Dynamiskt Ledarskap - Kraft & Riktning för jaget, laget och uppdraget

EuroAcademy
Kort om utbildningen
6 månader
15 000 - 50 000 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Enligt överenskommelse - Distans
Onlineutbildning
Distans

Kursbeskrivning

Dynamiskt Ledarskap - Kraft och Riktning 

För jaget, laget och uppdraget

Ett unikt ledarskapsprogram - online med egen coach 

Välkommen att upptäcka ett unikt ledarskapsprogram som utgår från dig och din situation. På dina villkor. Programmet är utvecklat av EuroAcademy Leadership Institute som sedan 1985 tränat och coachat 1000-tals ledare över hela världen.

Dynamiskt Ledarskap

Samlad erfarenhet sedan 1985

Innehållet i programmet bygger på vedertagen ledarskapsteori i kombination med vår långa erfarenhet av hur teori möter praktik i verkligheten. Innehållet är samlat i ett inspirerande format. Självklart online så att du alltid har det tillgängligt.

Verktyg för att skapa engagemang, motivation och nå mål

Som en röd tråd genom programmet löper reflektionen kring Kraft & Riktning - för jaget, laget och uppdraget. Du får verktyg för att skapa motivation (kraft) för dig själv och andra. Kraften behöver kanaliseras i en tydlig riktning för varje medarbetare och verksamheten som helhet för att nå uppsatta mål. 

Flexibilitet 

Du kan flexibelt välja omfattning och längd på programmet då det är baserat på olika moduler. Rekommenderat är hela programmet med 5 moduler under 6 månader men det går även utmärkt att välja färre moduler under kortare tid. Då programmet är online med egen coach väljer du själv tid och plats som passar dig bäst.  

Inspiration, reflektion, analys, coaching och träning

Utöver teori och praxis får du ett digitalt verktyg med interaktiva reflektionsfrågor och analyser. Allt kopplat till din egna situation. Och som grädde på moset får du en egen coach som hjälper dig på vägen. Inför varje coachmöte får du fundera på vad som känns extra viktigt för dig. Efter varje möte upprättar ni en handlingsplan tills nästa gång.

My Journey Log - för ett bestående värde

Dynamiskt Ledarskap är ett gediget ledarskapsprogram. Det är också starten på en personlig och professionell resa. Ett bestående värde för hela livet. Genom programmet samlas ditt arbete och dina reflektioner i My Journey Log. En personlig journal som bara du kan se. Du kan när som helst uppdatera din journal med nya insikter, även efter ditt program. Journalen blir ett unikt stöd väl värt att återkomma till under lång tid framöver.

Fem moduler plus introduktion - ett heltäckande innehåll 

Programmet baseras på fem moduler med ett tydligt tema inom ledarskap. För varje modul samlas ditt arbete i My Journey Log vilket gör att du får fokus och sammanhang. Du arbetar med varje modul under ca 5-6 veckor. Beroende på din önskan pågår programmet under ca 6-9 månader. Du har även möjlighet att välja ett urval av moduler, om du inte vill gå hela programmet.  

De olika modulerna är: 

 1. Beteenden & självkännedom - förstå dina medarbetare och dig själv.
 2. Dynamiskt ledarskap i aktion - grundfunktioner i Dynamiskt ledarskap
 3. Dynamiska team - bygga, leda och utveckla team. 
 4. Kommunikation - förstå kommunikation, motivation, coacha, feedback, lyssna.
 5. Leda din verksamhet - vad behöver din verksamhet, leda genom system.

Längre ner på denna sida kan du läsa mer om innehållet i respektive modul. 

Vad menas med Dynamiskt ledarskap?

Du kanske slutligen undrar över begreppet Dynamiskt Ledarskap och vad ett ledarskap präglat av detta står för. Ordet dynamic kommer från det grekiska ordet δυναμις = dynamis, vilket betyder effekt. Inom fysiken kan det sägas vara "effekten av krafter på rörliga föremål". Inom området ledarskap handlar det om liknade samband - men inte om föremål, utan om människor. Dynamiskt Ledarskap handlar därför om att skapa kraft och motivation, riktad mot tydliga mål. 


Målgrupp

Bred målgrupp - från individ till team.

Då programmet anpassas till varje deltagares situation är målgruppen bred. Programmet passar dig som är ny som ledare men även dig som har lång erfarenhet. Målsättningen är densamma - att ge en bestående utveckling av ditt ledarskap med ett värde för hela livet - personligen som professionellt. 

Dynamiskt Ledarskap kan med fördel också används i team och ledningsgrupper för att effektivt bygga ledarskapskapacitet. Den personliga coachingen kombineras då med gruppsessioner.

Metod och genomförande

Programmets metod: Den dynamiska effekten 

Programmets metod är dess styrka. Vi kallar det för den "dynamiska effekten".   

Metoden baseras på en dynamisk kombination av teori, inspiration, reflektion och analys, personligt fokus, coaching och handlingsplaner. Resultatet är en utveckling som sätter ger ett bestående värde över tid. Du arbetar igenom varje innehållsmodul på samma sätt med tydliga steg innan, under och efter dina möten med din coach. En modul i taget. I din takt och på din plats. Genom ditt online-verktyg har du allt tillgängligt när du behöver det. 

 1. Utgångspunkt: Varje individ 
 2. Inspiration & teori
 3. Personlig reflektion (enligt sk. positive inquiry)
 4. Analyser för ökad självkännedom 
 5. Fokus och prioritering: Vad känns viktigast?
 6. Personlig coaching
 7. Handlingsplan & träning 
 8. Praktisering
 9. Uppföljning  

Coachning (Genomförande)

Personlig coach som hjälper dig längs vägen 

Din coach som är licensierad och tränad i att optimera värdet för dig och din utveckling arbetar efter vår metod FIT Method™. Den baseras på tre enkla steg som du kommer känna igen - innan - under - efter - i varje möte med din coach. 

 • Fokus - Vad är viktigast för dig? Vad vill du prioritera? 
 • Intention - Varför är det viktigt? Vad känner du? Vad vill du (din målbild)?
 • Transformation - Praktiskt träning. Vad är det första du gör för att närma dig målet? 

Kursinnehåll

Gediget och beprövat innehåll - samlat i fem moduler

(Läs gärna mer på vår hemsida för Dynamiskt Ledarskap. Se: dynamic-management.se)

MODUL 1

Beteenden och självkännedom

Del 1: Om beteenden
Att förstå beteenden - Behov - Att förstå olika behov - Behov och motivation - Drivkrafter och värderingar -Emotioner och känslor - Tankar - Att ta tankeledarskap

Del 2: Om beteendeförändring och hjärnan
Att se förändring som något positivt - Vad kan hjärnforskning lära oss? -Praktiska implikationer av hjärnforskningen

Del 3: Ledarskap och beteenden
Utveckla din självkännedom, identitet och stabilitet - Utveckla din förståelse för dina medarbetare - Mångfald berikar- Skapa goda relationer- Skapa en trygg miljö- Fokusera på styrkor och utgå från det som fungerar- Välj den positiva vägen – se framåt

Del 4: Din självkännedom, dina styrkor och autentiska potential
Potential - Dina naturliga talanger och styrkor- Beteendemönster enligt verktyget DISC - Självkännedom

MODUL 2

Dynamisk ledarskap i aktion

Del 1: Kraft genom att leda dig själv
Självledarskap - Identitetsbildning - Tillvägagångssätt - Engagemang- Hälsa och balans i livet - Tidsplanering och mål

Del 2: Grundfunktioner för Dynamiskt Ledarskap (leda andra) 

Kraftfunktion1: Leda genom syfte
Kraftfunktion 2: Göra andra bättre - utveckla medarbetare
Kraftfunktion 3: Skapa goda relationer
Kraftfunktion 4: Mål & Styrning 
Kraftfunktion 5: Förändringshantering  
Kraftfunktion 6: Engagemang & proaktivitet 
Kraftfunktion 7: Att fatta beslut

MODUL 3

Dynamiska tem

Del 1: Att bygga team
Teamets utvecklingsfaser
Att bygga team och kultur
Teamets byggstenar - 6 relationella och 6 uppgiftsorienterade byggstenar 

Del 2: Att leda team
Ledarens avgörande roll
Att leda genom olika utvecklingsfaser
Teamledarskap kräver tid
Att skifta fokus
Koppling till situationsanpassat ledarskap

Del 3: Att utveckla etablerade team
4D- en utvecklingsmodell i fyra steg
Att leda utveckling
Att utveckla ett team genom tydliga förväntningar

MODUL 4

Kommunikation

Del 1: Om kommunikation
Kommunikation är samskapande
Sändare, mottagare och tolkning
Kroppsspråk och kultur
Några gyllene kommunikationsregler

Del 2: Det dynamiska och uppskattande språket
Språk som skapar kraft och riktning
Kommunicera på hjärnans sätt
Börja med framtiden
Uppskattning som drivmedel
Känslan av framsteg och det som fungerar
Tillit och goda relationer

Del 3: Kommunikation i ledarskapssituationer
En ledare kommunicerar ständigt i olika situationer
-Coachande kommunikation
-Målsättande kommunikation
-Uppföljande kommunikation
-Informerande kommunikation
-Möteskultur och kommunikation
-Konfliktlösande kommunikation

Del 4: Beteendemönster och lyssnande
Anpassad kommunikation och beteendemönster
Att lära sig lyssna
Att utveckla ett aktivt lyssnande

Del 5: Feedback 
Johari-fönstret
Öppna din kommunikation: Feedback och tydlighet
Förstå kommunikationsstilar

MODUL 5

Att leda din verksamhet som system

Del 1: Ledarskap & verksamhetssystem
Att leda verksamheten som ett system
En ledares olika systemperspektiv
Ett verksamhetssystem och dess delar ( + fördjupat appendix) - Intressenter - Affärsidé - Strategi - Verksamhetsplan - Värdegrund - Policys - Organisation - Projektmodeller - Verksamhetsstyrning - IT - Kultur - Varumärke

Ditt POLFU-ledarskap (Planera, Organisera,Leda, Följa upp)
Hållbarhet - strategiskt arbete i allt som verksamheten gör

Del 2: Summering - Ditt ledarskap

 • Ditt STATEMENT som dynamisk ledare
 • NEXT ==> High 5 - Dina framtida fokusområden

Fortsatta studier

Fortsätt utveckla ditt ledarskap

Genom Dynamiskt Ledarskap får du även en naturlig möjlighet att fortsätta utveckla dig själv och ditt ledarskap. I ditt personliga verktyg kan du bygga på med fler program och verktyg. Med eller utan coaching. Allt fortsatt samlat i My Journey Log så att du har allt på ett ställe.  

Exempel på olika påbyggnadsprogram är:

 • YouDynamics™ - Självledarskap, personlig utveckling och konsten att sätta mål.
 • Dynamisk måldialog - För mål som hänger ihop & ökat engagemang. 
 • Förstå och utveckla dina styrkor 
 • Nätverk & Roundtables - För ledare på olika nivåer 

Upplägg

 Se text om programmets metod. 

Tid & plats

Du bestämmer. Programmet är online. För dina träffar med din coach väljer du själv tid och plats (även online)

Investering

Dynamiskt Ledarskap är en investering för hela livet.  

 • 5 moduler - 6 månader - online-verktyg - 7 coachmöten = 50 000 kr plus moms 

Du har även möjlighet att välja att gå ett antal moduler under lite kortare tid. Priset är då 

 • Väljer du 3 moduler är priset 35 000 kr plus moms. 
 • Väljer du enbart 1 modul är priset 15 000 plus moms.

Examen, diplom m.m.

Efter ditt program erhåller du ett värdefullt intyg och diplom. 

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Dynamiskt Ledarskap - Kraft & Riktning för jaget, laget och uppdraget, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

EuroAcademy

Developing People Since 1985

For A World Well Led - It starts with You EuroAcademy Leadership Institute är ett värdebaserat europeiskt ledarskapsföretag startat i Sverige år 1985. Sedan starten har 1000-tals individer, ledare och team världen över upplevt en bestående utveckling – både personligen...


Läs mer om EuroAcademy och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

EuroAcademy


Mobil +46733983400

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Dynamiskt Ledarskap - Kraft & Riktning för jaget, laget och uppdraget!

Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 15 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Dynamiskt Ledarskap - Kraft & Riktning för jaget, laget och uppdraget från EuroAcademy, fyll i dina uppgifter:

Reportage
EuroAcademy var som ett andetag ...
EuroAcademy

Elena Aylott, Head of Global Employee Experience, på Oriflame har under flera år haft en coach och erfarit värdet av coaching. När vi frågar henne om varför man behöver en coach svarar hon eftertänksamt.

EuroAcademy