Inga recensioner än

ISO 45001:2018 - Grundkurs

Längd
2 dagar
Pris
10 600 SEK exkl. moms
Längd
2 dagar
Pris
10 600 SEK exkl. moms
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

ISO 45001:2018 är den internationella standarden för systematiskt arbetsmiljöarbete - arbetsmiljöledning. Den betonar sambandet mellan personalens trivsel och hållbara resultat i verksamheten.


Det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt ISO 45001:2018 handlar om att minska riskfaktorerna och förstärka friskfaktorerna i verksamheten. Samma sak gäller den svenska arbetsmiljölagstiftningen. Hur gör man det?

Ta del av en konkret, jordnära och engagerande genomgång av kraven i den internationella kvalitetsstandarden ISO 45001:2018.  Vi har flera belysande övningar som förklarar standardkraven och som du kan använda på hemmaplan.

Mål

Det övergripande målet med utbildningen är att stärka och vässa dig i din roll som arbetsmiljösamordnare, vare sig du redan arbetar som det eller om du kommer att axla den rollen framöver.

Vi vill att du efter utbildningen ska ha ha metodik, mod, och engagemang för att kunna leda och utveckla ett framgångsrikt systematiskt arbetsmiljöarbete som uppfyller kraven i ISO 45001:2018. Välkommen att anmäla dig!

Målgrupp

  • Arbetsmiljöchefer och -samordnare
  • Kvalitetschefer och -samordnare
  • Miljöchefer och -samordnare
  • KMA-samordnare som behöver fördjupa sig i arbetsmiljödelen
  • CSR- och hållbarhetssamordnare
  • Verksamhetsutvecklare
  • Interna revisorer
  • Chefer
  • Skyddsombud

Förkunskaper

Grundläggande kunskap i och erfarenheter i systematiskt kvalitets-, miljö- eller arbetsmiljöarbete. 

Kursinnehåll

Introduktion till arbetsmiljö och ISO 45001:2018

– Introduktion till arbetsmiljö - fysisk, organisatorisk och social dimension

– Drivkrafter och utmaningar med ett systematiskt arbetsmiljöarbete

– Skillnaden mellan vårt verksamhetssystem och ISO 45001:2018

– Den nya gemensamma standardstrukturen HLS och dess fördelar för oss

– Jämförelse med ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och svenska AFS 2001:1

– Att arbeta med PDCA

Genomgång, tolkning och exemplifiering av kraven i ISO 45001:2018

– Kapitel 4: Våra förutsättningar

– Kapitel  5: Ledarskap och arbetstagares medverkan

– Kapitel 6: Planering av verksamheten

– Kapitel 7:  Stöd

– Kapitel 8: Verksamheten

– Kapitel 9: Utvärdering av prestanda

– Kapitel 10: Förbättringar

Flertalet övningar och reflektioner och praktiska exempel, några exempel nedan

– Våra utmaningar och viktigaste intressentkrav avseende arbetsmiljö?

– Vad måste chefer göra själva och vad kan man delegera?

– Samverkan - medverkan och samråd

– Skillnaden mellan fara och risk

– Kopplingen mellan policy, mål och planer samt risker

– Att utreda aj och oj - vad är en bakomliggande orsak?

– Rollen som arbetsmiljösamordnare - att skapa engagemang och få saker att hända

Avslutande skriftligt kunskapsprov

Fortsatta studier

Utbildningen är första steget för olika frivilliga fördjupningar.

Fördjupning Kvalitet

ISO 9001:2015 - Grundkurs, 2 dagar

Fördjupning arbetsmiljö

ISO 45001:2018 - Grundkurs, 2 dagar

Diplomerad Arbetsmiljösamordnare - SAM och OSA, 3 dagar

Fördjupning KMA (Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö)

ISO 14001 och ISO 45001 för kvalitetsansvariga

Diplomerad KMA-samordnare - ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 3 dagar

Fördjupning Internrevision

Internrevision ledningssystem - ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 3 dagar

Upplägg

Utbildningen varvar teoretiska genomgångar med övningar där deltagarna för träna på att möta kraven i ISO 45001:2018. 

Deltagarna arbetar med framtagna mallar och exempel. Vissa av övningarna görs i storgrupp, andra i mindre grupper och efteråt redovisar man resultatet av diskussionerna. 

En viktig del är att deltagarna får chansen att dela med sig av sina egna erfarenheter och exempel. 

Kursledare

Utbildningen leds av Efforts erfarna konsulter med över 20 års praktisk erfarenhet av KMA, ledningssystem och ISO-standarder. Här är några omdömen från deltagarna.

”Det blev en del ”aha”-ögonblick och många saker som jag tar med mig i mitt arbete. … Föreläsaren Martin Freed är verkligen inspirerande och engagerande!”

”Återigen tack för en bra kurs! Jag har fått in väldigt positiv feedback, inte minst för ditt väldigt behagliga tonläge och engagerande sätt.”

”Martin du är helt fenomenal.”

Examen, diplom m.m.

Utbildningen avslutas med ett skriftligt kunskapsprov. Efter rättning och godkänt resultat kommer du att få ett digitalt utbildningsbevis med ditt namn, utbildningens titel och innehåll samt med texten:

"Har med godkänt resultat genomgått ett skriftligt kunskapsprov."

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om ISO 45001:2018 - Grundkurs, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Effort Consulting AB
World Trade Center
Mässans gata 10
412 51 Göteborg

Effort Consulting AB

Vi är managementkonsulter med inriktning på hållbarhet. Vi utvecklar, använder och förmedlar kunskap tillsammans med individer och organisationer som vill driva en hållbar verksamhet och stå som framgångsrika förebilder. Vi har funnits sedan år 2000 och håller företagsanpassade såväl som...

Läs mer om Effort Consulting AB och visa alla utbildningar.

Highlights