Visa utbildning.se som: Mobil

Crash Course HR: HR för icke-HR

Edge HR
Kort om utbildningen
2 dagar
11 990 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2019-04-10 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Crash Course HR: HR för icke-HR

Välkommen till en praktiskt inriktad utbildning som inte bara ger dig ökad kompetens inom de viktigaste HR-områdena, den ger dig också processer och verktyg för att jobba vidare med HR-frågorna inom din egen organisation.

I mindre och växande organisationer kommer behovet av professionellt HR-arbete oftast innan organisationen är mogen att anställa en HR-chef på heltid. Då är det vanligt att någon annan i organisationen, som inte har någon gedigen HR bakgrund, får ta ansvar för HR-frågorna och implementera HR-processer i verksamheten.

Utbildningen vänder sig till dig som har fått, eller kommer att få, ansvar för HR-området – eventuellt vid sidan om ditt ordinarie arbete som till exempel ekonomichef eller verksamhetsansvarig.

Du lär dig grunderna inom de viktigaste HR-områdena för att skapa en attraktiv arbetsplats med hållbart ledarskap där medarbetarna trivs, presterar bra och är delaktiga i att utveckla verksamheten. Utbildningen innehåller också processer, verktyg och metoder för att du på ett professionellt sätt ska kunna implementera HR-arbetet vidare i den egna organisationen och vara ett stöd för övriga linjechefer.

Den här utbildningen är för organisationer som prioriterar HR, ledarskap och som aktivt arbetar med att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. På riktigt.

Mål

Att ge deltagarna grundläggande kunskaper inom de viktigaste HR områdena inklusive processer, verktyg och metoder för att kunna implementera HR arbetet vidare i den egna organisationen.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som har fått eller kommer att få ansvar för HR området, eventuellt vid sidan om sitt ordinarie ansvarsområde, och behöver en kick-start för att snabbt komma igång med arbetet. Du kan vara nytillträdd HR för en mindre organisation, ekonomichef, CFO, COO eller annan befattning som ansvarar för HR frågorna.

Kursinnehåll

HR & ledarskap

 • HR:s roll i verksamheten kopplat till affär och resultat
 • Personalansvar – arbetsgivarens och linjechefens roll
 • Bygg hållbart ledarskap
 • Implementera organisationens värderingar
 • Skapa tillit och förtroende
 • Kommunicera tydligt och enkelt
 • Beteendestyrt ledarskap

Arbetsrätt

 • Anställningsförhållandet; skyldigheter, kontrakt med mera
 • Arbetstid, semester och andra ledighetsregler
 • Diskriminering och likabehandling
 • Informera och förhandla med facket
 • Förebygg och hantera misskötsel
 • Vad behöver dokumenteras i personalhandbok och policyer
 • Att avsluta anställning på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl

Arbetsmiljö & kultur

 • Organisation och roller – vem ansvarar för vad?
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete; undersök, riskbedöm, åtgärda och kontrollera
 • Den fysiska arbetsmiljön
 • Kultur och arbetsklimat, den psykosociala arbetsmiljön
 • Förebygg och hantera stressrelaterad ohälsa
 • Skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Hälsosam arbetsbelastning
 • Förebygg konflikter, kränkningar och mobbning

Employer branding & rekrytering

 • Bygg och vårda ditt arbetsgivarvarumärke externt och internt
 • Medarbetarerbjudande eller EVP (Employer Value Proposition)
 • Professionell rekryteringsprocess steg för steg
 • Kompetensbaserad behovsanalys och kravprofil
 • Intervjuteknik och träning med beteendeinriktade frågor

Tid & plats

10-11 april, 2019

Utbildningen är en tvådagarsutbildning som inleds klockan 09:30 dag 1 med registrering och kaffe. Programmet startar sedan klockan 10:00 och håller på till 16:30. Dag 2 börjar klockan 09.00 och avslutas klockan 16.00.

Investering

11 990 kronor (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation, fika och lunch.

Erbjudande: 
Anmäl dig senast 8 mars 2019 så får du 1000 kronor i rabatt. 
Ange kampanjkod Early Bird.

Examen, diplom m.m.

Efter genomförd utbildning utfärdas ett intyg.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Crash Course HR: HR för icke-HR, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Edge HR

Edge HR

Framtidens HR för framtidens affärer

I morgon börjar i dag. Morgondagens framgångsrika verksamheter och affärer börjar med våra medarbetares insatser idag. Att lyckas få alla medarbetare att känna engagemang och tycka att arbetet är meningsfullt leder till att de presterar väl och skapar förutsättningar för hela organisationens framgång. Att...


Läs mer om Edge HR och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Edge HR

Sveavägen 13
Andra Hötorgsskrapan, plan 10
1157 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Crash Course HR: HR för icke-HR!

Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 18 recensioner
Alla recensioner för arrangören