Visa utbildning.se som: Mobil

Executive Program

Executive People AB
Kort om utbildningen
10 dagar
99 950 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2023-03-21 08:30 - Stockholm
Öppen utbildning
Stockholm

Kursbeskrivning

Executive Program: En framgångsrik VD gör ett framgångsrikt företag


Executive Program hjälper dig att bli en framgångsrik VD som vet hur du ska föra företaget framåt tillsammans med anställda och styrelse.

Executive Program är ett komplett program som lär dig helheten och som även ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper. Att vara ledare för ett företag är mångfacetterat och kräver insikt och förståelse för alla företagets beståndsdelar.

Målet med utbildningen är att du ska få en förståelse för hela rollen som VD och även få hela företaget och styrelsen att gå mot samma mål och visioner.

Arbetssätt

Utbildningen blandar teori och praktik på en djupare nivå. Allt för att du snabbt ska kunna applicera dina nyvunna kunskaper när du kommer hem. För att diplom ska tilldelas, måste deltagare arbeta med affärsplanen under dessa veckor och lämna in färdig plan.

Video

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som siktar på att bli VD, är verksam som VD, eller bara vill lära dig mer om uppdraget.

Utbildningsblock:

Dag 1 – Aktiebolaget – ägare, styrelse och VD

Här går vi igenom de grunder som behövs för att få full förståelse för dels hur ett företag är uppbyggt, men också vilka lagar som styr. Vem bestämmer i företaget och vem är det som väljer inriktning och hur visioner och mål ska läggas upp. Vad har ägarna för uppgift och hur ska en bra styrelse arbeta, samt vad ska vd göra i det dagliga arbetet, och vilket personligt och kollektivt ansvar du har styrelsen och du som vd. Vad säger Aktiebolagslagen (ABL) och vi reder ut de 4 olika bolagsorganen som finns i lagstiftningen. Avsnittet är en grundläggande styrelseutbildning.

Dag 2 – CRM

Flygbranschen har skapat Crew Resource Management, bland annat för att säkerställa att besättningarna kan fatta korrekta beslut i kritiska situationer. De insikter och beslutsfattningstekniker som är obligatoriska i flygbranschen kommer väl till pass i andra branscher. Under en halv dag kommer ni tränas i konsten att fatta korrekta beslut som kan verkställas på ett organiserat sätt. Vår metod har förbättrat flygsäkerheten och används med framgång bland annat i flygbranschen, militärförband, räddningstjänst, sjukvård, Offshore-industri, sjöfart, Kärnkraft, finansbranschen etc.

Dag 2 – Arbetsrätt

Att känna till vilka lagar och förordningar som gäller inom arbetsrätten är otroligt viktigt att känna till för vd. Gör man fel på detta område, så kan det kosta mycket pengar. Arbetsmarknadens parter har kommit överens om vissa spelregler som gäller, och dessa måste man känna till. LAS & MBL är några som är lagstadgade och sedan finns kollektivavtal som reglerar parternas överenskommelser

Dag 3 – Ekonomi 1

Vad är skillnaden mellan Resultaträkning och Balansräkning. I våra undersökningar visar det sig att endast ca 15% av VD och styrelseledamöter i små och mellanstora företag, känner till skillnaden. Vi reder nu ut begreppen en gång för alla. Vad är nyckeltal? Vilka nyckeltal gäller för vår bransch och hur kan vi avläsa hur det går för våra konkurrenter?

Dag 4 – Marknadsföring

Hur ska vi marknadsföra företaget och våra produkter eller tjänster? Vem är kunden? Vad är vår affärsidé? Vad är vår Unique Selling Point ( USP)? Vilken marknad är vi på? Hur stor budget har vi att marknadsföra oss med? Hur ser den nya digitala världen ut i jämförelse emot traditionell media? Vi går igenom området och ser hur vi på bästa sätt kan marknadsföra oss på bästa och det mest ekonomiska sättet.

Dag 4 – Försäljning

Vad är det som gör att man skapar bra försäljning i ett företag? Hur stor säljstyrka ska vi ha? Vad är säljarnas primära mål och hur kommer dom dit? Vad driver säljarna? Hur skapar vi ett bra säljteam och motiverar säljarna att göra det vi förväntar oss? Erfarenheten visar att vi måste var aktiva och hålla igång säljteamet hela tiden, då det annars riskerar att självdö.

Dag 5 – Ledarskap och komminikation

Ledarskapet i organisationen är central för medarbetarnas trivsel, prestationer och utveckling på individuell-, team- och organisatorisk nivå. Ledarskap handlar om kommunikation och beteende i mötet med människor.Som VD är du ytterst ansvarig för företagets ledarskapskultur och organisationens funktion på alla nivåer. För att utveckla din medvetenhet kring ditt egna beteende och din kommunikationsprofil i ledarrollen arbetar dumed IDI-instrumentet som ett förarbete som genomförs på internet inför den här dagen. Under dagen återkopplas ditt idi-resultat av licensierad handledare som bygger på din självskattning och andras upplevelse av ditt beteende i din yrkesroll.

Dag 5 – IDI hemarbete

IDI mäter en persons beteende – som det uppfattas av andra. IDI-instrumentet mäter tre unika dimensioner av en persons beteende. Datan samlas in från minst sex personer som testpersonen själv väljer. Resultatet – IDI-profilen – skapas av den insamlade informationen som jämförs med en nationell norm skapad av data insamlad under de senaste fem åren. Profilen återförs av en licensierad handledare som säkerställer att testpersonen förstår vilka dimensioner som instrumentet har mätt och ger hen personligt stöd att – utifrån den personliga IDI-profilen – utveckla sin förmåga till samarbete och samspel i olika sammanhang. Instrumentet används alltid i utvecklingsaktiviteter av olika slag. Aldrig i samband med urval och rekrytering. Du kommer att göra en fullständig IDI.

Dag 6 – Företagets affärsplan

Företagets affärsplan beskriver verksamhetens riktning och mål och utgör ramen för företagets tillväxtutveckling. Du får verktyg och kunskap för att utveckla företagets affärsplan med stöd våra experter som coachar dig igenom arbetet med företagsbeskrivning, kundanalys, nulägesbeskrivning, ekonomi och företagets strategiska prioriteringar. Du arbetar med din affärsplan inför-, under- och efter kommande seminarietillfällen fram till dag 10 i programmet.

Dag 7 – Ekonomi 2

Nyckeltalen betydelse för att följa upp din verksamhet. Vilka är viktiga att följa upp och vilka är mindre viktiga. Hur sätter du dem i relation med varandra? Vad kan du läsa ut av årsredovisningen och hur använder du den i företaget. Hur och när skall du använda bokslutsdispositioner. Du har ett företrädaransvar för skatter och avgifter, vilka rutiner behövs för att göra uppföljningen med en hög kvalitet.

Dag 8 –Affärsplan/affärsmodell – organisation

För att företaget ska kunna producera och leverera kundvärde som genererar lönsamhet behöver organisationens ledarskap rätt verktyg för att synliggöra medarbetarnas rollkritiska arbetsuppgifter. Du lär dig att arbeta med rollkritiska arbetsbeskrivningar och strategiska prioriteringar. Förarbete till den här dagen ingår.

Dag 9 – Ledarskap – skapa succé i företaget

Vad gör vi i organisationen rätt och vad kan vi förbättra? Hur kan det ligga på VD:s ansvar att skapa resultat i verksamheten? Hur ska jag som VD kunna tänka annorlunda & hur kan jag få med mig ledningsgrupp och anställda på vår resa framåt? Nyttiga tankar, idéer och verktyg i detta pass.

Dag 10 – Presentation av företagets affärsplan

I din roll som VD är det centralt att presentera företagets planering för framtiden. Du kommer att muntligen presentera din affärsplan som du arbetat med under utbildningen. Du erhåller även feedback från gruppen och våra experter som utvecklar ditt arbete ytterligare. Du erbjuds att skicka in din affärsplan för en avslutande kommentar. Diplomutdelning.

Upplägg

10 dagar fördelade på 5 olika tillfällen.

Investering

99 750 kr (exkl. moms). Utbildningsmaterial, kurslitteratur, lunch och fika ingår i kursavgiften. Samt diplom efter genomförd utbildning.

Examen, diplom m.m.

Efter genomförd utbildning erhålls Diplom. Och du kommer ha ett kontaktnät med andra VD:ar.

Executive People är ett certifierat utbildningsföretag

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Executive Program, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,3

Baseras på 9 recensioner.

Richard
Bra innehåll med en adekvat bas. Lämpar sig kanske som bäst för nytillträdda eller kommande VD personer med max 2-3 års erfarenhet.
Mikael
Kursen motsvarade mina förväntningar och jag är mycket nöjd
Billy Sundin
Bra mix på olika kunskapsområden. En del av utbildningen bekräftar gamla kunskaper blandat med mycket nya kunskaper.

Executive People AB

Känner du till ditt ansvar?

Kunskap är nyckeln till framgång. Därför har Executive People tagit fram skräddarsydda styrelseutbildningar och VD-utbildningar inriktade mot små- och medelstora företag. Vi erbjuder allt från VD- och styrelseutbildningar till utbildningar inom ekonomi och juridik. Områden som är otroligt viktiga för ett bolags framgång och faktiskt...


Läs mer om Executive People AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Executive People AB

Fleminggatan 7
11226 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,3)
Baseras på 9 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 59 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Executive Program från Executive People AB, fyll i dina uppgifter: