Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Kort om utbildningen
2 500 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Kontakta oss. - Distans
Onlineutbildning
   
Distans

Kursbeskrivning

Webbkurs ESA Instruerad 


Nu kan du som ska utföra icke elektriska arbeten, i driftrum eller invid elektriska anläggningar, repetera dina elsäkerhetskunskaper på webben med denna elsäkerhetsutbildning enligt nya publikationen ESA Instruerad person.

Webbkurs ESA Instruerad person ersätter Webbkurs ESA -14 Tillträde. En nyhet i publikationen och utbildningen är en ändrad tillträdeshantering.

Du som är instruerad person ska efter avklarad utbildning få en genomgång på arbetsplatsen av elanläggningsansvarige eller dess elfackkunnige representant. Genomgången ska ske enligt blanketten ESA Överenskommelse om tillträde och signeras av all berörd personal.

Kursen gör du när och var det passar dig, ensam eller tillsammans med kollegor som också har beställt kursen. Webbkursen är självinstruerande

Efter genomgången kurs gör du ett webbaserat slutprov och får därefter möjlighet att skriva ut ditt intyg eller vänta på intygskortet som skickas till dig.

Inga förkunskaper krävs.

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Webbkurs ESA Instruerad vänder sig till dig som endast ska in och göra icke elektriska arbeten i eller invid en elektrisk anläggning. Du kan till exempel utföra målningsarbeten, städning, gjuta fundament i en kraftledningsgata etcetera. En del uppdragsgivare kräver dock att du även har gått Webbkurs ESA -14 Fackkunnig Repetition.

Mål och syfte:
På Webbkurs ESA Instruerad får du som ska göra icke elektriska arbeten i eller invid en elektriskanläggning kunskap om innehållet i ESA – Elsäkerhetsanvisningarna.

När du har gått kursen ska du instrueras om farorna förknippad med arbetet och arbetsplatsen av elfackkunnig person samt signera blanketten ESA Överenskommelse om tillträde innan arbete startar.

Kursen ersätter tidigare Webbkurs ESA -14 Tillträde.
OBS! För dig som tidigare har köpt och genomfört Webbkurs ESA -14 Tillträde så gäller din kurs i 3 år.

Vill du sedan repetera kursen och uppdatera dina kunskaper så gäller Webbkurs ESA Instruerad från och med den 29 maj 2018.

Kursinnehåll

Starkströmsföreskrifterna gäller för skötsel av elektriska anläggningar och elektriska anordningar oavsett när anläggningen togs i bruk. Syftet med ESA är att förtydliga föreskrifterna om säkert elarbete för all personal som ska arbeta i eller i närheten av en elanläggning.

Ur kursinnehållet:

  • Elfaran
  • Riskhantering
  • Säker kommunikation
  • Planering och utförande av arbete

Du har tillgång till kursen i 3 år från beställningsdatum.

Utbildningen är personlig och kan inte delas eller överlåtas.
 

OBS! För dig som tidigare har köpt och genomfört Webbkurs ESA -14 Tillträde så gäller din kurs i 3 år.

Vill du sedan repetera kursen och uppdatera dina kunskaper så gäller Webbkurs ESA Instruerad från och med den 29 maj 2018.

Dokumentation
För att genomföra utbildningen behöver du publikationen ESA Instruerad Person.

Upplägg

Interaktiva föreläsningar, övningar och slutprov direkt på webben.

Investering

2 100 kronor per person exklusive moms medlem Energiföretagen Sverige.
2 500 kronor per person exklusive moms icke medlem.

Examen, diplom m.m.

Efter genomgången kurs gör du ett webbaserat slutprov och får därefter möjlighet att skriva ut ditt intyg eller vänta på intygskortet som skickas till dig.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om ESA Instruerad, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Energiföretagen Sverige – Swedenergy - AB

Energiföretagen Sverige – Swedenergy - AB

En viktig del i verksamheten är att erbjuda service till våra medlemmar – bland annat med utbildningar, konferenser och publikationer – för att utveckla branschens kompetens och förmåga att möta morgondagens utmaningar. Energiföretagen Sverige äger och utvecklar registrerade varumärke EBR,...


Läs mer om Energiföretagen Sverige – Swedenergy - AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Energiföretagen Sverige – Swedenergy - AB

Olof Palmes gata 31
101 53 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Bli den första att recensera ESA Instruerad!

Liknande utbildningar