Inga recensioner än

ISO 14001: 2015 - Grundkurs

Längd
2 dagar
Pris
10 600 SEK exkl. moms
Längd
2 dagar
Pris
10 600 SEK exkl. moms
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Genom att införa kraven i ISO 14001:2015 i ert ledningssystem har ni påbörjat resan mot hållbar utveckling. Genom ständiga förbättringar blir man en del av lösningen och därmed mer attraktiv i kunders, medarbetares och ägares ögon. Ta chansen och anmäl dig till framtiden!

Miljöledning enligt ISO 14001:2015  handlar om att minska organisationens negativa miljöpåverkan och uppfylla miljödelen i hållbar utveckling. Hur gör man det?

Ta del av en konkret, jordnära och engagerande genomgång av kraven i den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001:2015.  Vi har flera belysande övningar som förklarar standardkraven och som du kan använda på hemmaplan.

Mål

Det övergripande målet med utbildningen är att stärka och vässa dig i din roll som miljösamordnare, vare sig du redan arbetar som det eller om du kommer att axla den rollen framöver.

Vi vill att du efter utbildningen ska ha ha metodik, mod, och engagemang för att kunna leda och utveckla ett framgångsrikt ledningssystem som uppfyller kraven i ISO 14001:2015.

Målgrupp

  • Miljöchefer och miljösamordnare
  • Arbetsmiljöchefer och -samordnare
  • Kvalitetschefer och -samordnare
  • KMA-samordnare som behöver fördjupa sig i miljödelen
  • CSR- och hållbarhetssamordnare
  • Verksamhetsutvecklare
  • Interna revisorer
  • Chefer

Förkunskaper

Grundläggande kunskap i och erfarenheter i systematiskt kvalitets-, miljö- eller arbetsmiljöarbete. 

Kursinnehåll

Introduktion till miljöledning

– Introduktion till miljö, hållbarhet och Agenda 2030

– Vad menas med ett livscykelperspektiv och värdekedja?

– Drivkrafter och utmaningar med ISO 14001:2015

– Skillnaden mellan vårt verksamhetssystem och ISO 14001:2015

– Den nya gemensamma standardstrukturen HLS och dess fördelar för oss

– Jämförelse med ISO 9001:2015 och ISO 45001:2015

– Att arbeta med PDCA

Genomgång, tolkning och exemplifiering av kraven i ISO 14001:2015

– Kapitel 4: Våra förutsättningar

– Kapitel  5: Ledarskap

– Kapitel 6: Planering av verksamheten

– Kapitel 7:  Stöd

– Kapitel 8: Verksamheten

– Kapitel 9: Utvärdering av prestanda

– Kapitel 10: Förbättringar

Övningar, reflektioner och praktiska exempel:

– Våra utmaningar och viktigaste intressentkrav avseende miljö?

– Vad menas med ett livscykelperspektiv och cirkulär ekonomi?

– Sambandet mellan aktiviteter - miljöaspekter och miljöpåverkan

– Att välja ut betydande miljöaspekter

– Kopplingen mellan policy, miljömål och planer samt risker

– Avfallstrappan - att minska miljöbelastningarna

– Nödlägesberedskap

– Rollen som miljösamordnare - att skapa engagemang och få saker att hända

Avslutande skriftligt kunskapsprov

Fortsatta studier

Utbildningen är första steget för olika frivilliga fördjupningar.

Fördjupning miljö

ISO 14001:2015 - Grundkurs, 2 dagar

Fördjupning arbetsmiljö

ISO 45001:2018 - Grundkurs, 2 dagar

Diplomerad Arbetsmiljösamordnare - SAM och OSA, 3 dagar

Fördjupning KMA (Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö)

ISO 14001 och ISO 45001 för kvalitetsansvariga

Diplomerad KMA-samordnare - ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 3 dagar

Fördjupning Internrevision

Internrevision ledningssystem - ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 3 dagar

Upplägg

Utbildningen varvar teoretiska genomgångar med övningar där deltagarna för träna på att möta kraven i ISO 14001:2015. 

Deltagarna arbetar med framtagna mallar och exempel. Vissa av övningarna görs i storgrupp, andra i mindre grupper och efteråt redovisar man resultatet av diskussionerna. 

En viktig del är att deltagarna får chansen att dela med sig av sina egna erfarenheter och exempel. 

Kursledare

Utbildningen leds av Efforts erfarna konsulter med över 20 års praktisk erfarenhet av KMA, ledningssystem och ISO-standarder. Här är några omdömen från deltagarna.

"Positiv, strukturerad och inkluderande kursledare"

”Jag fick en bra genomgång och god förståelse av standarden och kommer att kunna implementera den i företagets miljöledningssystem."

”Gav många bra exempel". 

Examen, diplom m.m.

Utbildningen avslutas med ett skriftligt kunskapsprov. Efter rättning och godkänt resultat kommer du att få ett digitalt utbildningsbevis med ditt namn, utbildningens titel och innehåll samt med texten:

"Har med godkänt resultat genomgått ett skriftligt kunskapsprov."

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om ISO 14001: 2015 - Grundkurs , direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Effort Consulting AB
World Trade Center
Mässans gata 10
412 51 Göteborg

Effort Consulting AB

Vi är managementkonsulter med inriktning på hållbarhet. Vi utvecklar, använder och förmedlar kunskap tillsammans med individer och organisationer som vill driva en hållbar verksamhet och stå som framgångsrika förebilder. Vi har funnits sedan år 2000 och håller företagsanpassade såväl som...

Läs mer om Effort Consulting AB och visa alla utbildningar.

Highlights