Visa utbildning.se som: Mobil

Kommunikativt ledarskap och positiv påverkan

Ekerö utbildning
Kort om utbildningen
3 dagar
26 500 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-09-07 10:00 - Sverige
Sista ansökan: 2021-09-07
Rikstäckande
Öppen utbildning
Kommande starter
Sverige
26 500 SEK
2021-09-07

Sverige
26 500 SEK
2021-10-26

Sverige
26 500 SEK
2021-12-14

Kursbeskrivning

Lär dig ett nytt sätt att kommunicera och du kommer att nå nya resultat!

Kraftfullt ledarskap handlar om att kunna kommunicera så att ditt budskap når fram, lyssna till dina medarbetare, höja motivationen i arbetsgruppen, få andra att vilja nå målen och att få människor med sig även i tuffa situationer och motgångar. Utbildningen är en vidareutveckling av den välkända och välrenommerade kursen LOPPan ”Ledarskap och Positiv Påverkan”

Inför kursen kommer du genomföra en analys som du och minst fem andra personer i din omgivning fyller i och som kommer ge dig en tydlig bild över vad det är som fungerar/inte fungerar med ditt sätt att kommunicera och påverka andra. Du kommer bli medveten om att det finns flertalet kommunikationsbeteenden som du överanvänder/underanvänder, felanvänder eller inte använder dig av alls.

Detta lär du dig

I kursen kommer du få lära dig en ny modell för påverkan och hur du kan kommunicera kraftfullt med olika människor och i olika situationer. Du kommer under handledning få öva dig i att kommunicera utifrån påverkansmodellen och utöka din förmåga att använda olika påverkansstilar.

Du kommer få träna på de fem vanligaste påverkanssituationerna som du möter på en arbetsplats så som förhandlingssituationer, problemlösningssituationer, rådgivande och coachande situationer, ideinförsäljning och konsensussituationer. Du kommer även få träna på att använda en ”checklista” för bästa påverkansstil i en viss given påverkanssituation.

Du kommer ha med dig två situationer från din vardag som du får coaching i hur du skall lösa på ett kommunikativt sätt. För att ge dig största möjliga träning kommer du bli videofilmad och få hjälp med att analysera varför du uppnår eller inte uppnår de resultat du vill. Du kommer att träna nya effektivare sätt att kommunicera och du kommer skapa en personlig utvecklingsplan som vi följer upp under ett års tid efter kursen.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Kursen är till för dig som:

 • har en situation där du måste påverka andra för att kunna utföra ditt arbete
 • står inför stora utmaningar framåt och vart du skall leda din organisation och dina medarbetare
 • vill få din organisation och dina medarbetare att prestera utan stress
 • står inför ett nästa steg i din utveckling som ledare
 • vill bli skicklig i att hantera besvärliga personer, situationer och frågeställningar

Utbildningen vänder sig till dig om är ledare på alla nivåer som vill utveckla dig själv och ditt ledarskap, projektledare som vill bli mer effektiva i sin kommunikation gentemot såväl projektmedlemmar, beställare och övriga intressenter, du som inte har chefsbefogenheter men som vill få bättre genomslag för dina idéer i organisationen och som söker efter nästa steg i din utveckling.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att utveckla dig till en kraftfull ledare som genom kommunikation leder och påverkar din organisation på ett positivt sätt.

 • Du ska ha fått en tydlig bild av hur du leder och påverkar andra.
 • Du skall ha lärt dig hur du kan använda dig av olika kommunikations- och påverkansstilar för att leda enskilda individer och grupper.
 • Du skall uppleva en personligt styrka och trygghet i hur du kommunicerar i svåra situationer.
 • Du skall kunna tillhandahålla ett flexibelt och situationsanpassat ledarskap för din organisation.

Kursinnehåll

 • Fyra olika kommunikations- och påverkansstilar
 • Kommunikationsbeteenden
 • Personlig genomgång av 360-analys
 • De fem vanligaste påverkanssituationerna
 • – problemlösning
 • – konsensusbeslut
 • – förhandling
 • – införsäljning av ideer
 • – rådgivning/handledning/coaching
 • Konsten att frikoppla
 • Undvika beteenden
 • Aktivt/Medvetet lyssnande
 • Öppna frågor
 • Feedback
 • Återskapa kommunikation
 • Val av bästa kommunikationsstil
 • Stilstrategi
 • Analysverktyg för påverkan
 • Videofilmning av övningar med återkoppling
 • Träna in nya kommunikationsbeteenden
 • Coaching av eget praktikfall
 • Skriva en personlig utvecklingsplan

I kursen ingår uppföljande coachingsamtal med din handledare under ett års tid efter kursen för att säkerställa att du utvecklas och följer din utvecklingsplan.

Video

   

Upplägg

Inför kursen genomför du ett förarbete som består av en webbaserad 360 graders analys. Analysen besvaras av dig själv samt minst fem andra personer som du själv utser. Analyssvaren kommer användas under kursen för att ge dig maximal utveckling.

Utbildningen genomförs med max sex deltagare per handledare, utbildningsdagarna är intensiva och du kommer öva och träna mycket. Kursen innehåller både dag och kvällsövningar och därför har vi valt att förlägga kursen på internat. Det är en avancerad kurs i att kommunicera och påverka andra. Du kommer få genomföra rollspel som spelas in och återkopplas av handledaren samt träningsuppgifter i mindre och större grupper.

Utbildningen är utformad för att vara en praktisk och tillämpningsbar utbildning som du har stor användning av direkt,  både för dig själv och i de situationer där du har med andra att göra. Kursen syftar till att ge dig både teoretiska såväl som praktisk kunskap om kommunikation och påverkansbeteenden i syfte att utveckla dig till en kraftfull ledare.

I samråd med handledaren kommer du under kursen utveckla en personlig utvecklingsplan som syftar till att utveckla din kommunikationsförmåga och ditt ledarskap. För att säkerställa att du genomför din utvecklingsplan så kommer du under det kommande året efter kursen ha coachingsamtal med din handledare.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Kommunikativt ledarskap och positiv påverkan, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 3 recensioner.

Process Manager på Folksam
Jag kommer ändra mitt förhållningssätt, ta ett steg tillbaka och lyssna.
Funktionsansvarig för Soldatsystem på Försvarets Materielverk
Jag har blivit bättre på att kommunicera med olika personer och grupper. Fått en större tydlighet!
Butikschef på Systembolaget
Ökad insikt i mitt ledarskap och verktyg för att kunna utvecklas vidare.

Ekerö utbildning

Ekerö Utbildning

Vi erbjuder unika utbildningar för ledare, chefer och medarbetare i förmågan att kommunicera kraftfullt – att tala, lyssna och påverka!  Ekerö Utbildning innehar även varumärket HLR-Online som erbjuder Hjärt- lungräddnings utbildningar. Vi utvecklar specialiserade program för att möta företag och...


Läs mer om Ekerö utbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Ekerö utbildning

Box 48
178 21 EKERÖ

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(5,0)
Baseras på 3 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,9)
Baseras på 23 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Kommunikativt ledarskap och positiv påverkan från Ekerö utbildning, fyll i dina uppgifter: