. De redovisade uppgifterna måste godkännas av din handledare för att du ska kunna gå vidare till nästa delmoment och uppgift. När samtliga moment är genomförda och godkända får du ett utbildningsbevis från oss i form av ett diplom.


För att bli godkänd krävs att du som student, genom kompletta skriftliga inlämningar, visar att du kan: redogöra för samt problematisera teorier och begrepp kopplade till utbildningens ämne, beskriva, jämföra och värdera olika förhållningssätt och arbetsmetoder samt självständigt reflektera över den yrkesroll utbildningen syftar till.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Diplomerad Ungdomskonsulent, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Expressa Utbildningscenter

Expressa Utbildningscenter

Är du intresserad av frågor som rör mångfald och utsatthet? Vill du arbeta med ungdomar, äldre eller med integrationsfrågor? Eller vill du arbeta med att handleda grupper, arbetsplatser eller enskilda individer? Hos oss kan du läsa yrkesutbildningar inom det sociala...


Läs mer om Expressa Utbildningscenter och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Expressa Utbildningscenter

TREDJE LÅNGGATAN, 13
41303 GÖTEBORG

 Visa telefonnummer

Recensioner
Bli den första att recensera Diplomerad Ungdomskonsulent!