Visa utbildning.se som: Mobil

Arbetsrättslig intensivutbildning – Metod och tillämpning

Edge HR
Kort om utbildningen
4 dagar
35 000 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2019-09-10 - Knivsta
Öppen utbildning
   
Knivsta, Stockholm

Kursbeskrivning

Tommy Iseskog

Arbetsrättslig Intensivutbildning - Metod och tillämpning

Påbyggnads- och fördjupningskurs i arbetsrätt. Föreläsare är Tommy Iseskog, arbetsrättsexpert och författare.

Välkommen till Edge HR:s uppskattade påbyggnads- och fördjupningskurs i arbetsrätt. Utbildningen ger dig en metod som hjälper dig att lösa konkreta arbetsrättsliga problem och förstå hur de arbetsrättsliga reglerna ska tillämpas. 4 dagar inklusive tentamen.

(Motsvarar 7,5 högskolepoäng.)

Du som har genomfört utbildningen har möjlighet att genomgå en skriftlig tentamen. Du som endast vill ha intyg på genomgången utbildning kan få detta. Steg 2 motsvarar 7,5 högskolepoäng. Efter genomförd utbildning finns en fortsättningskurs på motsvarande 7,5 högskolepoäng, Arbetsrättslig Intensivutbildning steg 3.

Målgrupp

HR-specialister, förhandlingschefer, fackliga ombud med flera som behöver kunna tolka och analysera AD-domar.

Utbildningens innehåll

  • Tillämpning av avtalsrättsliga regler inom arbetsrätten.
  • Den rättsliga tekniken och metoden för att tolka och analysera rättsfall.
  • Tillämpningen av tekniken för rättsfallstolkning på olika viktiga arbetsrättsliga domar
  • Tentamen genom praktisk rättsfallstolkning av två AD-domar.

Utbildningens teoriavsnitt handlar dels om arbetsrättslig avtalsrätt, dels om juridisk metod och teknik.

Den arbetsrättsliga avtalsrätten ger dig en helhetsbild av alla de olika avtalsaspekter som finns inom arbetsrätten, tex hur uppkommer ett anställningsavtal, vad gäller om man inte är överens i detaler i ett anställningsavtal, vad ska man tänka på när man förhandlar fram ett avtal, när man blir bunden av ett avtalsförslag osv.

Juridisk metod och teknik handlar om "hantverket" inom juridiken, alltså de redskap och verktyg som man i varden behöver för att rätt analysera och därmed rätt kunna hantera olika personaljuridiska problem.

Utbildningens "övningsdel" handlar om att praktisera kunskaperna rörande juridisk metod. Deltagarna arbetar med riktiga fall och lär sig formulera det rättsliga problemet på ett relevant sätt, analysera problemet med tillämpliga rättsregler (främst LAS-regler) och att komma till så riktiga slutsatser som möjligt.

Utbildningen ger kunskaper som är oerhört värdefulla och nödvändiga för att kunna ge råd i arbetsrättsliga frågor och hantera arbetsrättsliga problem i praktiken.

Kursdokumentation:

  • Böckerna Arbetsrättslig avtalsrätt samt Juridisk metod tillämpad inom arbetsrätten.
  • Rättsfallskompendium

I övningarna används autentiska domar. Deltagarna får arbeta med parternas argumentation och presenterad bevisning samt slutligen agera domstol.

Arbetsrättens Domsregister, ADR, i 3 veckor (du får tillgång till ADR en månad före kursstart)

Tid & Plats:

Utbildningen genomförs som internat på natursköna Krusenberg Herrgård utanför Stockholm. Tentamen genomförs på Sjöfartshuset, Skeppsholmen 10 i centrala Stockholm.

Edge HR bokar rum åt dig på Krusenberg Herrgård. Kostnad för logi betalas direkt till kursgården.

Upplägg

Undervisningen genomförs i seminarieform under 3 dagar samt 1 dags tentamen. Teori varvas med praktiska övningar och verkliga case. Dagarna avslutas med gemensam middag. Du får möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med övriga deltagare och du bygger ett värdefullt personligt nätverk.

Utbildningen genomförs som internat på Krusenberg Herrgård utanför Stockholm.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Arbetsrättslig intensivutbildning – Metod och tillämpning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Edge HR

Edge HR

Framtidens HR för framtidens affärer

I morgon börjar i dag. Morgondagens framgångsrika verksamheter och affärer börjar med våra medarbetares insatser idag. Att lyckas få alla medarbetare att känna engagemang och tycka att arbetet är meningsfullt leder till att de presterar väl och skapar förutsättningar för hela organisationens framgång. Att...


Läs mer om Edge HR och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Edge HR

Sveavägen 13
Andra Hötorgsskrapan, plan 10
1157 Stockholm

 Visa telefonnummer