Visa utbildning.se som: Mobil

Projektledning – planera, driva och leda projekt – företagsanpassad

Easy2perform
Kort om utbildningen
2 dagar
Nästa tillfälle: Kontakta oss! - Sverige
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Projektledning - planera, driva och leda projekt

Kursen skräddarsys helt utifrån dina behov och vi genomför den på plats hos dig.

När vi utvecklar våra kurser, både öppna och företagsinterna, strävar vi alltid efter att anpassa innehållet så mycket som möjligt till deltagarnas behov. När vi tar fram en företagsanpassad kurs utgår vi från de behov och förväntningar du har. Vi kompletterar med att genomföra en webbaserad förstudie, där vi får in input från deltagarna kring nuvarande kunskap inom området, utmaningar och förväntningar. Denna input blir en viktigt del i arbetat med att anpassa kursinnehållet till deltagarnas faktiska behov. Vi stämmer hela tiden av med dig som beställare så innehållet är i linje med dina förväntningar och mål med kursen.

Vi tar fram digital dokumentation bestående av teoretiska delar samt praktiska övningar och exempel som är relevanta för deltagarna. digital kursdokumentation

Om kursen i Projektledning

Målet med kursen i projektledning är att ge dig ökad förståelse och kunskap kring vad som krävs för att ditt projekt skall lyckas. Förutom arbetet i den viktiga förberedande fasen, fokuserar vi på hur du värderar risker i projektet, styr utifrån mål- och deadlines, kommunicerar med de olika intressenterna samt undviker de vanligaste fallgroparna. Vi ser också på för- och nackdelar med olika projektarbetssätt, exempelvis det agila synsättet.

I botten finns alltid ledarskapet som en röd tråd, då projektledning i de flesta fall handlar om att arbeta och kommunicera med människor.

Några av huvudpunkterna  som kunderna ofta önskar att vi belyser,

• hur man arbetar för att kvalitetssäkrar de olika projektfaserna
• Hur man blir bättre på att förbereda, genomföra och följa upp projekt
• Hur man coachar sitt projektteam – steg-för-steg!
• Hur man leder människor i olika projektfaser
• Hur man hanterar fallgroparna och analyserar riskerna för projekthaveri

Målgrupp

Vem bör delta?

Kursen är lämplig som bra grund för nya projektledare, men passar även dig som jobbat ett tag, är ”självlärd” och vill fylla på din kunskaps- & verktygsbank. Den passar också utmärkt för dig som drivit projekt av ”vattenfallstyp” och är nyfiken på vad begrepp och synsätt från agil projektledning och Lean kan tillföra.

Kursinnehåll

Förslag på tänkbart innehåll

Del 1: Förbereda och planera projekt

 • Projekt som arbetsform – projektets olika faser
 • Projektarbete eller ej – värdering av projektstarter
 • Syfte och målsättningar
 • Omfattning och delmål – WBS (Work Breakdown Structure)
 • Nuläges-, risk- & intressentanalyser
 • Kravspecifikationen
 • Vanliga fallgropar

Del 2: Att styra och driva projekt

 • Tids- & aktivitetsplan – Ganttschema
 • Kritiska beslutspunkter – milestones
 • Projektmodeller och agilt arbetssätt
 • Projektuppföljning
 • Hinder och fallgropar

Del 3: Ledarskap i projekt

 • Målstyrning
 • Kommunikation med olika roller och personligheter
 • Skapa ”teamkänsla” och dynamik i gruppen
 • Så behåller du "momentum" i projektet
 • Ledarskap vid förändringar, konflikter och tidspress
 • Så undviker du de vanliga fallgropar som projektledare

Ovanstående delar gås igenom under kursens dagar. Innehållsstrukturen skall endast ses som vägledning.

Kursledaren kan anpassa ordningsföljden utifrån behov och lämplighet.

Video

Upplägg

Anpassning av utbildningsinnehållet till ditt behov

Easy2perform samarbetar enbart med pedagogiskt skickliga kursledare, alla med lång erfarenhet av att anpassa utbildning och kompetensutveckling till deltagarnas behov. Vi vet att en ökad individuell anpassning ger deltagaren ännu mer behållning av kursen. Vår anpassningsmodell följer därför dessa tre steg,

 1. Projektledning grundkursFöre utbildningen anpassar vi innehållet till det verkliga behovet genom att du ges möjlighet (frivilligt) att besvara ett antal frågor via ett webbaserat formulär. Frågorna rör din ledarerfarenhet, upplevda problem och utmaningar i rollen samt förväntningar på kursen. Informationen ger oss värdefull input till anpassningen av kursinnehållet utifrån det samlade deltagarbehovet.

 2. Under utbildningen fokuserar vi på att skapa praktisk nytta och värde för dig genom att varva teori med mycket färdighetsträning i form av praktiska övningar, gruppdiskussioner och reflektioner. Vi jobbar med grupper av maximalt 15 personer för att varje deltagare skall ges stort utrymme.

 3. Efter utbildningen ger vi stöd för att hjälpa dig i yrkesvardagen. Du har tillgång till vår kostnadsfria mobilapp med enkla praktiska råd och tips. Som kursdeltagare har du också tillgång till easy2performs webbplattform med exklusiv behörighet för dig som tidigare kursdeltagare. Där kan du ladda ner smarta verktyg som checklistor, mallar och dokument. Du har också kursdokumentationen, övningsmaterial, sammanfattningar etc. Slutligen kan du via vår frågefunktion ställa egna frågor till kursledaren efter kursen, om exempelvis saker du skulle frågat, men dök upp efter kurstillfället, men som du behöver svar på.

Alla ovanstående moment ingår i våra kurser, naturligtvis helt kostnadsfritt för dig som kursdeltagare.

Utbildningen går att få antingen som ett standardupplägg eller behovsanpassad utifrån din verksamhet och dina chefers behov.

Investering

Vad ingår i priset?

 • Företagsanpassad kurs som genomförs på plats hos Beställaren

 • Webbaserad förstudie för anpassning av kursinnehållet

 • 2 dagskurs med kursledning

 • Exklusiv tillgång till material via webben (dokumentation, checklistor, övningar, diskussionsunderlag etc från kursen) som ger dig stöd i det dagliga arbetet.

Max 10 deltagare per kurs.

OBS! Omkostnader för resa ToR och ev boende för kursledaren i samband med genomförandet tillkommer. Våra kursledare utgår från Stockholm eller Göteborg.

Kursledare

En av våra kursledare är,

Johan Lange som har över 20 års erfarenhet av att utveckla och genomföra utbildning och utveckling av individer och grupper inom ledarskap, projektledning, coaching och organisationsutveckling. Han har själv gedigen chefserfarenhet, bland annat från företag som Ericsson och Microsoft och är bl.a. certifierad CTI-coach samt inom SDI (Strength Deployment Inventory) och ITP - Innovation & Team Profile. Johan utgår från Stockholm.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Projektledning – planera, driva och leda projekt – företagsanpassad, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Easy2perform

Easy2perform

Easy2perform hjälper beslutsfattare prestera bättre i yrkesrollen.

Vi ger praktisk vägledning och stöd till chefer, ledare, projektledare m.fl. genom smarta praktiska verktyg, kompetens- & verksamhetsutveckling samt individuellt anpassade kurser. Vi handplockar och samarbetar bara med de mest erfarna experterna, utbildarna och konsulterna – för att skapa nytta...


Läs mer om Easy2perform och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Easy2perform

Tillfällavägen 15
433 63

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Projektledning – planera, driva och leda projekt – företagsanpassad!

Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 59 recensioner.
Alla recensioner för arrangören