Visa utbildning.se som: Mobil

Strategic HR Excellence Program

EFL, Executive Foundation Lund
Kort om utbildningen
4 dagar
Nästa tillfälle: oktober 2022 - Lund
Öppen utbildning
   
Lund

Kursbeskrivning

Strategic HR Excellence Program

– Låt HR-frågorna ta plats i ledningsgruppen

Strategic HR Excellence Program ger dig den verktygslåda du i HR-rollen behöver för att framgångsrikt kunna ta plats i styrelser och ledningsgrupper. Under 4 dagar utvecklar du din strategiska förståelse, språk och förmåga att effektivt kunna bidra till din organisations utveckling.

Att effektivt driva HR-frågor i ledningsgrupper

Vi står inför en verklighet där organisationers förmåga att snabbt kunna anpassa sig blir en viktig nyckel till framgång. Att HR-funktionen effektivt kan bidra till det strategiska arbetet kommer att vara av största vikt.

Strategic HR Excellence Program – Låt HR-frågorna ta plats i ledningsgruppen riktar sig till dig som i din HR-roll vill utöka din verktygslåda inom strategi, ekonomiska samband, affärslogik och förståelse för hur HR kan arbeta mer framåtlutat för att vara en nyckel till sin organisations konkurrenskraft.

Du får en slagkraftig kombination av teori, aktuell forskning, best practice och handfasta praktiska råd. Programmet utvecklar din kompetens i att kunna driva, paketera och utifrån ledningsgruppens och styrelsens logik argumentera för HR:s bidrag till din organisations konkurrenskraft och utveckling. En utbildning som utvecklar din verktygslåda, förmåga och förhållningssätt för att ta plats i ledningsgrupper och styrelser.

Programmet ingår i HR Excellence Academy, som är ett strategiskt samarbete med ROI Rekrytering.

Innehåll

Centrala strategiska framtida frågor för ledningsgrupper och styrelser där HR:s kompetens kommer att bli av största betydelse är exempelvis:

  • Hur säkerställer vi en organisation som snabbt kan anpassa sig till en föränderlig omvärld?
  • Hur gör vi organisationen medveten om den nya spelplan som växer fram och säkerställer en ändamålsenlig organisation som kan hantera ständiga förändringar och samtidigt utveckla individerna i denna under resans gång?
  • Hur bygger, utvecklar och tränar vi vår organisation för att möta utvecklingen? Vilka mått designar vi för att mäta om vi är på rätt väg?
  • Hur utvecklar vi förmågan att samarbeta i en värld där vi ständigt måste ompröva och tänka om?
  • Hur bygger vi en resursbas som kan utvecklas med behoven snarare än rätt kompetens för ögonblicket?

För att HR ska kunna delta och effektivt bidra till det strategiska arbetet i ledningsgrupp och styrelse måste man behärska språket och de styrande strukturerna. Att kunna argumentera strategiskt, hantera ett ekonomiskt språk och behärska de företagsekonomiska sambanden är avgörande för att bidra till verksamhetens utveckling.

Om föreläsarna

Programansvariga för Strategic HR Excellence Programär Charlotte Albertsson, Ola Mattisson och Nadja Sörgärde.

Charlotte Albertsson har erfarenhet från ledande befattningar inom både privat och offentlig sektor. Med sin erfarenhet från flera olika branscher har hon en bred kompetens kring företagsövergripande frågor som strategi, organisations- och verksamhetsutveckling. Charlotte är impact coach i EFL:s Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program.

Ola Mattisson har sin bas som universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot strategi och ekonomistyrning. Ola har mångårig erfarenhet av ledarutbildningar i privat och offentlig sektor. Ola är bl.a. med i programteamet för EFL:s Leading IMPACT – Executive Management & Leadership och kursen Performance Management.

Nadja Sörgärde är universitetslektor i organisation med forskningsfokus på förändringsprocesser, kultur och identitet. Hon har skrivit flertalet böcker om organisationsförändring. Nadja är med i programteamet för EFL:s Leading IMPACT – Executive Management & Leadership och EFL:s mentorprogram.

Upplägg

Vi fokuserar på viktiga områden och utmaningar som programmets deltagare möter och sedan titta på hur teori och praktik kan hjälpa deltagarna att flytta sina utmaningar ett steg närmare lösningen.

Strategic HR Excellence Program tar utgångspunkt i EFL:s IMPACT-pedagogik som innebär att du i hög grad bygger lärande kring dina och din egen organisations egna skarpa strategiska utmaningar och utvecklar de verktyg som passar för just dig givet dina och din organisations förutsättningar.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Strategic HR Excellence Program, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

EFL, Executive Foundation Lund

Med program såsom EFL:s Styrelseprogram, Leading Change, Ledarskap i organisationer och managementprogrammet Leading IMPACT är EFL Executive Education ett av regionens starkaste varumärken för utbildningar till yrkesverksamma. Leading IMPACT, som startade för första gången hösten 2019 bygger på samma pedagogik...


Läs mer om EFL, Executive Foundation Lund och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

EFL, Executive Foundation Lund

Scheelevägen 15b (Box 794 )
220 07 Lund

 Visa telefonnummer

Recensioner
Bli den första att recensera Strategic HR Excellence Program!
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Strategic HR Excellence Program från EFL, Executive Foundation Lund, fyll i dina uppgifter: